Khóa đào tạo HALAL, Tư vấn HALAL – Thực phẩm HALAL. Giới thiệu quy trình tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn HALAL trong chuỗi cung ứng thực phẩm thị trường Trung Đông

Tư vấn Halal, Đào tạo Halal – Tiêu chuẩn thực phẩm Halal : Các yêu cầu chung đối với cơ sở sản xuất, chế biến, bao gói và lưu kho.

1.Luật Shariah là gì?

Luật Shariah là luật của Hồi giáo tại Mazhab của Shafie hoặc luật của Hồi giáo tại bất cứ nơi nào khác Mazhab của Maliki, Hambali và Hanafi do Yang di-Pertuan Agong thông qua và đưa vào thực hiện tại các lãnh thổ liên bang hoặc do người đứng đầu nhà nước phê duyệt và đưa vào thực hiện hoặc do chính quyền Hồi giáo thông qua.

2. Thực phẩm Halal là gì?

Thực phẩm Halal là thức ăn và đồ uống hoặc các thành phần chế biến thực phẩm theo luật Shariah. Cần phải đáp ứng các điều kiện như: không chứa bất cứ bộ phận hoặc sản phẩm nào từ động vật không phải là halal theo luật Shariah hoặc bất cứ bộ phận hoặc sản phẩm từ động vật không được giết mổ theo đúng quy định của luật Shariah và an toàn khi tiêu thụ, không gây ngộ độc, không độc hại hoặc không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bao gói, lưu trữ và phân phối, hình thái vật chất của thực phẩm phải được tách biệt khỏi những thực phẩm không đáp ứng các quy định của luật Shariah.

Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất chế biến theo tiêu chuẩn thực phẩm Halal phải đảm bảo điều kiện vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và an toàn thực phẩm. Đó là các điều kiện tiên quyết trong quá trình sơ chế thực phẩm halal gồm nhiều khía cạnh khác nhau trong việc vệ sinh cá nhân, trang phục, thiết bị, dụng cụ nhà bếp, máy móc và các thiết bị hỗ trợ và địa điểm chế biến, sản xuất và lưu trữ thực phẩm.

3.Các tiêu chuẩn Halal
Để các doanh nghiệp có cơ hội xuất khẩu sản phẩm thực phẩm sang khu vực Trung Đông thì việc cần có giấy chứng nhận Halal gần như là bắt buộc. Việc đánh giá và xác nhận sản phẩm đó có phải là Halal hay không sẽ được thanh tra đánh giá thực tế tại nhà máy sản xuất. Việc kiểm tra bao gồm đánh giá các thành phần Halal trong sản xuất sản phẩm và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà máy có đáp ứng được các yêu cầu.
Các tiêu chuẩn Halal cần xác định rõ trước khi xuất khẩu vào các thị trường mục tiêu:
– Tiêu chuẩn Halal Jakim – Malaysia
– Tiêu chuẩn Halal Mui – Indonesia
– Tiêu chuẩn Halal GCC – Tổ chức hợp tác các nước vùng Vịnh
– Tiêu chuẩn Halal Ihias –  Tổ chức Halal liên minh Quốc tế
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon