CHỨNG NHẬN 55001

CHỨNG NHẬN 55001

1. Giới thiệu chứng nhận

ISO 55001 là một chuẩn mực đối với một hệ thống quản lý tài sản sẽ giúp doanh nghiệp của bạn chủ động quản lý vòng đời của tài sản từ việc mua lại cho đến khi ngừng sử dụng. Hệ thống này đồng thời giúp bạn quản lý rủi ro và chi phí liên quan với việc sở hữu tài sản, trong một cấu trúc và hiệu quả hỗ trợ cải tiến liên tục và đang tiến hành tạo ra giá trị .

Bureau Veritas Certification là một thành viên trong nhóm xây dựng các tiêu chuẩn của Tổ chức ISO nên rất quen thuộc với các nội dung và yêu cầu của những tiêu chuẩn mới. Và với nền tảng kinh nghiệm và kiến thức vững chắc cùng danh mục khách hàng đa dạng trong hầu hết các ngành công nghiệp, cụ thể là dầu khí, cơ sở hạ tầng, bất động sản, tiện ích xã hội và công cộng… đội ngũ nhân viên Bureau Veritas cùng kiến thức và chuyên môn của họ sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng và tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 55001.

Để có thể quản lý tài sản đối với mỗi tổ chức và doanh nghiệp bằng một hệ thống quản lý tài sản là một yêu cầu thực hành tốt nhất. Tiêu chuẩn ISO 55001 sẽ cung cấp các khuôn khổ và các công cụ cần thiết để tối ưu hóa giá trị trong khi đảm bảo tài sản của Tổ chức và Doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất cần thiết.

ISO 55001 là một tiêu chuẩn quốc tế mới và là một hướng dẫn thực tiễn tốt nhất về quản lý tài sản. Trọng tâm của ISO 55001 là giúp bạn phát triển một hệ thống vòng đời quản lý tài sản hướng tới tương lai. Để giúp bạn tối ưu hóa quản lý tài sản và giảm chi phí, đồng thời giúp bạn đạt được các yêu cầu về hiệu suất và tính bảo mật.

2. Lợi ích chứng nhận

Ngày nay, Tiêu chuẩn ISO 55001:2014 đã không còn xa lạ gì với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Dễ dàng nhận thấy những lợi ích mà Tiêu chuẩn ISO 55001:2014 mang lại, như đưa ra một phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý vòng đời của tài sản; giảm thiểu rủi ro giảm liên quan đến quyền sở hữu tài sản; đảm bảo cải thiện chất lượng cho khách hàng, nhà quản lý; hỗ trợ phát triển kinh doanh quốc tế bằng việc giúp chứng minh các yêu cầu của một hệ thống quản lý tài sản quốc tế công nhận được đáp ứng.

Mặt khác, ISO 55001:2014 giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả tài chính. Có thể đạt được cải thiện lợi tức đầu tư và giảm chi phí, đồng thời bảo toàn giá trị tài sản và không làm mất đi việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Dựa trên các yêu cầu của ISO 55001:2014, Ban lãnh đạo Công ty có thể đưa ra các các quyết định đầu tư tài sản sáng suốt thông qua việc cho phép tổ chức cải thiện việc ra quyết định và cân bằng hiệu quả chi phí, rủi ro, cơ hội và hiệu suất. Giảm tổn thất tài chính, cải thiện sức khỏe và an toàn, hợp tác và thương hiệu, giảm thiểu tác động đến môi trường và xã hội, có thể dẫn đến giảm các khoản nợ phải trả như bảo hiểm, phí bảo hiểm, tiền phạt.

Các dịch vụ và đầu ra được cải thiện: đảm bảo hiệu suất của tài sản có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc sản phẩm được cải tiến đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng và các bên liên quan. ISO 55001 còn giúp doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc nâng cao khả năng giảm phát thải, bảo tồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu, cho phép tổ chức thể hiện về mặt xã hội thực hành kinh doanh có trách nhiệm và đạo đức và quản lý.

Thông qua cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nhận thức và sự tự tin của các bên liên quan. Dựa vào các tiêu chuẩn của ISO 55001, doanh nghiệp có thể xem xét và cải tiến các quy trình, thủ tục và hiệu suất tài sản có thể nâng cao hiệu quả và hiệu lực, và thành tích của tổ chức đối với các mục tiêu.

Hiệu quả từ thực tiễn

Với các tính năng, cùng lợi ích mang lại, ISO 55001:2014 đang trở thành một trong các tiêu chuẩn được nhiều doanh nghiệp áp dụng, đặc biệt là tại các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, điện, chế tạo

Tuy nhiên, để áp dụng được ISO 55001:2014 ban đầu không hề dễ dàng. Để hiểu hết các điều khoản, cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 55001:2014, Công ty đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, mời các chuyên gia trong lĩnh vực về giới thiệu đầy đủ các quy trình nằm giúp các nhân viên kỹ thuật có thể vận hành và bảo trì của nhà máy.

Một trong những thách thức là lập hồ sơ theo yêu cầu và cung cấp bằng chứng thực hiện để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán để được cấp chứng nhận. Đầu tiên, Công ty củng cố kiến ​​thức, năng lực của đội ngũ liên quan đến chứng nhận, cũng như quy trình vận hành và bảo trì mới.

Sau đó, khi đã đạt chứng nhận, công ty mất khá nhiều thời gian và công sức để phát triển một nhóm kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận từ các nhân viên của Nhà máy nhằm thực hiện kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý tài sản, xác định và khắc phục các thiếu sót trước khi được kiểm toán bởi bên thứ ba.

Nhờ vậy, mà ISO 55001:2014 đã mang lại lợi ích to lớn cho công ty Odi Morgan, khách hàng và các bên liên quan khác. Trong nội bộ, lợi thế của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO là quản lý hiệu quả các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn để cải thiện hiệu suất bền vững bằng cách quản lý tài sản và rủi ro một cách hiệu quả. Nó cải thiện lợi ích tài chính cho tổ chức mà không ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và an toàn.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình quản lý tài sản với kế hoạch tổng hợp, các ưu tiên và sự phối hợp cho phép tổ chức truyền đạt các mục tiêu của mình cho tất cả nhân viên, để nhân viên hiểu mục tiêu của phòng ban và cá nhân phù hợp với mục tiêu của tổ chức và hoàn thành mục tiêu này.

Trong quá trình kiểm toán và chuẩn bị, các nhân viên đã được trang bị kiến ​​thức chuyên sâu về quản lý tài sản và tự tin hơn với các kỹ năng quản lý tài sản mới. Do công ty cũng đã quảng bá bộ tiêu chuẩn trong nội bộ, quá trình này cũng thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các nhóm khác nhau và khuyến khích làm việc theo nhóm vì mục đích chung.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon