Người dùng tiềm năng của tiêu chuẩn ISO 45001

Người dùng tiềm năng của tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 mới mang lại lợi ích thực sự cho những người sẽ sử dụng nó. Tiêu chuẩn được thiết kế để có thể áp dụng cho mọi tổ chức và các yêu cầu của nó nhằm mục đích đưa vào mọi hệ thống quản lý, bất kể quy mô hoặc lĩnh vực của tổ chức; cho dù đó là một doanh nghiệp nhỏ, tổ chức lớn hay thậm chí là tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện, tổ chức học thuật hay cơ quan chính phủ. Có sẵn một cách tiếp cận có hệ thống để quản lý sức khỏe và an toàn sẽ mang lại lợi ích cho cả người dân và tổ chức. Cuối cùng, sức khỏe tốt và an toàn là kinh doanh tốt.

Tiêu chuẩn này cũng dành cho các tổ chức có hoạt động nhỏ hoặc rủi ro thấp, cũng như cho các tổ chức có hoạt động rủi ro cao.

Tiêu chuẩn này nêu rõ rằng việc quản lý an toàn và sức khỏe thành công phụ thuộc vào những điều sau:

  • Lãnh đạo và cam kết của quản lý cấp cao hoặc cấp cao;
  • Thúc đẩy văn hóa lành mạnh và an toàn trong tổ chức;
  • Sự tham gia của người lao động và/hoặc các đại diện khác trong Hệ thống quản lý OH&S;
  • Xác định các mối nguy và kiểm soát rủi ro;
  • Phân bổ các nguồn lực cần thiết;
  • Tích hợp hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn vào các quy trình thích hợp;
  • Sự phù hợp của các chính sách về sức khỏe và an toàn với các mục tiêu chiến lược của tổ chức;
  • Đánh giá và giám sát liên tục hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn liên quan đến cải tiến hiệu suất.

Về cơ bản, 25 năm kinh nghiệm đã được đưa vào tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước đó và ISO 45001 tận dụng quá trình học hỏi này với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). ILO đã đưa ra chuyên môn của mình về chủ đề này và đã cung cấp những hiểu biết rất quan trọng về tiêu chuẩn.

Trường hợp Cameron

Sự bùng nổ nhân khẩu học liên quan đến các dự án cấu trúc tương lai ở Cameroon đã gây ra một làn sóng di chuyển đáng kể của người dân đến các thành phố lớn hơn như Douala và Yaoundé, đồng thời gây ra sự gia tăng theo cấp số nhân về số lượng các tòa nhà mới được xây dựng. Các tòa nhà ở nhiều cấp độ khác nhau được xây dựng bởi các công ty địa phương, hầu hết chúng được xây dựng với các phương pháp lỗi thời và vi phạm các điều kiện cơ bản về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S) đối với người lao động ở các địa điểm khác nhau. Việc sử dụng những phương pháp này đã dẫn đến nhiều cái chết và công việc bị đình trệ trên nhiều công trường xây dựng.

Đối mặt với thực tế khắc nghiệt này, chính phủ đã phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người lao động bằng cách buộc các công ty có quy mô nhất định thành lập ủy ban An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp và điều chỉnh các yêu cầu quốc tế. Chắc chắn, trong trường hợp này, ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, sẽ giảm đáng kể các sự cố và tai nạn liên quan đến sức khỏe và an toàn của người lao động. Tuy nhiên, trước đây, các doanh nghiệp quy mô nhỏ ở Cameroon không tin rằng việc thiết lập Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc là đủ đối với họ; họ thấy nó quá phức tạp và phù hợp với các doanh nghiệp lớn. Do đó, ISO 45001 sẽ giải quyết vấn đề này và cho phép tất cả các công ty đặt sức khỏe và sự an toàn của nhân viên làm việc làm trọng tâm trong mối quan tâm của họ.

Về cơ bản, các tổ chức thuộc mọi quy mô có thể dễ dàng điều chỉnh kho lưu trữ mới phù hợp hoàn hảo với cấu trúc của các tiêu chuẩn như ISO 9001 và ISO 14001.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon