Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc gia Nigeria (Standard Organization of Nigeria , SON)

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc gia Nigeria (Standard Organization of Nigeria , SON) là cơ quan chính phủ của Nigeria chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng nhập khẩu và các sản phẩm chế tạo. Để đảm bảo rằng các sản phẩm quy định đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt cho các mục đích của tiêu chuẩn quốc tế nhà nước hay khác để bảo vệ người tiêu dùng Nigeria từ các sản phẩm không an toàn hoặc sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn của thiệt hại, Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Nigeria đã quyết định xuất khẩu sang thực hiện của cả nước các sản phẩm quy định Thủ tục đánh giá sự phù hợp bắt buộc trước khi xếp hàng.

SONCAP bao gồm hai giai đoạn

Giai đoạn 1, được gọi là Chứng nhận sản phẩm (Product Certification) , chỉ áp dụng cho xuất khẩu ban đầu của một loại sản phẩm được kiểm soát cụ thể sang Nigeria. Các nhà xuất khẩu đã qua được chứng nhận sản phẩm (Product Certificate)  có thể lấy Giấy chứng nhận Sản phẩm, có thể kéo dài đến ba năm.

Giai đoạn 2 được gọi là ” Chứng nhận quá trình đánh giá hợp lệ mang tính bắt buộc của cục tiêu chuẩn Quốc gia Nigeria ” (sau đây gọi tắt là chứng nhận SONCAP), áp dụng đối với một số hàng hóa trước khi xuất hàng. Cả hai chứng nhận trên được xử lý tại Văn phòng Quốc gia của Văn phòng tiêu chuẩn quốc gia của Nigeria (SON Country Office).

Chứng nhận SONCAP là văn bản pháp luật cần thiết quy định sản phẩm ở Nigeria làm thủ tục thông quan, việc thiếu các chứng nhận SONCAP sẽ dẫn đến trì hoãn hoặc từ chối vào thị trường trong nước Nigeria. Đặc biệt, cần lưu ý rằng SONCAP phù hợp để điều chỉnh sản phẩm và các thủ tục nhập khẩu khác do chính phủ Nigeria quy định vẫn còn hiệu lực.

Trường hợp chứng nhận SONCAP

Chứng nhận SONCAP Nigeria, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã công bố thông báo TBT (mã số G / TBT / NGA / 1), cho biết Nigeria đối với sản phẩm nhập khẩu vào quốc gia sẽ đánh giá hợp lệ mang tính bắt buộc, các sản phẩm đó là điện và điện tử, một số sản phẩm ô tô, đồ chơi, vật liệu xây dựng và khí đốt thiết bị gia dụng và các sản phẩm khác. Đến lúc đó xuất khẩu sang Nigeria, bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm tham gia vào chương trình đánh giá sự phù hợp (sau đây gọi là ” Sản phẩm kiểm soát”) phải có giấy chứng nhận sản phẩm trước khi xuất hàng và chứng nhận đánh giá phù hợp bắt buộc. Chứng nhận SONCAP sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2005 và sẽ có thời gian mở là 90 ngày, sẽ được chính thức thực hiện vào ngày 1 tháng 12 năm 2005.

Cục Tiêu chuẩn hoá Quốc gia Nigeria (Standard Organization of Nigeria, SON) là cơ quan chính phủ của Nigeria chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng nhập khẩu và các sản phẩm chế tạo tại nhà. Để đảm bảo rằng các sản phẩm quy định đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt cho các mục đích của tiêu chuẩn quốc tế nhà nước hay khác để bảo vệ người tiêu dùng Nigeria từ các sản phẩm không an toàn hoặc sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn của thiệt hại, Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Nigeria đã quyết định xuất khẩu sang thực hiện của cả nước các sản phẩm quy định Chương trình đánh giá sự phù hợp trước khi giao hàng SONCAP là một chính sách mới do Chính phủ liên bang Nigeria thực hiện để kiểm tra và kiểm soát việc xuất khẩu các sản phẩm không an toàn và không hợp lệ cho đất nước.

SONCAP là một nhóm thích hợp cho nhập khẩu vào một số loại sản phẩm quy định trong đánh giá sự phù hợp Nigeria và chương trình chứng nhận, các sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đã được phê duyệt quy định hoặc phù hợp với các quy định của Tiêu chuẩn Công nghiệp Nigeria (NIS), và / hoặc khác trước khi giao hàng .

Mục đích của việc thực hiện SONCAP là bảo vệ người tiêu dùng Nigeria khỏi những sản phẩm không an toàn và / hoặc bị lỗi. Mục tiêu SONCAP là để đảm bảo rằng các quy định có liên quan của các sản phẩm quy định đáp ứng các tiêu chuẩn chấp nhận được, và tạo điều kiện cho các cơ quan chính phủ có liên quan giám sát chất lượng sản phẩm ưu đãi với trách nhiệm quản lý sản phẩm theo quy định.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon