TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN RỪNG PEFC

TƯ VẤN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN RỪNG PEFC

  1. PEFC là gì?

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Pháp với mongmuốn thúc đẩy việc quản lý rừng bền vững thông qua việc chứng nhận độc lập với bên thứ 3. PEFC làm việc trong suốt chuỗi cung cấp sản phẩm để thúc đẩy thực hành tốt trong việc quản lý rừng và để đảm bảo rằng gỗ và các sản phẩm từ rừng được sản xuất và tuân theo các tiêu chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức cao nhất. Nhờ nhãn sinh thái, khách hàng và người tiêu dùng có thể xác định các sản phẩm từ rừng được quản lý bền vững.

PEFC là một tổ chức bảo trợ. Nó hoạt động bằng cách ủng hộ hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia phát triển thông qua quá trình nhiều đánh giá các bên liên quan ưu tiên tính phù hợp và các điều kiện của địa phương. Với 38 hệ thống chứng chỉ quốc gia được thông qua và hơn 275 triệu ha rừng được cấp chứng nhận, PEFC là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất thế giới. Việc thông qua cơ chế sáng tạo cho nhóm và chứng nhận vùng thì PEFC hỗ trợ cho các chủ sở hữu nhỏ đạt được công nhận trên thị trường do đó đóng góp lâu dài đến đời sống và phát triển nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại thì có hàng tram ngàn gia đình và cộng đồng và diện tích rừng thuộc sở hữu đã có được chứng chỉ PEFC.

  1. Phân loại chứng nhận PEFC

Tiêu chuẩn rừng PEFC được phân ra thành 2 loại chứng nhận cụ thể:

– PEFC-FM (Forest Management certification): Chứng nhận về quản lý rừng. Chứng chỉ PEFC-FM dành cho các đơn vị trồng và khai thác rừng.

– PEFC- CoC (Chain of Custody certification): Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm. Chứng chỉ PEFC – CoC dành cho các đơn vị chế biến các sản

phẩm từ rừng. Chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng.

Chứng nhận Pefc-Coc là gì?

Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC cung cấp sự đảm bảo được kiểm chứng một cách độc lập rằng gỗ đã có chứng nhận chứa trong một sản phẩm có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt. Thêm vào đó, Hệ thống giải trình trách nhiệm (DDS) PEFC làm giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp và cho phép các công ty chứng minh sự tuân thủ với những quy định bắt buộc (ví dụ Quy Định về Gỗ của Liên minh Châu Âu (EUTR). Hệ thống giải trình trách nhiệm DDS PEFC là một phần bắt buộc trong chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC. Muốn đạt được chứng nhận này thì các công ty cần phải thiết lập và áp dụng các quy trình mua bán và kiểm soát, sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ tài liệu liên quan đến nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận.

  1. Các đơn vị cần chứng nhận tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững – PEFC

–  Tiêu chuẩn PEFC được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,…

–  Các lâm trường, nông trường, tổ chức, cá nhân, đơn vị trồng và khai thác rừng

–  Các đơn vị vận chuyển, chế biến các sản phẩm từ rừng (chế biến lâm sản)

  1. Lợi ích của việc đạt được chứng nhận PEFC – tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững

– Các nhà sản xuất và nhà cung cấp muốn đảm bảo rằng sản phẩm gỗ của họ có nguồn gốc từ rừng được chứng nhận và là những người muốn chuyển sự bảo đảm này đến người dùng cuối, cần phải cung cấp bằng chứng về xuất xứ. Điều này được thực hiện bằng Chứng nhận Chuỗi Hành trình sản phẩm

– Về giá trị môi trường: Chứng nhận PEFC là góp phần bảo vệ môi trường và nguồn sinh thái

– Về giá trị xã hội: Chứng nhận PEFC là một minh chứng về trách nhiệm của tổ chức với con người và xã hội

– Về giá trị kinh tế: Chứng nhận PEFC nhằm giảm thiểu lãng phí các nguồn tài nguyên từ rừng. Các sản phẩm được gắn nhãn PEFC có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê thì các sản phẩm có chứng nhận PEFC có giá trị kinh tế cao hơn khoảng 20 – 30% so với các sản phẩm thông thường.

– Về giá trị thương hiệu: Đạt được chứng nhận PEFC thương hiệu của bạn sẽ được nâng cao, bạn có thể sử dụng nhãn PEFC để maketing cho các sản phẩm của mình.

  1. Quy trình tư vấn chứng nhận

 Bước 1: Khảo sát địa điểm sản xuất của khách hàng

– Bước 2: Tư vấn ban đầu, đào tạo về tiêu chuẩn PEFC

 Bước 3: Xây dựng hệ thống tài liệu tiêu chuẩn PEFC phù hợp với điều kiện của khách hàng

– Bước 4: Hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn vào trong quá trình sản xuất

– Bước 5: Đăng kí đánh giá chứng nhận

– Bước 6: Hỗ trợ khách hàng tiếp đoàn đánh giá cấp chứng nhận PEFC và khác phục sau đánh giá

– Bước 7: Cấp chứng nhận PEFC

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon