Chứng nhận nhãn hiệu

 Chứng nhận nhãn hiệu

I, Chứng nhận thương hiệu là gì?

Xây dựng thương hiệu của một số cơ quan hoặc tổ chức lớn như một công ty dịch vụ hoặc đại lý để cung cấp thương hiệu, nó là một sự công nhận về giá trị của một thương hiệu kinh doanh hoặc sản phẩm, với giấy phép kinh doanh chính thức hoặc cơ quan thương hiệu của công ty các đại lý ủy quyền Có thể nộp đơn đăng ký chứng nhận thương hiệu.

II, Tầm quan trọng của chứng nhận thương hiệu và vai trò

Ý nghĩa và vai trò của chứng nhận thương hiệu như sau:

(1) Cải thiện điểm bán sản phẩm. Sức mạnh của chứng nhận thương hiệu đạt đến tính năng trình độ nhất định của sản phẩm, đánh bóng vai trò của sản phẩm.

(2) Thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Quyền hạn của chứng nhận thương hiệu sẽ nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu, đóng vai trò người tiêu dùng hàng đầu.

(3) Tăng cường sự tự tin trong kinh doanh. Chứng nhận thương hiệu có thẩm quyền ở một mức độ nào đó, khẳng định cam kết và nỗ lực của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

III, Cơ sở chứng nhận:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu - TRƯỜNG LUẬT

Các tiêu chuẩn nội dung cốt lõi cho các doanh nghiệp thương mại và điểm số đánh giá thương hiệu, trong tổng số 1000 điểm, chia thành “khả năng, chất lượng, uy tín, văn hóa doanh nghiệp, ảnh hưởng” và các chỉ lăm cấp khác, cũng như “kế hoạch thương hiệu, quản lý thương hiệu, bảo vệ cơ chế, chất lượng của công ty, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, nhận biết thương hiệu, uy tín thương hiệu, sự trung thành thương hiệu, trách nhiệm xã hội, toàn vẹn, tâm linh, khuyến mãi, nhận thức của khách hàng, trao đổi ngành công nghiệp, tác động công nghiệp, tác động xã hội “và 17 chỉ số cấp độ 2, 52 ba chỉ số cấp độ 3.

Kết quả đánh giá theo 4 cấp:

950 điểm cho thương hiệu năm sao;

900 điểm cho thương hiệu bốn sao;

800 điểm cho thương hiệu ba sao;

700 điểm cho thương hiệu hai sao.

Thương hiệu chứng nhận tiêu chuẩn chứng nhận để lấp đầy những khoảng trống ở trên, với sự nhấn mạnh vào các hoạt động xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, để làm nổi bật chất lượng dịch vụ, trách nhiệm xã hội, liêm chính và văn hóa doanh nghiệp.

IV, Quá trình chứng nhận:

  1. Gửi mẫu đơn chứng nhận
  2. Xem lại mẫu đơn
  3. Ký hợp đồng và thanh toán
  4. Kiểm toán tại chỗ
  5. Cấp giấy chứng nhận
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon