Hệ thống quản lý ISO 50001

Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Tiêu chuẩn ISO 50001 mới về hệ thống quản lý năng lượng có thể giúp bảo vệ tương lai của chúng ta. Đối với các tổ chức cam kết giảm thiểu tác động đến khí hậu, bảo tồn tài nguyên và cải thiện kết quả của họ thông qua quản lý năng lượng hiệu quả. Được thiết kế để giúp các tổ chức trong tất cả các lĩnh vực, tiêu chuẩn ISO này cung cấp các phương thức thiết thực nhằm giảm tiêu thụ năng lượng thông qua việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng (EnMS)

ISO 50001 là gì?

– ISO 50001 dựa trên cải tiến liên tục – một mô hình hệ thống quản lý được tìm thấy trong các tiêu chuẩn nổi tiếng khác, bao gồm ISO 9001 và ISO 14001. Mô hình này giúp tổ chức dễ dàng tích hợp quản lý năng lượng vào tất cả các nỗ lực mà tổ chức thực hiện để cải thiện chất lượng của mình quản lý và quản lý môi trường.

– ISO 50001 xác định một khuôn khổ các yêu cầu để các tổ chức có thể:

 • Xây dựng chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
 • Đặt ra các mục tiêu và mục tiêu để thực hiện chính sách này
 •  Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn các vấn đề sử dụng năng lượng và đưa ra quyết định giải quyết chúng
 • Đo lường kết quả
 • Đánh giá tính hiệu quả của chính sách và
 • Liên tục cải tiến quản lý năng lượng.

Chứng nhận ISO 50001

Cũng như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, chứng nhận ISO 50001 là một khả năng, nhưng không phải là nghĩa vụ. Một số người dùng quyết định triển khai tiêu chuẩn chỉ vì những lợi ích trực tiếp mà nó cung cấp. Những người khác chọn chứng nhận để chứng minh với bên thứ ba rằng họ đang triển khai hệ thống quản lý năng lượng. ISO không cung cấp dịch vụ chứng nhận.

Những lợi ích của quản lý năng lượng ISO 50001 là gì?

 • Xác định và quản lý rủi ro cung cấp năng lượng trong tương lai
 • Đo lường và giám sát năng lượng nhằm xác định vị trí cần cải tiến hiệu lực
 • Cải tiến kết quả hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng và hóa đơn
 • Giảm lượng khí thải carbon và đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu của chính phủ
 • Trình bày thông tin về năng lượng để tăng cơ hội đấu thầu
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon