Nguyên tắc về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp BSCI

Nguyên tắc về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp BSCI

Tư vấn BSCI cho Doanh Nghiệp - Tiêu chuẩn BSCI

Bộ tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (Business Social Compliance Initiative, BSCI) là một hệ thống của các nước châu Âu giám sát thiết lập những kỳ vọng thông qua sự giám sát thống nhất và tiêu chuẩn của chương trình trách nhiệm xã hội để cải thiện biểu hiện trách nhiệm xã hội của nhà cung cấp.

 Bộ tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI) là phù hợp với các tiêu chuẩn Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cũng như các quy định quốc tế quan trọng khác được ban hành, bao gồm cả quy định Hiến chương Liên Hợp Quốc và các quy định ở các nước khác. Mục đích của chủ trương của công ty trách nhiệm xã hội cho cải tiến liên tục của việc thực hiện xã hội của nhà cung cấp, và cuối cùng hy vọng sẽ cải thiện điều kiện làm việc của các nhà máy xung quanh phạm vi thế giới.

Các tính năng của hệ thống giám sát BSCI:

 • Cung cấp các công cụ quản lý chuẩn cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
 • Cung cấp một kho lưu trữ thông tin để tạo điều kiện phối hợp hoạt động hiệu quả.
 • Cung cấp thông tin minh bạch cho các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất.
 • Tất cả các bên liên quan tham gia vào các nước châu Âu và các nước cung cấp.
 • Báo cáo của BSCI có hiệu lực trong ba năm.

Lợi thế hệ thống giám sát của BSCI:

 • Quy trình thực thi hiệu quả hơn so với các hệ thống giám sát khác.
 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng nhiều dịch vụ kiểm tra phòng ngừa của chúng tôi.
 • Tối ưu hóa điều kiện làm việc.
 • Tăng năng suất.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm.
 • Tăng sự hài lòng của người lao động và người tiêu dùng

 

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon