KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM

KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM

– Kiểm nghiệm sản phẩm là công việc rất quan trọng và bắt buộc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm của doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm.

– Kiểm nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đủ tự tin cũng như đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước và luật an toàn thực phẩm, bên cạnh đó cũng sẽ phát hiện ra những sai sót trong quy trình sản xuất chế biến sản phẩm, thực phẩm, từ đó hoàn thiện và phát triển biền vững, đảm bảo tính vệ sinh an toàn thực phẩm hơn. Mang lại sự hài lòng về sản phẩm cho người tiêu dùng.

 

DỊCH VỤ NHẬN MẪU KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM:

Biết được các khó khăn và nhu cầu thử nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Chúng tôi nhận tất cả các mẫu sản phẩm gửi tới cơ quan quản lý nhà nước thử nghiệm để xác định chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật. Chúng tôi cam kết UY TÍN – NHANH NHẤT – VÀ LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM.

 

QUÝ DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ:

– Mẫu sản phẩm (tùy loại sản phẩm sẽ có số lượng mẫu cụ thể)

– Cung cấp thông tin như: Tên sản phẩm, Tên và địa chỉ của đơn vị đứng ra kiểm nghiệm.

 

NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM:

– Nơi kiểm nghiệm: Các cá nhân, tổ chức kinh doanh chọn các đơn vị kiểm nghiệm đã được nhà nước công nhận.

  – Lấy mẫu sản phẩm (Lấy mẫu cẩn thận và được đóng gói kín để tránh mẫu bị nhiễm vi sinh)

– Chỉ tiêu kiểm nghiệm: Là các chỉ tiêu chất lượng an toàn đối với từng sản phẩm hoặc các chỉ tiêu đã công bố trong Bảng thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc trên nhãn sản phẩm đang lưu hành.

– Nhận kết quả kiểm nghiệm đạt chuẩn tại trung tâm.

 

KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM DỰA THEO LUẬT VÀ QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:

– Theo Quyết Định số 46/2007/QĐ – BYT ban hành ngày 19/02/2007 (quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm) thì kiểm nghiệm thực phẩm là việc làm không thể thiếu trong quá trình sản xuất cũng như trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

– QCVN 8-1:2011/BYT  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

– QCVN 8-2:2011/BYT  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại trong thực phẩm

– QCVN 8-3: 2012/BYT   quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm

– Nếu các sản phẩm không nằm trong Quyết định và Quy chuẩn của Bộ Y Tế quy định thì sẽ tham khảo các tiêu chuẩn hoặc tự xây dựng lên tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm.

 

BẢNG GIÁ KIỂM NGHIỆM:

Tùy theo từng loại thực phẩm gửi đến và bảng giá thử nghiệm kiểm định thực phẩm chúng tôi sẽ báo giá cho bạn một cách hợp lý nhất.

 

KHU VỰC NHẬN MẪU KIỂM NGHIỆM:

Nhận mẫu kiểm nghiệm thực phẩm trên toàn quốc. Bạn có thể gửi mẫu theo địa chỉ chúng tôi cung cấp.

Thời gian nhận mẫu kiểm nghiệm thực phẩm 24/24 và tất cả ngày trong tuần

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon