Những điều bạn cần biết về ISO 14001

Những điều bạn cần biết về ISO 14001

Nó làm gì và nó dành cho ai?

ISO 14001 đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường và có thể được chứng nhận. Nó vạch ra một khuôn khổ mà một công ty hoặc tổ chức có thể tuân theo để thiết lập một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Được thiết kế cho mọi loại hình tổ chức, bất kể hoạt động hoặc lĩnh vực của tổ chức đó, nó có thể đảm bảo cho ban quản lý và nhân viên công ty cũng như các bên liên quan bên ngoài rằng tác động môi trường đang được đo lường và cải thiện.

Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm những gì?

Nhóm tiêu chuẩn ISO 14000 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 207 và các tiểu ban khác nhau của nó. Để biết danh sách đầy đủ các tiêu chuẩn đã xuất bản trong sê-ri, hãy xem danh mục tiêu chuẩn của chúng .

ISO 14001 cung cấp các yêu cầu với hướng dẫn sử dụng liên quan đến các hệ thống môi trường. Các tiêu chuẩn khác trong họ tập trung vào các cách tiếp cận cụ thể như kiểm toán, truyền thông, ghi nhãn và phân tích vòng đời, cũng như các thách thức về môi trường như biến đổi khí hậu.

Một tổ chức có thể được chứng nhận ISO 14001 không?

Có hơn 300.000 chứng chỉ ISO 14001 tại 171 quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu thêm về Khảo sát chứng nhận ISO .

Chúng tôi cũng đã tạo một tài liệu ngắn để bạn có thể tìm hiểu thêm, không chỉ về chứng nhận mà còn nhiều  lợi ích của ISO 14001 .

Phiên bản mới của ISO 14000

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon