QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sản phẩm tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa bao gồm bản đăng ký, hợp đồng mua bán, danh mục hàng hóa và các
tài liệu liên quan.
Cơ quan thẩm quyền xem xét toàn bộ hồ sơ để xem tính hợp lệ của giấy tờ cũng như đơn vị cần kiểm tra hàng hóa.
Cùng với đó tiến hành kiểm tra các sản phẩm hàng hóa theo các tiêu chuẩn về đánh giá sự phù hợp; nhãn hàng; dấu hợp quy, hợp chuẩn và toàn bộ tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa đó. Lấy mẫu thử nghiệm sản phẩm và tiến hành thử nghiệm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn đã công bố, áp dụng hoặc tương đương.
Sau khi kiểm tra kho và lấy mẫu, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc cộng với thời gian thử nghiệm mẫu, Viện sẽ trả thông báo kết quả kiểm tra lô hàng cho doanh nghiệp.
Sau khi nhận được kết quả đánh giá chất lượng lô hàng, doanh nghiệp sẽ gửi cho Chi Cục Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục thông quan hải quan.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon