CHỨNG NHẬN ISO 45001

CHỨNG NHẬN ISO 45001

Thế giới mà chúng ta đang sống đã trải qua những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, cạnh tranh, kinh tế, giáo dục, v.v. Nó không ngừng phát triển và tiến bộ, và những kỳ vọng và nhu cầu của con người cũng vậy. Để cạnh tranh trong một thế giới thay đổi liên tục, các tổ chức cần thiết lập nhiều cách tiếp cận khác nhau để bắt kịp xu hướng của ngành. Do đó, các tổ chức phải thích nghi để thành công trong những môi trường phức tạp và có nhịp độ nhanh này. Những thay đổi này thường liên quan đến chuỗi cung ứng đa quốc gia và những hoạt động mà các tổ chức đã thuê ngoài. Sự khác biệt giữa các quốc gia, tổ chức và xã hội cũng là một phần của những phức tạp này. Do đó, quản lý hiệu quả là rất quan trọng và có ưu tiên cao ở cấp độ hội đồng quản trị.

Đối với một tổ chức, chỉ có lợi nhuận là chưa đủ, điều quan trọng đối với họ là phải có hệ thống kiểm soát nội bộ đáng tin cậy bao gồm những rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và danh tiếng của doanh nghiệp. Mỗi tổ chức chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên của họ và những người khác có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của họ. Các tổ chức cần phải hoạt động có đạo đức, cũng như tuân thủ các luật tương ứng trong những vấn đề này.

Số liệu thống kê do ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) công bố chỉ ra rằng: “Hơn 2,78 triệu ca tử vong xảy ra hàng năm do tai nạn lao động hoặc các bệnh liên quan đến công việc, bên cạnh 374 triệu ca thương tích và bệnh tật không gây tử vong, trong đó có nhiều ca phải nghỉ việc kéo dài. từ công việc.”

Dường như, số lượng khổng lồ những người lao động bị ảnh hưởng này là mối quan tâm rất lớn đối với các tổ chức và toàn xã hội. Những số liệu thống kê này là bằng chứng rõ ràng cho thấy các tổ chức trên toàn thế giới cần triển khai các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe. Tương tự như vậy, sức khỏe và sự an toàn của người lao động đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của hầu hết các quốc gia và xã hội.

Hơn nữa, theo một số ước tính nhất định – hơn 40 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra hàng năm vào năm 2030, sau sự gia tăng dân số thế giới. Do đó, việc giảm số lượng các sự cố có thể dẫn đến số người chết cao (dù chỉ bằng một tỷ lệ nhỏ) sẽ được coi là một thành tựu to lớn. Tuy nhiên, do đó, sẽ có nhu cầu cao đối với các tiêu chuẩn “thực hành tốt nhất” để hỗ trợ các tổ chức cải thiện sức khỏe và an toàn. Những xu hướng này dẫn đến nhu cầu phát triển một tiêu chuẩn được công nhận ở tất cả các khu vực địa lý, tiểu bang, nền văn hóa và quyền tài phán, như một điểm tham chiếu cho quản lý an toàn và sức khỏe; thúc đẩy giao tiếp tốt hơn về các vấn đề chung

Nguyện vọng của ISO là “tên ISO và sự công nhận sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn cho Tiêu chuẩn mới và dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn nữa các hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.”

Tương ứng, tuân thủ tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sẽ giúp tổ chức giảm thiểu tai nạn và bệnh nghề nghiệp, tránh truy tố tốn kém, giảm chi phí bảo hiểm, nâng cao hình ảnh công khai & uy tín doanh nghiệp, đồng thời thiết lập văn hóa tích cực cho tổ chức nơi tất cả các bên liên quan thấy rằng nhu cầu của họ được đưa vào tài khoản.

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế mới về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) công bố. Đây là một tiêu chuẩn tự nguyện mà các tổ chức có thể áp dụng để thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S MS) của mình.

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) bắt nguồn từ OHSAS 18001. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ để quản lý việc ngăn ngừa thương tích, bệnh tật và/hoặc tử vong liên quan đến công việc; do đó cung cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. OHSAS 18001 bắt buộc đối với các tổ chức, bất kể quy mô, loại hình và/hoặc hoạt động, để ngăn ngừa thương tích và tử vong.

ISO 45001 đặt nền tảng cho việc cải tiến liên tục trong quản lý sức khỏe và an toàn dựa trên các nguyên tắc sau:

  • Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc;
  • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác;
  • Kiểm soát rủi ro OH&S bằng cách sử dụng hệ thống phân cấp kiểm soát;
  • Liên tục cải tiến hệ thống quản lý OH&S để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức;
  • Đảm bảo sự tham gia của người lao động và các bên quan tâm khác trong OH&S MS.

Đặc biệt, tiêu chuẩn ISO 45001 cao cấp hơn tiêu chuẩn OHSAS 18001; trên thực tế, Viện Tiêu chuẩn Anh sẽ rút hoặc loại bỏ hoàn toàn OHSAS 18001 khỏi thị trường của họ ngay sau khi ISO công bố tiêu chuẩn 45001. Lưu ý rằng Viện Tiêu chuẩn Anh và ISO là hai cơ quan xây dựng tiêu chuẩn khác nhau; một bên là nhà phát triển chính thức của Tiêu chuẩn Anh (ví dụ: BS7799), trong khi bên còn lại là nhà phát triển chính thức của các tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: ISO 9001). Tuy nhiên, tất cả các tổ chức trên toàn thế giới hiện đang thực hiện OHSAS 18001 phải cập nhật hệ thống quản lý của họ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn mới, do đó, ISO 45001.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon