ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015  là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường (EMS). Hệ thống quản lý môi trường cho phép doanh nghiệp đưa ra các thay đổi về chính sách và quy trình để quản lý tài nguyên một cách có trách nhiệm, ngăn ngừa ô nhiễm, đạt được sự tuân thủ pháp luật và mặt khác là cải thiện hoạt động môi trường. Tiêu chuẩn cung cấp các hướng dẫn để triển khai, duy trì và cải thiện EMS.

Mặc dù ISO 14001 tập trung vào việc giảm tác động đến môi trường, chứng nhận ISO 14001 cũng mang lại lợi ích tài chính, đó là lý do tại sao hơn 250.000 tổ chức trên toàn thế giới đã nỗ lực để nhận được chứng nhận này.

Lợi ích của Chứng nhận ISO 14001 là gì?

Mục tiêu chính của ISO 14001 là cung cấp cho doanh nghiệp những công cụ họ cần để giảm thiểu tác động đến môi trường. Trong một thế giới đang đối mặt với những thách thức môi trường ngày càng nghiêm trọng,  ISO 14001 khuyến khích các tổ chức hướng ngoại , bảo vệ môi trường và nhận ra những tác động của môi trường đối với hoạt động kinh doanh. Các lợi ích môi trường cụ thể đi kèm với hệ thống quản lý môi trường bao gồm giảm chất thải, quản lý chuỗi cung ứng bền vững và giảm lượng khí thải carbon.

Ngoài việc mang lại lợi ích cho môi trường, việc đạt được chứng nhận ISO 14001 có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn bằng cách:

  • Giúp bạn tiết kiệm tiền thông qua sử dụng nước và năng lượng hiệu quả
  • Kiếm cho bạn nhiều công việc kinh doanh hơn từ các khách hàng có ý thức về môi trường
  • Cải thiện danh tiếng của bạn với khách hàng hiện tại, khách hàng và các bên liên quan khác
  • Giúp bạn đạt được sự tuân thủ pháp lý với các quy định về môi trường

Ai Nên Nhận Chứng Nhận ISO 14001?

Chứng nhận ISO 14001 có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi quy mô. Cho dù bạn muốn thể hiện cam kết của mình đối với tính bền vững hay giảm chi phí bằng cách sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, bạn nên cân nhắc bắt đầu quy trình chứng nhận ISO 14001. Ví dụ về các ngành có thể hưởng lợi từ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 bao gồm xây dựng, ô tô, điện tử và viễn thông và kỹ thuật.

Tại NQA, chúng tôi cung cấp chứng nhận ISO 14001 và đánh giá cho các doanh nghiệp trong  nhiều lĩnh vực khác nhau .

Làm thế nào bạn có thể được chứng nhận ISO 14001?

Quy trình chứng nhận ISO 14001 yêu cầu bạn triển khai tiêu chuẩn trong tổ chức của mình và hoàn thành đánh giá hai phần thành công. Sau cuộc đánh giá chứng nhận ban đầu, bạn cũng cần phải hoàn thành cuộc đánh giá giám sát hàng năm và cuộc đánh giá chứng nhận lại ba năm một lần để duy trì chứng nhận của mình. Khoảng thời gian cần thiết để đạt được chứng nhận sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm quy mô tổ chức của bạn, mức độ tuân thủ hiện tại, mức độ rủi ro của bạn, v.v.

Việc cố gắng tự mình hiểu các yêu cầu đối với chứng nhận ISO 14001 có thể là một thách thức. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể cần một nhà tư vấn để hỗ trợ quá trình này,  NQA có thể giúp bạn tìm một nhà tư vấn .

Chi phí chứng nhận ISO 14001 là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận ISO  thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thời lượng đánh giá, phạm vi kinh doanh của bạn và tổ chức chứng nhận bên thứ ba mà bạn chọn. Thông thường, tổ chức chứng nhận sẽ tính một số tiền nhất định cho mỗi ngày hoàn tất quá trình đánh giá, vì vậy bạn có thể đạt được sự tuân thủ càng nhanh thì càng tốt. Ngoài việc trả tiền cho tổ chức chứng nhận, bạn cũng sẽ phải trả tiền cho các bản sao của tiêu chuẩn và bất kỳ hành động nào cần thiết để thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Cách tốt nhất để biết chi phí chứng nhận ISO 14001 là  liên hệ với NQA để yêu cầu báo giá . Chúng tôi cung cấp mức giá cạnh tranh và không bao giờ sử dụng phí ẩn.

Các lĩnh vực mới và sửa đổi của ISO 14001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn đã được cập nhật để đáp ứng các xu hướng mới nhất trong quản lý môi trường và bao gồm các yêu cầu bổ sung để xác định và hiểu bối cảnh của tổ chức, lãnh đạo, quản lý môi trường chiến lược, rủi ro liên quan đến các mối đe dọa và cơ hội, tư duy vòng đời, kiểm soát chuỗi giá trị và hiệu suất sự đánh giá. 

Tiêu chuẩn này cũng đã áp dụng một cấu trúc mới, thường  được gọi là Phụ lục SL , đảm bảo rằng tiêu chuẩn này tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác. Tài liệu Hướng dẫn và Phân tích Khoảng cách của chúng tôi cung cấp thêm chi tiết về tất cả các thay đổi dự kiến ​​cũng như Phụ lục SL.

“Lãnh đạo” nghĩa là gì trong ISO 14001?

Trong ISO 14001, có một yêu cầu rõ ràng và nâng cao đối với lãnh đạo cao nhất để thể hiện sự lãnh đạo và cam kết liên quan đến hệ thống. Phải có mối liên hệ rõ ràng và có thể chứng minh được giữa  chiến lược kinh doanh của tổ chức với chính sách  và mục tiêu môi trường của tổ chức. Đây là một yêu cầu nâng cao liên quan đến quản lý cấp cao. 

Đây là mẹo: quản lý cấp cao sẽ cần chịu trách nhiệm giải trình toàn bộ về hiệu quả của EMS, xem xét các vấn đề môi trường khi lập kế hoạch chiến lược và cung cấp hỗ trợ cũng như các nguồn lực cần thiết để đảm bảo rằng EMS đạt được kết quả dự kiến.

Tại sao tiêu chuẩn ISO 14001 mới tập trung nhiều hơn vào rủi ro?

Đây là một khái niệm mới được giới thiệu trong phần lập kế hoạch của tiêu chuẩn. Nó yêu cầu một tổ chức  xác định các rủi ro và cơ hội  liên quan đến các khía cạnh và tác động, nghĩa vụ tuân thủ (trước đây được gọi là các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác), cũng như các vấn đề hoặc yêu cầu cần thiết khác và thực hiện hành động để giải quyết chúng.

Bạn có thể hiểu rủi ro và cơ hội là những sai lệch bất lợi hoặc có lợi so với những gì được mong đợi. ISO 14001 không yêu cầu tổ chức tiến hành đánh giá rủi ro chính thức — thay vào đó, mục đích là áp dụng tư duy dựa trên rủi ro.

Điều gì sẽ xảy ra khi ISO 14001 không yêu cầu đại diện quản lý?

NQA sẽ vẫn cần một người liên hệ được chỉ định cho tất cả các vấn đề liên quan đến chứng nhận và tổ chức các chuyến thăm chứng nhận. NQA không mong đợi điều này có bất kỳ ảnh hưởng nào đến mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng. Nếu bạn có thắc mắc về các thủ tục của chúng tôi,  hãy điền vào biểu mẫu liên hệ trực tuyến của chúng tôi .

Phần Truyền thông chung của ISO 14001 hoạt động như thế nào?

Phần “chung” liên quan đến việc lập kế hoạch và chuẩn bị cần thiết để thiết lập  một quy trình giao tiếp hiệu quả . Điều này cần tính đến thông tin rút ra từ nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (4.2) để đảm bảo rằng thông tin liên quan được cung cấp/nhận được khi thích hợp và ở dạng yêu cầu. Khi các yêu cầu giao tiếp được thiết lập, các chiến lược khác nhau sau đó có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu bên trong và bên ngoài.

Bạn có cần ai đó trong tổ chức của mình để tiến hành kiểm toán nội bộ 14001 không?

ISO 14001:2015  chỉ đơn giản yêu cầu rằng các cuộc đánh giá phải được thực hiện một cách khách quan và công bằng. Không có yêu cầu, mặc dù tên của điều khoản mà họ được thực hiện bởi một thành viên nội bộ của nhân viên. Nhiều chuyên gia tư vấn cung cấp dịch vụ này trên cơ sở tính phí và một số khách hàng của chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ với các công ty được chứng nhận khác gần đó và sử dụng nhân viên của họ để kiểm toán theo cách có đi có lại hoặc thu phí/trao đổi dịch vụ.

Bạn có thể Ghi lại Phản hồi Khẩn cấp trong Sổ đăng ký Rủi ro và Xóa Sổ đăng ký Phản hồi Khẩn cấp trước đây của bạn theo ISO 14001 không?

Vâng, điều này là chấp nhận được. Khoản 6.1.2 đề cập đến các khía cạnh môi trường đòi hỏi phải đề cập đến các điều kiện bất thường và các tình huống khẩn cấp có thể thấy trước một cách hợp lý. Vì các trường hợp khẩn cấp nên được coi  là rủi ro môi trường cao , nên điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được và thực sự đó là cách tốt nhất để đưa chúng vào sổ đăng ký rủi ro.

Điều khoản 8.2 vẫn yêu cầu các sửa đổi quy trình hoặc các biện pháp kiểm soát bổ sung cần thiết để chuẩn bị và giảm thiểu các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn phải được xác định, thực hiện, duy trì và thử nghiệm khi thích hợp.

Sự khác biệt chính giữa ISO 9001 được cập nhật và ISO 14001 được cập nhật là gì?

Ngoài câu trả lời rõ ràng là một tiêu chuẩn bao gồm chất lượng và một môi trường, ISO 9001 và ISO 14001 giống hệt nhau về định dạng. Tất cả các tiêu chuẩn quản lý mới được ban hành (bao gồm cả tiêu chuẩn mới ISO 45001 – Sức khỏe và An toàn) đều dựa trên  mô hình Annex SL . Phụ lục SL là cấu trúc cấp cao do ISO tạo ra để cung cấp cấu trúc cấp cao phổ quát, văn bản cốt lõi giống hệt nhau, các thuật ngữ và định nghĩa chung cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Nó được thiết kế để giúp các tổ chức phải tuân thủ nhiều hơn một tiêu chuẩn hệ thống quản lý dễ dàng hơn.

Làm cách nào tôi có thể đáp ứng yêu cầu ISO 14001 để công khai phạm vi?

Một trong  những yêu cầu của ISO 14001  có trong Điều 4.3 của tiêu chuẩn yêu cầu rằng phạm vi được cung cấp cho các bên quan tâm. Một trong những cách dễ nhất là cung cấp trực tuyến một bản sao chứng chỉ ISO 14001 của bạn, vì bản sao này có chứa nội dung của phạm vi. Thay vào đó, bạn có thể cân nhắc việc thêm các từ thuộc phạm vi làm câu giới thiệu khi bắt đầu chính sách của mình vì tài liệu này cũng phải được cung cấp theo cách tương tự. Điều khoản 4.2 yêu cầu bạn xem xét nhu cầu của các bên quan tâm và việc trao đổi về phạm vi và chính sách là một lĩnh vực cần được xem xét.

Khi nào các tiêu chuẩn ISO 9001/14001 hết hạn?

Nếu bạn chưa được cơ quan chứng nhận chính thức đánh giá theo các tiêu chuẩn năm 2015 trước ngày 14 tháng 9 năm 2018, thì vào ngày 15 tháng 9 năm 2018, bạn sẽ không được cấp chứng nhận. Chứng chỉ cho các phiên bản trước sẽ tự động hết hạn vào nửa đêm ngày 14. Đây là  điểm cuối của quá trình chuyển đổi ba năm  và là điểm giới hạn chắc chắn không thể gia hạn.

Điều gì được phân loại là cam kết của quản lý cấp cao theo ISO 14001?

Cam kết quản lý cấp cao là một cụm từ liên quan nhiều hơn đến phiên bản tiêu chuẩn năm 2004. Phiên  bản 2015 của tiêu chuẩn  sử dụng cụm từ Lãnh đạo và Cam kết. Quản lý cấp cao hiện được yêu cầu tham gia nhiều hơn vào EMS và phải đảm bảo rằng các yêu cầu được tích hợp vào các quy trình của tổ chức và chính sách và mục tiêu phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức. Ngoài ra còn có sự tập trung nhiều hơn vào ban lãnh đạo cao nhất để cam kết cải tiến liên tục EMS nhằm nâng cao hiệu suất môi trường.

Sẽ Mất Bao Lâu Để Chuyển Đổi Sang ISO 14001:2015?

Giả sử rằng bạn đã có sẵn tiêu chuẩn năm 2004, các thay đổi đối với tài liệu sẽ tương đối đơn giản. Có nhiều quyền tự do hơn trong tiêu chuẩn mới này để đặt ra EMS theo cách phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Cấu trúc và mức độ tài liệu cần thiết tùy thuộc vào bạn, miễn là bạn có thể chứng minh rằng bạn đang kiểm soát quy trình. Chẳng hạn, không có yêu cầu đối với sổ tay môi trường hoặc tài liệu hóa thủ tục kiểm soát tài liệu hoặc kiểm toán nội bộ.

Các tổ chức cần đảm bảo rằng họ có các tài liệu và hồ sơ để chứng minh rằng các yêu cầu của tiêu chuẩn đã được đáp ứng và hệ thống được triển khai, hiệu quả và duy trì. Bạn thực sự cần phải bao gồm các yêu cầu mới của tiêu chuẩn — có hướng dẫn ở nơi khác trên trang web của NQA  bao gồm tài liệu phân tích lỗ hổng . 

Theo thời gian, nó phụ thuộc vào số lượng thay đổi bạn muốn thực hiện đối với hệ thống hiện tại của mình. NQA khuyến nghị rằng đây là thời điểm tốt để xem xét lại toàn bộ hệ thống và các biện pháp kiểm soát hiện có. Cá nhân tôi sẽ cho phép tối thiểu sáu tháng, vì bạn cũng cần tổ chức đánh giá quản lý và kiểm tra hệ thống mới trước khi chứng nhận chuyển đổi.

Điều gì tạo nên một EMS ISO 14001 thành công?

Bản thân tiêu chuẩn này có ba kết quả mong đợi: 

  • Nâng cao hiệu suất môi trường
  • Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ
  • Đạt được các mục tiêu về môi trường. 

Cuối cùng, sự thành công của EMS sẽ được đánh giá dựa trên ba yếu tố đó. Một trong những lĩnh vực mà chúng tôi ở đây tại NQA tin rằng khiến chúng tôi khác biệt với nhiều tổ chức chứng nhận khác đó là, như một phần trong chương trình đánh giá của chúng tôi và thông qua việc sử dụng ‘Cơ hội Cải tiến’ (OFI), chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng EMS của mọi tổ chức đều đạt được điều đó. 

Thành công cũng phụ thuộc vào những gì bạn muốn từ EMS của mình. Những điều trên là không thể thương lượng nhưng những người khác có thể muốn có một quy trình quản lý rủi ro, một công cụ quản lý tuân thủ pháp luật, một huy hiệu để vẫy trước mặt khách hàng hoặc một khoản phí sẽ giúp họ góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Dù bạn muốn gì từ hệ thống của mình, các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ đảm bảo bạn có một hệ thống ‘phù hợp với mục đích’.

Đâu là sự khác biệt giữa phạm vi khoản 1 và phạm vi khoản 4.3?

Khoản 1 Phạm vi liên quan đến phạm vi của bản thân tiêu chuẩn và chi tiết mà nó quy định các yêu cầu đối với  một hệ thống quản lý môi trường . Nó cũng nêu chi tiết ba kết quả mong đợi của ISO 14001. Điều khoản 4.3 Phạm vi là phạm vi của hệ thống quản lý của bạn và nêu chi tiết các ranh giới và khả năng áp dụng của hệ thống. Đây là dạng từ xuất hiện trên chứng chỉ ISO 14001 của bạn.

Các trang web du lịch và khách du lịch liên quan đến ISO 14001 như thế nào?

Khoản 6.1.2 – Các khía cạnh môi trường nêu chi tiết rằng một tổ chức phải xác định các khía cạnh môi trường mà tổ chức có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng cùng với các khía cạnh liên quan của chúng. Vì bạn không có quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đến cách mọi người đến một địa điểm nên tôi cho rằng việc bỏ qua là phù hợp. Không cần phải chính thức loại trừ nó khỏi phạm vi của bạn. Tất nhiên, bạn luôn có thể thử và tác động đến việc đi lại, chẳng hạn như sắp xếp với các công ty xe buýt/xe lửa để giảm giá cho du khách nếu xuất trình vé du lịch hợp lệ. Điều này sẽ cho phép một cơ hội được nêu chi tiết trong 6.1.1

Lập kế hoạch và các khía cạnh áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp hay theo bộ phận trong ISO 14001?

Điều này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp. Tiêu chuẩn không hướng dẫn cách đạt được điều này và do đó, miễn là các khía cạnh quan trọng liên quan đến tất cả các hoạt động đã được đánh giá, thì việc xác định cách thực hiện điều này nằm trong phạm vi của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn hơn thấy dễ quản lý hơn khi chia tổ chức thành các đơn vị riêng biệt, cho phép một phương pháp có cấu trúc tốt hơn xem xét các vấn đề được đề cập.

Nếu bạn có một hệ thống tích hợp được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 và OHSAS 18001, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình chuyển đổi của bạn sang ISO 14001?

Việc giới thiệu  Phụ lục SL sẽ hỗ trợ quá trình tích hợp  ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, tiêu chuẩn quốc tế mới về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên, bạn sẽ cần suy nghĩ cẩn thận về ngày chuyển tiếp và kế hoạch chuyển đổi do các ngày công bố khác nhau.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon