Các quy tắc yêu cầu phải có Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC) – sản phẩm dùng chung/không dành riêng cho trẻ em

Các quy tắc yêu cầu phải có Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC) – sản phẩm dùng chung/không dành riêng cho trẻ em

Nhà sản xuất và nhà nhập khẩu sản phẩm dùng chung (có nghĩa làsản phẩm không dùng riêng cho trẻ em) mà các quy tắc an toàn sản phẩm tiêu dùng được áp dụng, thì phải chứng nhận trong  một Giấy Chứng Nhận Tuân Thủ Chung (GCC) rằng (những) sản phẩm của họ tuân thủ mọi quy tắc thích ứng. Nhà sản xuất hay nhà nhập khẩu một sản phẩm như thế phải bổ sung giấy GCC bằng hồ sơ kiểm nghiệm cho mỗi sản phẩm hay bằng một chương trình kiểm nghiệm hợp lý.

Dưới đây là danh sách các quy tắc đòi hỏi phải phát hành giấy GCC. Xin xem trang web của chúng tôi về chương trình kiểm nghiệmhợp lý và giấy GCC để biết thêm thông tin.

Ghi chú 1: Việc sử dụng các phòng thí nghiệm được CPSC chấp nhận để tiến hành kiểm nghiệm theo quy định không phải là một yêu cầu cho các sản phẩm dùng chung, hay sản phẩm không dành riêng cho trẻ em. Việc kiểm nghiệm do bên thứ nhất thực hiện, hay kiểm nghiệm do bất kỳ phòng thí nghiệm hay cơ sở kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn nào, cũng có thể bổ sung cho giấy GCC.

Ghi chú 2: Một số quy định có những yêu cầu đối với sản phẩm cụ thể vạch ra chương trình kiểm nghiệm hợp lý và bên chịu trách nhiệm trong chuỗi cung ứng chịu trách nhiệm cụ thể cho việc phát hành giấy GCC. Hãy tham khảo danh sách các quy định đó ở đây: Các Quy Tắc Đòi Hỏi Phải Có Kiểm Nghiệm Do Bên Thứ Ba Thực Hiện.

Danh sách này là bảng tóm tắt tổng quát để quý vị tiện tham khảo. Tuy thế, các bên phải luôn luôn tuân thủ những yêu cầu đi kèm trong (các) quy định thích ứng.

 Hạng mục
sản phẩm
Quy định (phần) Quy định
Vật liệu bao kính kiến trúc 1201 Tiêu chuẩn an toàn cho vật liệu bao kính kiến trúc
Hộp diêm 1202 Tiêu Chuẩn An Toàn hộp diêm
Nón bảo hiểm xe đạp 1203 Tiêu Chuẩn An Toàn cho nón bảo hiểm xe đạp – dùng chung
Ăng ten CB 1204 Tiêu Chuẩn An Toàn cho ăng-ten trạm phát sóng đa hướng
Máy cắt cỏ 1205 Tiêu Chuẩn An Toàn cho máy cắt cỏ loại đẩy
Ván trược hồ bơi 1207 Tiêu Chuẩn An Toàn cho ván trượt hồ bơi
Vật liệu cách nhiệt 1209 Tiêu Chuẩn An Toàn tạm thời cho vật liệu cách nhiệt
Bật lửa 1210 Tiêu Chuẩn An Toàn cho bật lửa
Máy đóng mở cửa gara 1211 Tiêu Chuẩn An Toàn cho máy đóng mở cửa gara dân dụng
Bật lửa đa dụng 1212 Tiêu Chuẩn An Toàn cho bật lửa đa dụng
Giường tầng

Đồ gỗ

1213 Tiêu Chuẩn An Toàn cho mối nguy mắc kẹt trong giường tầng – dùng chung
Bộ nam châm 1240 Tiêu Chuẩn An Toàn cho bộ nam châm
Thùng rác 1301 Cấm dùng thùng rác không vững*
Sơn và lớp phủ

Đồ gỗ

1303 Cấm sơn có chứa chì và một số sản phẩm tiêu dùng có sơn chứa chì – dùng chung. Áp dụng cho sơn tiêu dùng và sơn dùng trong một số sản phẩm đồ gỗ di động phi kim loại*
Chất trét bề mặt tiêu dùng 1304 Cấm chất trét bề mặt tiêu dùng có chứa asbesto tự do có thể hít phải*
Vật liệu tạo tro nhân tạo 1305 Cấm vật liệu tạo tro nhân tạo (tro và tro than) chứa asbesto tự do có thể hít phải*
Phi tiêu ngoài vườn 1306 Cấm phi tiêu ngoài vườn gây nguy hiểm*
Xe đa dụng 1420 Các quy định với xe đa dụng (ATV)
Tấm phủ hồ bơi và phòng xông hơi 1450 Quy định luật an toàn hồ bơi và phòng xông hơi Virginia Graeme Baker Pool
Tim đèn cầy kim loại 1500.17(a)(13) Cấm đèn cầy có tim bằng kim loại*
Pháo bông 1507 Thiết bị pháo bông
Xe đạp 1512 Các quy định cho xe đạp – dùng chung
Hàng may mặc 1610 Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của vải quần áo – dùng chung
Màng nhựa vinyl 1611 Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của màng nhựa vinyl – dùng chung
Thảm

Lớn

1630 Tiêu chuẩn cho tính dễ cháy bề mặt của thảm  – dùng chung
Thảm

Nhỏ

1631 Tiêu chuẩn cho tính dễ cháy bề mặt của thảm nhỏ – dùng chung
Nệm

Dễ ngấm lửa

1632 Tiêu chuẩn về tính dễ cháy của nệm và lớp lót nệm – dùng chung (kể cả nệm cỡ lớn, lớp lót nệm và bộ nệm)
Nệm

Dễ bắt lửa

1633 Tiêu chuẩn về tính dễ cháy (có ngọn) của bộ nệm – dùng chung
Bao bì đặc biệt 1700 Bao bì ngăn ngừa nhiễm độc
Cửa tủ lạnh 1750 Tiêu chuẩn cho các thiết bị cho phép mở cửa tủ lạnh dân dụng từ bên trong
Bình chứa xăng di động P.L. 110-278 ASTM F2517-05 Nắp đậy bình chứa xăng di động
Tường khô P.L. 112-266 Giới hạn hàm lượng sulfur trong ASTM C1396-14a, “Tiêu chuẩn về tính năng kỹ thuật cho tấm làm tường bằng thạch cao.”

*Để chứng nhận cho những sản phẩm bị cấm, xin vui lòng tham khảo tài liệu sau đây của Ủy Ban để được hướng dẫn cụ thể về loại sản phẩm mà Ủy Ban quy định có phải có giấy GCC. Ủy Ban đã cung cấp hướng dẫn liên quan đến lệnh cấm nào cần có chứng nhận, trong khi thừa nhận rằng có thể khó phân biệt giữa các quy tắc cấm toàn bộ một loại sản phẩm, để không còn lại sản phẩm nào mà chứng nhận, và các quy tắc cấm một tiểu nhóm trong loại sản phẩm đó và vì thế cần có giấy chứng nhận. Một số lệnh cấm do Ủy Ban thực thi áp dụng cho nhiều sản phẩm hay trên một loại sản phẩm. (Xin xem các trang 28082 and 28090).

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon