PHƯƠNG PHÁP CHỨNG NHẬN FCC

PHƯƠNG PHÁP CHỨNG NHẬN FCC

Dựa vào các quy định liên quan truyền thông liên bang Mỹ (CFR phần 47) tất cả những sản phẩm điện và điện tử muốn tiến vào Hoa Kỳ đều cần tiến hành chứng nhận tương thích điện từ (trừ các sản phẩm có quy định đặc biệt), trong đó có 3 cách thường gặp nhất: Verification、Doc、Certification. Có rất nhiều sự khác biệt lớn trong phương pháp xác thực và các thủ tục của ba loại sản phẩm này. Các sản phẩm khác nhau có thể chọn phương pháp chứng nhận trong FCC. Mức độ nghiêm ngặt của chứng nhận đang gia tăng. Uỷ ban FCC cũng có các yêu cầu liên quan cho mỗi phòng thí nghiệm.

 1. Xác nhận của FCC

FCC  tự cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm chủ yếu bao gồm:

 • sản phẩm AV, điện thoại có dây,
 • các sản phẩm điện và điện tử gia dụng thông thường, và áp dụng cho thiết bị thông tin khác so với máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính.
 • Phương pháp chứng nhận: bên chịu trách nhiệm sản phẩm (nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu) sẽ được quy định tại FCC tổ chức kiểm tra trình độ để thử nghiệm sản phẩm, để thực hiện một báo cáo kiểm tra, nếu các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn FCC, sau đó dán nhãn phù hợp trên sản phẩm, trong sử dụng sổ tay hướng dẫn rằng nó tuân thủ các tiêu chuẩn của FCC và lưu giữ các báo cáo thử nghiệm cho các yêu cầu FCC.
 1. Tự tuyên bố của FCC

DOC Chủ yếu cho các sản phẩm bao gồm:

 • các sản phẩm công nghệ thông tin,
 • đặc biệt cho máy tính cá nhân và thiết bị ngoại vi.
 • Phương pháp chứng nhận: Đối với sản phẩm trong phạm vi trên, các nhà sản xuất phải được đăng ký và tài liệu của FCC làm A2LA (American Association for Laboratory Accreditation), hoặc NVLAP (Phòng thí nghiệm Hệ thống công nhận Quốc gia ) kiểm tra công nhận phòng thử nghiệm. Thử nghiệm thông qua và đạt được DOC và báo cáo thử nghiệm, trên phản phẩm dán nhãn FCC, tiêu thụ qua thị trường Hoa Kỳ.
 1. Chứng nhận của FCC
 • sản phẩm R & TTE, thiết bị ngoại vi máy tính và PC.
 • Phương pháp chứng nhận: sản phẩm được sự chấp thuận của kiểm tra buồng kiểm tra FCC được hoàn thành, sau khi có báo cáo kiểm tra, đối chiếu các sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm: chi tiết sản phẩm ảnh, sơ đồ khối, sách hướng dẫn, vv, để các phòng thí nghiệm kiểm tra FCC TCB cùng với các báo cáo thử nghiệm. FCC TCB xác nhận rằng tất cả thông tin là chính xác và cấp giấy chứng nhận. Đối với những khách hàng nộp đơn cho FCC CERTIFICATION lần đầu tiên, trước tiên họ phải nộp đơn cho FCC để nhận mã số-GRANTEE CODE. Sau khi sản phẩm vượt qua thử nghiệm và chứng nhận, số ID của FCC được đánh dấu trên sản phẩm và có thể được bán cho thị trường Hoa Kỳ.

4. Quá trình chứng nhận FCC

 • Chứng minh sự tuân thủ: bên chịu trách nhiệm sản phẩm (nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu) sản phẩm trên các thiết bị kiểm tra chất lượng FCC dành riêng cho thử nghiệm sản phẩm, để thực hiện một báo cáo kiểm tra, nếu các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn FCC, nhãn gắn trên sản phẩm cũng như trong hướng dẫn sử dụng của người sử dụng để khai báo thông tin về việc tuân thủ các quy định của FCC và để giữ các báo cáo thử nghiệm cho kiểm tra FCC.
 • Đệ trình ID: Trước tiên đệ trình FRN để điền các mẫu đơn khác. Nếu người nộp đơn đăng ký cho FCC ID lần đầu tiên, thì bắt buộc nộp Grantee Code có tính mãi mãi.

Trong khi đợi FCC phê duyệt Grantee Code của người nộp đơn, người nộp đơn nên tranh thủ thời gian để kiểm tra sản phẩm. Đợi phê chuẩn xong tất cả các tài liệu mà FCC yêu cầu và khi báo cáo thử nghiệm hoàn thành, FCC đã được phê chuẩn Grantee Code. Người nộp đơn dùng mã Code này, báo cáo thử nghiệm và tài liệu yêu cầu lập tức hoàn thành FCC From 731 và From 159.  FCC sau khi nhận From 159 và chuyển tiền, FCC bắt đầu chấp nhận đơn xin cấp giấy chứng nhận.

Thời gian trung bình để FCC chấp nhận đệ trình ID là khoảng 60 ngày. Khi kết thúc, FCC sẽ gửi Original Grant của FCC ID cho người nộp đơn. Sau khi người nộp đơn có giấy chứng nhận, anh ta có thể bán hoặc xuất khẩu sản phẩm.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon