Khảo sát mới nhất về hệ thống quản lý ISO

Khi thế giới phát triển, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các tổ chức hoạt động tốt, theo cuộc khảo sát mới nhất của ISO.

Tình hình kinh tế và thương mại liên tục thay đổi, và chúng ta phải thay đổi cùng với nó. Tuy nhiên, điều này dường như không làm giảm đi sức hấp dẫn và mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO và có thể tìm thấy tổng quan về bối cảnh xác minh toàn cầu từ cuộc khảo sát ISO 2014.

Khác với cuộc khảo sát thông thường về bảy tiêu chuẩn hệ thống quản lý trước đây, năm nay một tiêu chuẩn mới – Tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục ISO 22301 – đã được đưa vào cuộc khảo sát hàng năm, nâng tổng số lên tám tiêu chuẩn. Trước những thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra ngày càng nhiều và những thảm họa kéo theo, tiêu chuẩn đã nhận được sự sẵn lòng của các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới để được xác minh, điều này chứng tỏ những lợi ích tiềm năng to lớn của nó.

Theo khảo sát mới nhất của ISO, hầu hết các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO hiện được duy trì ở trạng thái thị trường ổn định và trưởng thành. Tuy nhiên, ngay cả trong giai đoạn thị trường trưởng thành này, khảo sát của ISO vẫn cho thấy có ba tiêu chuẩn về hệ thống quản lý tiếp tục được công chúng ưa chuộng, với mức tăng trưởng tương đối đáng kể: hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001, với mức tăng trưởng mạnh 40%) , hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, tăng trưởng đáng kể 14%), hệ thống quản lý ô tô (ISO/TS 16949), mặc dù mức tăng trưởng 8% thấp hơn một chút so với hai hạng mục trên nhưng vẫn phản ánh sự phục hồi liên tục gần đây của thị trường.

Cuộc khảo sát nhấn mạnh thêm một xu hướng đã bắt đầu từ vài năm trước, đó là tình trạng duy trì các chứng chỉ toàn cầu trong ISO 9001 (quản lý chất lượng) và ISO 14001 (quản lý môi trường) gần như ổn định nên ISO 9001 chỉ tăng gần 1%, trong khi ISO 14001 đã tăng khiêm tốn 7% vào năm ngoái.

Trong hai mươi năm qua, đóng góp của các tiêu chuẩn ISO có phải chỉ để theo đuổi sự phát triển của răng ngựa? Không. Nói một cách đơn giản, nhiều công ty và doanh nghiệp hàng đầu thế giới hiện đang xác minh cơ bản ISO 9001 và ISO 14001, và đặc biệt hơn là tăng cường các tiêu chuẩn lĩnh vực cụ thể khác, chẳng hạn như tiêu chuẩn hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.

Tuy nhiên, mặc dù ISO 9001 và ISO 14001 ngày càng trở nên hoàn thiện nhưng ở một số thị trường, điều này có thể chưa được áp dụng nhiều nhất, do đó, vào tháng 9 năm 2015, một phiên bản mới đã ra đời, cùng đón chờ một tiêu chuẩn mới để làm phong phú thêm nguồn tài liệu của doanh nghiệp.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon