Hồ sơ chứng nhận SONCAP cần những gì?

Chương trình chứng nhận SONCAP

Để đảm bảo hiệu quả chất lượng hàng hoá nhập khẩu, ngày 1 tháng 3 năm 2013 của Cục tiêu chuẩn Nigeria phát hành chính thức của các lưu trình thủ tục hành chứng nhận SONCAP mới, và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 thực thi, kể từ khi thực thi hệ thống SONCAP vào năm 2005 cho đến nay đây là lần đầu tiên thực hiện các điều chỉnh quan trọng đối với hệ thống này.

Hệ thống mới cung cấp quy trình đăng ký chứng nhận SONCAP được chia thành hai giai đoạn:

Trong giai đoạn 1, Giấy chứng nhận sản phẩm Product Certificate , gọi tắt là PC có giá trị trong 1 năm hoặc 1 lần;

Trong giai đoạn 2, Giấy chứng nhận sự phù hợp Certificate of Conformity (COC), mỗi giấy chứng nhận COC phải được nộp trước khi vận chuyển. Nếu không có giấy chứng nhận COC, hàng hoá bị từ chối nhập cảnh khi đến cảng.

Hiện tại, chứng nhận SONCAP có ba cách để lựa chọn:

Route A, đối với tình trạng thỉnh thoảng xuất hàng trong 1 năm.

Sau nhà xuất khẩu tốt của sản xuất hàng hoá, lần đầu tiên cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cử cán bộ kiểm tra hàng hóa chất đống để kiểm tra hàng hóa, và sau đó lựa chọn ngẫu nhiên từ một mẫu hàng hóa thử nghiệm, sau khi vượt qua kiểm tra , Giấy chứng nhận được cấp cho các nhà nhập khẩu đệ trình mã số FORM M, kiểm tra trước khi giao hàng và con dấu trước khi vận chuyển, và giấy chứng nhận SC sau khi kiểm tra.

Các hồ sơ cần nộp như sau:

1) Mẫu đơn xin cấp SC

2) Tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, mã số Hải quan (sản phẩm và bao bì phải được xuất khẩu liên quan đến thông tin và nguồn gốc);

3) Danh sách thùng

4) Hóa đơn hình thức

5) Mã số FORM M

Route B, đối với tình trạng xuất hàng nhiều lần trong một năm.

Đầu tiên, nhà xuất khẩu áp dụng cho PC, Quy trình đệ trình cho PC như sau:

1) Mẫu đơn đăng ký PC có thể liên hệ với chúng tôi

2) Tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, Mã số Hải quan (sản phẩm và bao bì phải được xuất khẩu liên quan đến thông tin và nguồn gốc);

3) Một báo cáo thử nghiệm đủ tiêu chuẩn do phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn có chứng chỉ ISO 17025 có thể ủy thác cho chúng tôi để có được các báo cáo nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn;

4) Để kiểm toán nhà máy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp để làm hướng dẫn sơ bộ để kiểm toán nhà máy của bạn.

Chứng chỉ PC có hiệu lực trong một năm.

Sau khi sản phẩm được sản xuất tốt, nhà máy áp dụng cho giấy chứng nhận SC như sau:

1) Mẫu đơn đăng ký SC;

2) Danh sách đóng gói;

3) Hoá đơn hình thức;

4) Mã số RORM M

Sau khi dữ liệu được hoàn tất kiểm tra hàng hóa của một tỷ lệ nhất định, thử nghiệm mẫu và giám sát thiết bị, tỷ lệ chứng chỉ kiểm tra qua không ít hơn 40% do SC.

Route C, đối với các chuyến hàng thường xuyên trong một năm.

Đầu tiên xin Giấy phép từ nhà máy Các điều kiện áp dụng như sau:

1) Có ít nhất 4 đệ trình thành công trên cơ sở RouteB;

2) Nhà máy sẽ được kiểm toán hai lần và có đủ điều kiện Bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp để làm hướng dẫn sơ bộ về kiểm toán nhà máy của bạn.

3) Một báo cáo thử nghiệm đủ tiêu chuẩn do phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn có chứng chỉ ISO 17025 có thể ủy thác cho chúng tôi để có được các báo cáo nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn;

Thời hạn hiệu lực sau khi nhận được giấy phép là một năm.

Sau khi hàng hoá được sản xuất, nhà máy áp dụng cho quá trình SC như sau:

5) Mẫu đơn xin cấp SC;

6) Danh sách đóng gói;

7) Hoá đơn hình thức;

8) Mã số RORM M

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon