Báo cáo Trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp(CSR)

Báo cáo Trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp(CSR)

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Việt Nam

Báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

CSR là gì? Quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp?

Báo cáo Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility Report, gọi tắt là CSR Report), là chỉ doanh nghiệp ngoài việc quan tâm lợi nhuận ra, nó cũng cần được thực hiện từ cộng đồng, giúp ích cho cộng đồng.

Đặc biệt, nó là một doanh nghiệp hoạt động vận hành phải xem xét các tác động đối với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nhân viên, khách hàng, cộng đồng và môi trường, không chỉ là chịu trách nhiệm trước các cổ đông. Do đó, giảm chi phí xã hội (Social cost), mà còn hướng tới trách nhiệm quan trọng của doanh nghiệp với xã hội.

Tình hình phát triển trong nước CSR 1: Tất cả trung tâm Giao dịch Chứng khoán tại Đài Loan

Các giao dịch chứng khoán của các trung tâm chứng khoán chỉ định “Quy tắc chung của công ty doanh nghiêp lên sàn chứng khoán trách nhiệm thực vụ.” Vào tháng Tám, thị trường chứng khoán được cập nhật nội dung, ngoài các yêu cầu liên quan của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cũng phải cung cấp một báo cáo tự đánh giá CSR. Theo ba chỉ số chính và đưa ra các nội dung chính, bao gồm:

 • các bên liên quan của công ty chẳng hạn như các nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên, cung cấp, các chủ nợ, cho dù các ngân hàng có các kênh truyền thông, và duy trì quyền hạn.
 • cho dù công ty đã tham gia vào một chính sách trách nhiệm, và cho dù các quy định trách nhiệm có liên quan có được Hội đồng quản trị thông qua hay không.
 • Chuẩn bị “Báo cáo tự đánh giá CSR”.

Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán và trung tâm giao dịch chỉ định “Quy tắc chung về kinh doanh tin tưởng của công ty trên thị trường chứng khoán”, một tài liệu tham khảo cho CSR như một nhà quản lý kinh doanh.

Tình hình trong nước của CSR 2: Ủy ban Giám sát Tài chính

Ngày 19 tháng 9 năm 2014,hội quản lý tài chính thông báo rằng, các công ty trên thị trường đều phải thực hiện Báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Yêu cầu các ngành công nghiệp trên thị trường như ngành thực phẩm, ngành công nghiệp tài chính, công nghiệp hóa chất và vốn thanh toán lên tới (tương tự dưới đây) hơn 10 tỷ NT của công ty, nên biên chế chịu báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Hội quản lý tài chính chỉ ra rằng sau khi trên quá trình thực hiện của hệ thống mới, sắp tới thị trường chứng khoán, trung tâm giao dịch, trên cơ sở hàng quý để xem xét tất cả các công ty niêm yết trong báo cáo CSR và, nếu phát hiện có bất thường hay sai, sẽ yêu cầu sửa chữa ngay lập tức, và danh sách sẽ được công bố khi hoàn cảnh nghiêm trọng hơn , mỗi lần phạt 750 triệu đồng.

CSR sẽ báo cáo bao gồm các hoạt động tài chính, xử lý chất thải, vấn đề lao động, nhân quyền, thu mua v.v… Lấy vấn đề an toàn thực phẩm gần đây, ví dụ, trên các công ty đối tác phía hạ lưu của công ty, chú ý đến liệu có bảo vệ tài nguyên nước, tương lai là một phần của báo cáo tiết lộ.

Báo cáo bền vững toàn cầu của GRI là gì?

Báo cáo phát triển bền vững báo cáo chỉ số toàn cầu (Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines Version 3.0, được gọi GRI), năm 1999 do Tổ chức liên minh kinh tế của trách nhiệm môi trường (CERES) và Tellus Institute đưa ra phiên bản đầu tiên của GRI, tại thời điểm đó truy cập ngay tới 20 doanh nghiệp lớn áp dụng, lấy các chỉ số GRI là “Báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, hoặc thản bái mà nói,đây chính là thư mục cuốn sách này.

Chỉ số GRI để thực hiện phi tài chính hiệu quả báo cáo, giá trị rộng rãi của công ty đầu tư quốc tế, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự.

Chỉ số GRI mới nhất?

 • Global Initiative Báo cáo toàn cầu Báo cáo Bền vững phiên bản 3.1 (Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1, được gọi là GRI G3.1)
 • Global Initiative Báo cáo toàn cầu Báo cáo Bền vững bản thứ 4 (Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines Version 4.0, được gọi là GRI G4)
 • Báo cáo GRI G phiên bản 3.1 CSR có giá trị đến cuối năm 2015, do đó, khuyến cáo rằng công ty nên áp dụng phiên bản G4 GRI.

Bên cạnh đó, GRI 3.1 Có ba cấp độ ứng dụng, bao gồm cả A + B + C +, nhiều công ty phải tuân thủ GRI 3.1 tự hào vận dụng tiêu chuẩn Cấp A +. Tuy nhiên, GRI 4,0 đã bị hủy, chỉ điểm có kiểm tra hoặc tự khai.

GRI G4 có tổng cộng 3 loại, tổng cộng 141 mục chỉ số

▲ GRI G4 có 3 loại, tổng cộng 141 mục chỉ số. Nguồn: Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative).

Xác minh tiêu chuẩn AA1000 đảm bảo tiêu chuẩn  (2008)

AA1000AS (Accountability 1000 Assurance Standard), để đảm bảo rằng các doanh nghiệp hiểu rõ bản chất và phạm vi của các bên liên quan để đối phó với vấn đề phát triển bền vững, cũng như chất lượng thực hiện phát triển bền vững của công ty được tiết lộ.

Trọng tâm kiểm chứng GRI G4 (assurance)

 • Viết đánh giá.
 • Xác nhận phạm vi xác minh và báo cáo đã được cả hai bên đồng ý.
 • Dựa vào “Tiêu chuẩn chứng nhận AA1000 ” xem xét nội dung của Báo cáo CSR, đầy đủ và đáp ứng.
 • Xem xét tính toàn vẹn và nhất quán của Báo cáo CSR tiết lộ bởi hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các chỉ số.
 • Báo cáo phù hợp với các nguyên tắc về chất lượng, để xem xét Báo cáo CSR sự cân bằng, so sánh, tính chính xác, kịp thời, rõ ràng và tin cậy
 • Nộp báo cáo về các vấn đề cải tiến.

Theo hướng dẫn của GRI G4, thời gian sản xuất trong bao lâu? Có nên ra mắt một phiên bản mới mỗi năm?

Nói chung, lần đầu tiên lập báo cáo CSR cần phải đầu tư khoảng sáu tháng. Nếu chúng ta thêm một xác minh độc lập của bên thứ ba (Assurance), bản chi tiết và công bố cuộc họp báo, có thể mất đến một năm.

Và trước đó được sản xuất, phát hành báo cáo của doanh nghiệp, đều là 1 năm đổi mới báo cáo theo chu kỳ.

Sau khi CSR GRI G4 báo cáo hoàn thành, sẽ nhận được một giấy chứng nhận? Giấy chứng nhận có thay đổi một lần trong hai năm? Tương tự như chứng chỉ ISO bằng tiếng Anh? Phí bao nhiêu? Những gì cơ quan đã ban hành?

 • Bạn có thể nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận phát hành. Tên chính xác được giấy chứng nhận độc lập đảm bảo của bên thứ ba
 • Bên thứ ba độc lập là gì? Đó là, các tổ chức chứng nhận đa quốc gia.
 • Assurance Statement (Báo cáo Bảo đảm) là có hiệu lực vĩnh viễn. Lưu ý, tuy nhiên, Assurance Statement ( báo cáo bảo đảm) này chỉ tiến hành báo cáo chứng nhận trong năm, chẳng hạn như ” Intel 2012 CSR Report”.
 • Assurance Statement (Bản xác nhận bảo đảm) cũng tương tự như chứng chỉ ISO bằng tiếng Anh và tiếng Trung.
 • Assurance Statementdo bên thứu 3 độc lập mở ra, chi phí khoảng 120 đến 150 triệu.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon