ISO 29000 – Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu & khí tự nhiên – Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng cụ thể theo ngành

ISO 29000 – Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu & khí tự nhiên – Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng cụ thể theo ngành

ISO/TS 29000 (xuất bản năm 2010) xác định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đối với việc thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ các sản phẩm cho ngành dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên.

Được phát triển như là kết quả trực tiếp của sự hợp tác giữa ISO và ngành dầu khí quốc tế (do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ – API đứng đầu), ISO 29000 đặc biệt tập trung vào chuỗi cung ứng dầu khí. Tiêu chuẩn ISO/TS 29000 dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 và kết hợp các yêu cầu bổ sung nhấn mạnh việc ngăn ngừa lỗi và giảm biến thể và lãng phí từ các nhà cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu này đã được phát triển riêng biệt để đảm bảo rằng chúng rõ ràng và có thể kiểm tra được. Họ cũng cung cấp tính nhất quán toàn cầu và cải thiện đảm bảo chất lượng cung cấp hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp. Điều này đặc biệt quan trọng khi sự thất bại của hàng hóa hoặc dịch vụ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty và ngành liên quan.

Tiêu chuẩn này dành cho tất cả các tổ chức làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành dầu khí. Chứng nhận ISO/TS 29000 đảm bảo tiêu chuẩn hóa và cải tiến trong lĩnh vực này.
Lợi ích của ISO 29000 – Ngành dầu khí, hóa dầu & khí tự nhiên – Hệ thống quản lý chất lượng theo ngành cụ thể

• Lòng trung thành của khách hàng

• Kinh doanh lặp lại và giới thiệu

• Kết quả hoạt động như doanh thu và thị phần

• Phản ứng linh hoạt và nhanh chóng với các cơ hội thị trường

• Chi phí và thời gian chu kỳ thông qua việc sử dụng hiệu quả và hiệu quả các nguồn lực

• Sắp xếp các quy trình để đạt được kết quả mong muốn tốt nhất

• Lợi thế cạnh tranh thông qua các năng lực được cải thiện của tổ chức

• Sự hiểu biết và động lực của mọi người đối với các mục tiêu và mục đích của tổ chức, cũng như tham gia vào quá trình cải tiến liên tục

• Niềm tin của các bên quan tâm vào tính khách quan và hiệu quả của tổ chức, được thể hiện bằng lợi ích tài chính và xã hội từ hoạt động của tổ chức , vòng đời sản phẩm và danh tiếng

• Khả năng tạo ra giá trị cho cả tổ chức và các nhà cung cấp của tổ chức bằng cách tối ưu hóa chi phí và nguồn lực cũng như tính linh hoạt và tốc độ phản ứng chung với các thị trường đang thay đổi.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon