Đào tạo Chứng nhận ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001
ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp quy trình hóa các hoạt động. Qua đó, chuẩn hóa và thiết lập các chuẩn mực cần thiết để kiểm soát các hoạt động; tạo lập cách thức làm việc thống nhất và cung cấp sản phẩm/dịch vụ tin cậy, ổn định, chất lượng… Từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm/dịch vụ và giúp giảm giá thành, giảm sai lỗi, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, làm cơ sở cho phát triển bền vững.

Đào tạo chứng chỉ ISO 9001
Đào tạo ISO 9001 có nhiều loại, từ đào tạo để giúp hỗ trợ việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho một công ty, đến đào tạo cho các cá nhân để trở thành chuyên gia đánh giá chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận.

Các khóa học ISO 9001 phổ biến
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001
Tìm hiểu thêm: Khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá trưởng cho hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa đào tạo đánh giá viên ISO 9001 nội bộ

Khóa học nhận thức và thực hiện ISO 9001

Đối tượng tham gia khóa học ISO 9001
Chủ sở hữu, CEO, các nhà quản lý tổ chức/doanh nghiệp cần có kiến ​​thức toàn diện, vững chắc về ISO 9001 và hiểu biết về cách áp dụng các yêu cầu để tích lũy lợi ích tối đa cho công ty

Tất cả các thành viên tham gia xây dựng, duy trì hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015 của doanh nghiệp.

Đánh giá viên nội bộ: ISO 9001 yêu cầu một hoặc nhiều đánh giá viên nội bộ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức/doanh nghiệp vẫn hoạt động hiệu quả.

Nhân viên: ISO 9001 là một hệ thống quản lý, nhưng hầu như tất cả nhân viên đều tham gia ở một mức độ nào đó. Vì vậy, tất cả nhân viên đều cần hiểu ngắn gọn về ISO 9001 ngay khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon