Chứng nhận ENACOM để tiếp cận thị trường ở Argentina

Chứng nhận ENACOM để tiếp cận thị trường ở Argentina.

Cơ quan ENACOM của Argentina ( Ente Nacional de Comunicaciones ) chịu trách nhiệm cấp phép cho các nhà sản xuất thiết bị sử dụng công nghệ vô tuyến cho thị trường Argentina. Không có chứng nhận ENACOM, không có thiết bị vô tuyến nào có thể được bán trên thị trường ở Argentina.

Chứng nhận ENACOM là một chế độ chứng nhận quốc gia nhưng cũng liên quan đến phạm vi kiểm tra đối với chứng nhận của FCC. Nói chung, cần có thử nghiệm trong nước để được chứng nhận ENACOM và đại diện địa phương cũng cần tham gia vào quá trình phê duyệt. Nhà sản xuất nên lập kế hoạch từ 14 đến 16 tuần cho giai đoạn phê duyệt.

Sau khi chứng nhận chính thức của thiết bị bởi ENACOM, phê duyệt có hiệu lực trong ba năm, điều đó có nghĩa là cần phải gia hạn chứng nhận sau khi chứng chỉ hết hạn. Vì chứng nhận mô-đun là có thể, có thể xảy ra trường hợp quy trình chứng nhận ENACOM không cần phải thực hiện lại đầy đủ. Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh và bản thân sản phẩm cũng như những thay đổi đã được thực hiện đối với sản phẩm.

Sau khi nhận được chứng nhận ENACOM, nhà sản xuất có nghĩa vụ hiển thị rõ ràng nhãn chứng nhận trên thiết bị cùng với số chứng nhận (CNC). Chiều rộng tối thiểu của nhãn là 5 mm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu nhãn không thể được đặt trực tiếp trên sản phẩm (ví dụ: vì lý do thiết kế hoặc xây dựng), nhãn phải được in trong hướng dẫn sử dụng và trên bao bì. Ngoại lệ này phải được ENACON cấp trong một tuyên bố bằng văn bản.

Là một phần trong các dịch vụ chứng nhận CETECOM của chúng tôi, chúng tôi điều phối toàn bộ chứng nhận ENACOM cho bạn. Nhóm chứng nhận giàu kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện xử lý dự án hoàn chỉnh, do đó đảm bảo quy trình phê duyệt hiệu quả bao gồm thử nghiệm tại địa phương và liên hệ với đại diện địa phương để được phê duyệt nhanh chóng tại thị trường Argentina.

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về  các dịch vụ thử nghiệm  và  chứng nhận sản phẩm của chúng tôi . Bạn có thể tìm thêm thông tin về các yêu cầu ENACOM và nhãn chứng nhận ENACOM, cũng như nhiều chế độ phê duyệt khác trong  cơ sở dữ liệu chứng nhận CETECOM CERT của chúng tôi .

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon