Quy trình tư vấn SA 8000

Tư vấn và đào tạo SA 8000:

SA8000 là một hệ thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội.  Được dùng để hoàn thiện các điều kiện làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp, trang trại hay văn phòng. Và do Social Accountability International (SAI) phát triển và giám sát.

Chứng nhận SA 8000 giải quyết các vấn đề bao gồm lao động trẻ em và lao động trẻ em, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, tự do liên kết và thương lượng tập thể, phân biệt đối xử, thực hành kỷ luật, giờ làm việc, bồi thường và hệ thống quản lý.

Cùng với việc thiết lập các tiêu chuẩn tại nơi làm việc trên toàn thế giới.  SA 8000 cũng chấp nhận các thỏa thuận quốc tế hiện có, bao gồm các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

Để giúp quý vị hiểu cách thức thực hiện tư vấn và đào tạo triển khai hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo SA 8000 – ITVC Toàn Cầu giới thiệu quy trình tư vấn và đào tạo triển khai hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo SA 8000 như sau:

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon