Thông tin tóm gọn về hứng nhận VDA 6.2 2017

Chứng nhận VDA 6.2 là gì?

  • VDA 6.2 là hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp dịch vụ ô tô – phù hợp với bạn nếu công ty của bạn cung cấp dịch vụ cho ngành công nghiệp ô tô và do đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ví dụ: như một công ty hậu cần, xưởng dịch vụ hoặc công ty kỹ thuật. Các yêu cầu của tiêu chuẩn này không chỉ tập trung vào chất lượng của định hướng khách hàng của bạn mà còn về việc cải tiến liên tục các dịch vụ nội bộ của bạn, chẳng hạn như phát triển hoặc mua hàng.
  • Nội dung của VDA 6.2 tương ứng với cấu trúc của ISO 9001, giúp dễ dàng hơn trong việc phát triển hệ thống quản lý chất lượng của bạn trên cơ sở ISO 9001. Tiêu chuẩn của Đức được tạo ra vào năm 1997 và được công bố vào tháng 6 năm 2017 sau khi sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với ISO 9001 : 2015. Không có tương đương quốc tế cho VDA 6.2.
  • Ngoài tập 6.2, các tập VDA 6.1 (dành cho các nhà cung cấp trực tiếp và nhà thầu phụ cho ngành công nghiệp ô tô) và VDA 6.4 (các nhà sản xuất máy móc, hệ thống, công cụ hoặc giá đỡ đo lường và thử nghiệm riêng lẻ và hàng loạt) bổ sung các quy định của Hiệp hội Đức Công nghiệp ô tô.

Chứng nhận VDA 6.2 hoạt động như thế nào?

1. Thảo luận ban đầu và xác định mục tiêu 

2. Lập kế hoạch dự án và đánh giá trước( tùy theo nhu cầu)

3. Đánh giá chứng nhận giai đoạn 1 và 2

4. Đánh giá hệ thống

5. Đánh giá giám sát

6. Tái chứng nhận 

Thông tin chi tiết về cung cấp chứng nhận và dịch vụ xin liên hệ với Origo Group chúng tôi!!!

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon