Cập nhật mới nhất về chương trình SALEEM và hệ thống SABER

Chương trình an toàn sản phẩm Ả Rập Saudi (SALEEM)

Tổ chức đo lường và tiêu chuẩn chất lượng Saudi (SASO) đã bắt đầu triển khai Chương trình an toàn sản phẩm Saudi “SALEEM” (có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 và dần thay thế Chương trình chứng nhận hợp quy (CoC) KSA hiện tại). Chương trình SALEEM được điều chỉnh bởi các quy định kỹ thuật (technical regulations) cho các sản phẩm cụ thể (được gọi là “regulated product”) và / hoặc danh mục sản phẩm nguy hiểm (risk categories) để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng, môi trường cũng như tiết kiệm nước và năng lượng.

Mỗi quy định kỹ thuật quy định Quy trình đánh giá hợp quy bắt buộc sẽ được áp dụng bởi Cơ quan đánh giá sự phù hợp đã đăng ký (R-CAB: Registered Conformity Assessment Body) để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng những yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng trước khi sản phẩm được cấp chứng nhận hợp quy (Product CoC hoặc shipment CoC). Các mô-đun đánh giá sẽ dựa trên quy trình chứng nhận ISO 17067 Type 1a, Type 3 và Type 5. Các quy trình đánh giá trước khi đưa sản phẩm ra thị trường trong các mô-đun Type 1a, Type 3 và Type 5 tương tự như Mô-đun đánh giá của CE, B, D và H tương ứng. Cần lưu ý rằng thủ tục đánh giá cho Type 5 chỉ áp dụng cho các sản phẩm yêu cầu dấu chất lượng của SASO (SQM).

Quy trình chứng nhận bao gồm 2 bước trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, cả hai đều thuộc trách nhiệm của các nhà cung cấp

Bước 1 – Chứng nhận sản phẩm (Product Certification)

Nhà cung cấp phải đăng ký R-CAB để được đánh giá sản phẩm theo các quy định kỹ thuật liên quan. Nếu sản phẩm tuân thủ các yêu cầu, “Product CoC” sẽ được ban hành.

Bước 2 – Chứng nhận lô hàng (Shipment Certification)

Nhà cung cấp gởi “Product CoC” trong Bước 1 cho R-CAB để R-CAB kiểm tra trước mỗi lô hàng và phát hành “Shipment CoC” cho mỗi lô hàng nếu lô hàng đáp ứng đủ các quy định kỹ thuật.

SALEEM Program

Quy trình chứng nhận

Như được liệt kê dưới đây, SASO cho đến nay đã ban hành 18 Quy định kỹ thuật ngoài hai Quy định kỹ thuật tuân theo GSO: “Đồ chơi trẻ em” và “Thiết bị điện và thiết bị điện áp thấp”. Các quy định kỹ thuật khác sẽ được ban hành theo Chương trình SALEEM.

 
Sector Sr. No. TR No. Technical Regulation Certification Scheme Type (acc. to ISO/IEC 17067:2013)
Construction 1.1 BD-161-17-07-03 Sanitary Ware , Tiles, Bricks, Blocks & related product Type 3
1.2 BD-161-17-07-02 Hydraulic Binders (cement, gypsum, Building Limes), concrete,  and derivatives Type 5 (SQM) for Cement Products
Type 3 for Other Products
1.3 BD-156-16-03-01 Metals and their Alloys for constructions and buildings Type 5 (SQM) for Steel Bars
Type 3 for Other Products
1.4 BD-156-16-03-02 Insulation and Cladding Material for Walls, Ceilings and Floors Type 3
Chemical 2.1 BD-155-16-03-03 Paints, Thinner, Putties & related products Type 3
2.2 BD-155-16-03-01 Motor lubricating oils & Petroleum based products Type 3
2.3 BD-155-16-03-02 Household detergent Products Type 3
2.5 BD-156-16-03-03 Degradable plastic products Type 3
Others 4.1 BD-155-16-03-04 Electric Scooters Type 3
4.2 BD-156-16-03-04 Liquefied Petroleum Gas Appliances and  Accessories Type 5 (SQM)
4.11 BD-162-17-04-02 Vehicle Spare Parts Type 1a for OEM Spare Parts
Type 3 for Commercial Spare Parts
4.12 BD-161-17-07-05 Lift Elevator System & similar system Type 3
4.16 BD-156-16-03-05 Energy Efficiency Type 1a
4.17 BD-156-16-03-06 Water Conservation Devices Type 1a
4.24 BD-162-17-04-01 Trailers and Semitrailers Type 3
4.25 BD-161-17-07-04 Trucks and Trailers Underrun Protective Devices Type 3
4.28 BD-155-16-10-01-01 Technical Regulations for the procedures of data registration and the issuance of label Energy efficiency in vehicles and tire Type 1a
4.29 BD-162-17-04-03 Electric Vehicles Type 1a
GSO 5.1 BD-142004-01 Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances: Second Edition G-mark Certification
5.2 BD-131704-01 Gulf Technical Regulation On Toys: Second Edition G-mark Certification

Đối với các Sản phẩm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định kỹ thuật SASO / GSO nêu trên, cần có “Shipment CoC” theo Chương trình KSA CoC hiện tại.

Hệ thống SABER

Để hỗ trợ SALEEM, SASO đã phát triển một cổng chứng nhận dựa trên web có tên SABER – hiện đang được hoàn thiện – hoạt động như giao diện tương tác giữa các nhà nhập khẩu và R-CABs với mục đích phát hành “Product CoC và Shipment CoC”. Các SABER CoCs chỉ được Hải quan Ả Rập công nhận khi SABER được triển khai thực hiện.

Thông qua SABER, và đối với mỗi sản phẩm quy định, nhà nhập khẩu phải đăng ký cho một R-CAB tại địa phương để phát hành “Product CoC” có giá trị trong 1 năm. Trong thời hạn hiệu lực của “Product CoC” và khi có lô hàng, nhà nhập khẩu sẽ yêu cầu “Shipment CoC” từ R-CAB đã đăng ký. SABER “Shipment CoC” sẽ được Hải quan Saudi yêu cầu để thông quan lô hàng.

Trong Hội thảo gần đây, SASO đã thông báo rằng hệ thống SABER sẽ khởi động từ ngày 18 tháng 7 năm 2018 và bắt đầu áp dụng bắt buộc từ tháng 12 năm 2018.

Song song với Chương trình SALEEM, Product CoCs và Shipment CoCs phát hành được SASO công nhận, Quý khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ cho việc thực hiện SALEEM và đăng ký “Product CoC” ngay bây giờ. Hãy thực hiện các yêu cầu thử nghiệm cần thiết theo các tiêu chuẩn quy định đăng ký “Product CoC” cho các sản phẩm theo Type 1a, Type 3; để khi SABER system đi vào hoạt động, SASO Product CoC có thể phát hành mà không bị trì hoãn.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon