Tiêu chuẩn ISO 29990- Thước đo chất lượng của dịch vụ đào tạo không chính quy

Tiêu chuẩn ISO 29990- Thước đo chất lượng của dịch vụ đào tạo không chính quy

Giới thiệu tiêu chuẩn

ISO 29990 được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization – ISO)  ban hành tháng 9 năm 2010 là tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực dịch vụ giáo dục và đào tạo không chính quy.

Ngày nay, tri thức đang trở thành một yếu tố tiên quyết trong quá trình phát triển một tổ chức nói chung và một doanh nghiệp nói riêng. Điều này tạo điều kiện cho xu hướng kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hình thành. Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại là chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo được cung cấp chưa đồng đều, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ không chính quy. Nhu cầu tất yếu được đặt ra là phải thống nhất 1 cơ sở, tiêu chuẩn để làm tham chiếu cho chất lượng dịch vụ không chỉ trong 1 quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu. Hướng tới mục đích này, tổ chức ISO đã ban hành ISO 29990:2010- Những yêu cầu cơ bản cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập và đào tạo không chính quy.

Lợi ích ISO 29990:2010 mang lại cho tổ chức

Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng:

“Một hệ thống quản lý tốt sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt”.

  •   ISO 29990 giúp định hướng các hoạt động của tổ chức theo quá trình.
  •   ISO 29990 giúp quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo giáo dục không chính quy một cách     có hệ thống và có kế hoạch.
  •   ISO 29990 giúp cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ.

  Tăng tính hiệu quả:

  •    ISO 29990 cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu      để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại.
  •    ISO 29990 giúp giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng. 

Tăng năng lực cạnh tranh:

  •    ISO 29990 giúp Doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng        rằng: các sản phẩm họ cung cấp phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết.
  •    ISO 29990 giúp Doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tích luỹ những bí quyết làm việc    – yếu tố cạnh tranh đặc biệt của kinh tế thị trường.
  •    ISO 29990 giúp Doanh nghiệp tiếp cận với đối tác và khách hàng trên thị trường toàn cầu nhờ có    1 tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đồng nhất.
  •   ISO 29990 giúp Doanh nghiệp xác định hiệu quả quá trình, phân tích, đánh giá chất lượng dịch  vụ, ra quyết định quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao sự thoả mãn khách hàng thông  qua những dữ liệu có ý nghĩa.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon