Ý NGHĨA CHỨNG NHẬN RBA

Ý NGHĨA CHỨNG NHẬN RBA

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc tư vn chng nhn RBA để đảm bảo các điều kiện đối với khách hàng, đối tác, nhất là những doanh nghiệp làm trong lĩnh vực xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Vậy tư vấn chứng nhận RBA là gì và có vai trò quan trọng như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của AHEAD nhé.

Tiêu chun RBA là gì?

Tiêu chun RBA có ý nghĩa là Bộ quy tắc ứng xử của liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm. RBA là cụm từ viết tắt của Responsible Business Alliance, phiên bản trước đó của RBA là EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition).

Ý nghĩa ca vic chng nhn tiêu chun RBA

RBA đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong ngành hoặc các ngành điện tử, trong đó điện tử là thành phần chính yếu và các chuỗi cung ứng của ngành được an toàn, người lao động được đối xử tôn trọng và đàng hoàng, và các hoạt động kinh doanh được tiến hành có trách nhiệm với môi trường và có đạo đức.

Được coi là một phần của ngành điện tử và trong phạm vi Quy tắc này là tất cả các tổ chức có thể thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

Để thông qua Quy Tắc và trở thành một bên tham gia (“Bên Tham Gia”), doanh nghiệp cần xác nhận việc ủng hộ Quy Tắc và tích cực theo đuổi việc tuân thủ Quy Tắc và các tiêu chuẩn thiết lập trong Quy Tắc phù hợp với một hệ thống quản lý tại đây.

RBA cam kết lấy ý kiến đóng góp thường xuyên từ các bên liên quan trong quá trình tiếp tục phát triển và thực hiện các Quy Tắc Ứng Xử.

Bộ Quy Tắc RBA bao gồm 5 phần. Phần A, B và C lần lượt vạch ra các tiêu chuẩn về Lao động, Y tế và An toàn và Môi trường. Phần D bổ sung các tiêu chuẩn liên quan đến đạo đức trong kinh doanh; Phần E vạch ra các yếu tố của một hệ thống được chấp nhận để quản lý việc tuân thủ Bộ Quy Tắc RBA này.

Quy trình tư vn chng nhn RBA

– Bước 1: Thành lập Ban dự án

– Bước 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng nhà máy, hệ thống tài liệu kiểm soát theo yêu cầu của bộ quy tắc ứng xử RBA

– Bước 3: Lập kế hoạch triển khai chi tiết

– Bước 4: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn RBA

+ Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của chính sách RBA

+ Đào tạo về đánh giá tuân thủ

+ Đào tạo về tuân thủ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, đạo đức trong kinh doanh

– Bước 5: Xây dựng tài liệu, hồ sơ bao gồm

  1. Lao động
  2. Tự do hiệp hội
  3. Môi trường
  4. Hệ thống quản lý
  5. Đạo đức

– Bước 6: Ban hành hệ thống tài liệu và triển khai áp dụng

– Bước 7: Đánh giá hiệu lực tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử RBA

– Bước 8: Thực hiện hành động khắc phục

– Bước 9: Duy trì tuân thủ bộ quy tắc ứng xử RBA

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon