Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không vũ trụ AS9120

Hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không vũ trụ

Tổng quan về AS9120

AS9100 là một hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng cho ngành hàng không vũ trụ. Dựa trên ISO9001, AS9100 có các yêu cầu bổ sung cụ thể cho ngành hàng không vũ trụ. Chúng tôi đã đạt được chứng nhận AS9120, một chứng nhận trong loạt AS9100 dành cho các công ty vận tải hậu cần, nhà phân phối chuyển tiếp, công ty thương mại và các tổ chức phi sản xuất khác phục vụ chuỗi cung ứng ngành hàng không vũ trụ.
Các nhà phân phối được chứng nhận AS9120 có được đặc quyền truy cập các doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu OASIS toàn cầu (Hệ thống Thông tin về Nhà cung cấp Hàng không Vũ trụ Trực tuyến) do Nhóm Chất lượng Hàng không Vũ trụ Quốc tế điều hành.

Tiêu chuẩn AS/EN 9120 được phát triển cho các nhà phân phối và nhà cung cấp làm việc với nhà sản xuất thiết bị gốc. Tiêu chuẩn tập trung vào độ an toàn và tin cậy của sản phẩm, đồng thời giải quyết vấn đề hiệu suất của sản phẩm, sự phù hợp với các thông số kỹ thuật và khả năng bay. Tiêu chuẩn này cũng đề cập tới chuỗi hành trình sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hàng tồn kho và tính khả dụng của hồ sơ.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon