QM-QA-QC KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

QM-QA-QC KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?
Hiện nay, rất nhiều người vẫn còn khó khan trong việc xác định các thuật ngữ liên quan đến
vai trò, QM, QA và QC, nhân tiện đây, Chúng tôi xin làm rõ vai trò chính đối với các chức danh này trong doanh nghiệp.
” QM-QA-QC KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO”
A- QM viết tắt là Quality Management, có nghĩa là “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG”. Theo thuật ngữ của tiêu chuẩn ISO 9000:2015/TCVN ISO 9000:2015 thì:
“CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ PHỐI HỢP ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG VÀ KIỂM SOÁT
MỘT TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG”
” Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện
Theo định nghĩa của GMP-WHO
“Là một khái niệm có phạm vi rộng bao gồm các vấn đề riêng lẻ hoặc kết hợp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Đó là các thỏa thuận được thực hiện với mục tiêu đảm bảo rằng sản phẩm có chất lượng cần thiết cho mục đích ứng dụng, sử dụng”
Tóm lại:
QA- là “CUNG CẤP LÒNG TIN” cho các bên quan tâm. Vậy chúng ta phải làm gì để cung cấp lòng tin. Chắc chắn chúng ta phải có một hệ thống quản lý chất lượng, mà hệ thống này phải được “THỪA NHẬN” toàn thế giới. Vậy hệ thống đó là gì? Chắc chắn đó là ISO 9001:2015 ( Hệ thống quản lý chất lượng chung nhất” ngoài ra còn có các tiêu chuẩn chuyên ngành như: ISO 15378-Bao bì dược, 13485- Thiết bị y tế, GMP Who-Sản xuất dược, ISO 22000-Thực phẩm,…
C-Vậy QC là Kiểm soát chất lượng, Chúng ta cùng xem định nghĩa của TCVN ISO 9000:2015
‘Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc hoàn thành đầy đủ (Fulfilling) các yêu cầu chất lượng”
Nhưng theo định nghĩa của GMP Who. “Liên quan đến việc lấy mẫu, tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, cũng đồng thời liên quan đến vấn đề tổ chức, hồ sơ tài liệu và quy trình duyệt
xuất để đảm bảo đã tiến hành các phép thử phù hợp và cần thiết, và nguyên vật liệu không được xuất cho sử dụng hoặc sản phẩm không được xuất đem bán hay cung cấp, nếu như chúng chưa được đánh giá là đạt chất lượng”
Vậy QC là kỹ thuật trong việc xác định các “ĐẶC TÍNH” của sản phẩm, Tức là phải xác định các chỉ số đo lường cụ thể và cũng có thể xác định các tiêu chí hành động, ví dụ: chiều dài, dày, mỏng, các thành phần, giới hạn tới hạn cho phép của các thành phần, lý, hóa sinh, sức bền, …
Vậy, Chúng ta đã có khái niệm cơ bản về QM, QA, QC rồi nhé, hãy trả lời thử các câu hỏi sau:
1- Doanh nghiệp đang muốn tuyển một chức danh với tên gọi:
• QA/QC
•QA
•QC
•QM
Vào làm việc trong doanh nghiệp, thì họ mong muốn người ứng cử có những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm gì? Hãy suy nghĩ hoặc để lại câu hỏi cho chúng tôi.
2-Theo Anh/Chị Mình cần những “TRI THỨC” gì để đảm bảo ứng cử vào chức danh trên
2- Không có bằng đại học có ứng cử được các chức danh theo yêu cầu của Doanh nghiệp không? nếu bắt buộc phải có bằng đại học thì đó là những chuyên nghành gì được đào tạo?

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon