Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA)

Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA)

ĐÁNH GIÁ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM (RBA) LÀ GÌ?

Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA) là liên minh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Hầu hết tất cả các công ty điện tử đều lấy nguồn linh kiện từ nhiều nhà cung cấp trên khắp thế giới và có thể khó đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp đó tuân thủ thực tiễn tốt nhất khi nói đến các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các thành viên của Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm có thể tin tưởng rằng các nhà cung cấp và nhà máy của họ tuân theo các tiêu chuẩn xã hội, môi trường và đạo đức cao nhất để đảm bảo nhân viên của bạn và những người thuộc nhà cung cấp của bạn được đối xử tốt. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử không chỉ cải thiện danh tiếng thương hiệu của bạn mà còn đảm bảo lợi nhuận của bạn được duy trì ổn định đồng thời giảm rủi ro do dư luận tiêu cực.

TẠI SAO LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM LẠI LÀ QUAN TRỌNG?

Việc tuân thủ Quy tắc Ứng xử của Liên minh Doanh nghiệp có Trách nhiệm chứng tỏ rằng công ty của bạn coi trọng quyền lợi của người lao động. Người tiêu dùng ngày nay ngày càng quan tâm đến cách sản xuất các sản phẩm họ sử dụng và họ thích mua sản phẩm từ các thương hiệu mà họ cho là ‘có đạo đức’.

Nếu một thương hiệu bị phát hiện không tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất khi nói đến quyền của người lao động trong các cơ sở của mình – hoặc lấy linh kiện từ các công ty đối xử tệ với nhân viên – thì danh tiếng của thương hiệu đó có thể bị tổn hại nặng nề. Các cổ đông có khả năng yêu cầu thay đổi và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng bởi dư luận tiêu cực. Đảm bảo rằng cả cơ sở của bạn và của các nhà cung cấp của bạn đều tuân theo Bộ quy tắc ứng xử của RBA có nghĩa là bạn giảm đáng kể những rủi ro này.

Cơ sở kiểm tra và chuỗi cung ứng của bạn:

  • Đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe & an toàn và các điều kiện công bằng cho người lao động
  • Bảo vệ thương hiệu của bạn
  • Mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp
  • Giảm thiểu nguy cơ kiện tụng dân sự tốn kém hoặc hành động công nghiệp nếu bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn
  • Đảm bảo hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường

TÜV SÜD LÀ CÔNG TY KIỂM TOÁN BÊN THỨ BA ĐƯỢC RBA CHẤP THUẬN

TÜV SÜD là một trong số các tổ chức chọn lọc được cấp phép đánh giá theo Bộ quy tắc ứng xử của Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm. Là một trong chín thành viên sáng lập của APSCA (Hiệp hội các Kiểm toán viên Tuân thủ Xã hội Chuyên nghiệp), chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bạn để cung cấp dịch vụ một cửa nhằm kiểm tra các điều kiện làm việc tại các nhà máy của chính bạn và tại các cơ sở của nhà cung cấp của bạn để đảm bảo họ đáp ứng các yêu cầu các tiêu chuẩn được đặt ra bởi Bộ quy tắc ứng xử của RBA.

Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi được đào tạo để tuân theo các bộ công cụ đánh giá của RBA và có thể tiến hành đánh giá toàn diện và chuyên sâu về các trang web của bạn. Điều này cung cấp cho bạn một chương trình tuân thủ toàn diện đảm bảo tính toàn vẹn của doanh nghiệp trong quá trình kiểm toán. Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên toàn cầu, với một công ty kiểm toán được RBA ủy quyền cho mỗi quốc gia. Một trong những chương trình RBA cơ bản nhất là Chương trình đánh giá được xác thực (VAP), là tiêu chuẩn hàng đầu để xác minh tuân thủ tại chỗ và kiểm tra hiệu quả, có thể chia sẻ.

RBA cung cấp ba cấp độ nhận dạng VAP mà TÜV SÜD có thể thực hiện:

  • Bạch kim: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 200 và tất cả các phát hiện Ưu tiên, Chính và Nhỏ đã đóng
  • Vàng: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 180 và tất cả các phát hiện Ưu tiên và Chính đã đóng
  • Bạc: dành cho các nhà máy có điểm VAP tối thiểu là 160 và tất cả các phát hiện Ưu tiên đã đóng

DỊCH VỤ LIÊN MINH DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM (RBA) CỦA TÜV SÜD

TÜV SÜD có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về quy trình đánh giá chuỗi cung ứng ngành điện tử. Quy trình đánh giá Quy tắc Ứng xử của RBA kéo dài từ 1-6 ngày tùy thuộc vào quy mô của cơ sở được đánh giá. Các kiểm toán viên của chúng tôi cũng được đào tạo để phát hiện những vi phạm khó phát hiện, chẳng hạn như các trường hợp lao động cưỡng bức.

Chúng tôi cung cấp ba loại dịch vụ kiểm toán được RBA phê duyệt:

Đánh giá Chương trình đánh giá đã được xác thực (VAP): Công ty đánh giá bên thứ ba độc lập, được RBA phê duyệt cung cấp đánh giá tại chỗ đối với nhà cung cấp, nhà cung cấp tiềm năng và/hoặc cơ sở riêng của công ty. Quy trình từ đầu đến cuối và công ty kiểm toán được quản lý độc lập bởi Giám đốc chất lượng kiểm toán RBA (AQM) để đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình và tuân thủ Nguyên tắc quản lý chất lượng VAP của RBA. Đối tượng được kiểm toán được yêu cầu cung cấp các Kế hoạch hành động khắc phục cần thiết sau khi công bố Báo cáo đánh giá đã được xác thực (VAR) và trải qua đánh giá kết thúc khi cần thiết.

Kiểm toán do khách hàng quản lý (CMA) (kiểm toán không phải VAP): Đánh giá về một cơ sở được giám sát bởi một trong những khách hàng của cơ sở

Kiểm toán được quản lý của đối tượng được kiểm toán (AMA) (kiểm toán không phải VAP): Kiểm toán được giám sát bởi đối tượng được kiểm toán

TÜV SÜD cũng có thể cung cấp các kế hoạch hành động để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại công trường

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon