Thông tin tóm gọn về hệ thống quản lý ISO 7116

Tổng quan về ISO 7116

ISO 7116 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7356:2014 về Phương tiện giao thông đường bộ – Mô tô, xe máy hai bánh

Phiên bản thứ ba này hủy bỏ và thay thế phiên bản thứ hai (ISO 7116: 1995), đã được sửa đổi.

Trong ấn bản thứ ba này của tiêu chuẩn ISO 7116, tất cả các phương pháp thử nghiệm và điều kiện, chẳng hạn như tính chính xác của hệ thống và điều kiện khí hậu đo lường, được xem xét và cập nhật với mục đích đạt được kết quả đo với độ chính xác cao hơn.

Phương pháp thử và điều kiện trên các bài kiểm tra vòng tròn, được sử dụng ở một số vùng, cũng được sửa đổi đáng kể do có sự tương đồng với kết quả kiểm tra trên các đường thử thẳng.

Phạm vi

Tiêu chuẩn quốc tế này chỉ định tốc độ tối đa của mô tô như được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO 3833.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được tham chiếu là không thể thiếu cho việc áp dụng các tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được áp dụng văn bản thích hợp. Đối với tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, được áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu tham khảo (bao gồm bất kỳ sửa đổi) áp dụng.

ISO 6726, mô tô và xe máy có hai bánh xe – Đại chúng- Từ vựng

Thuật ngữ và định nghĩa

Theo mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 6726 là những điều dưới đây.

1. Tốc độ tối đa

Kiểm tra tốc độ ổn định cao nhất

2. Chất lượng trên đường của mô tô

Xe máy lau khô được them chất lượng như sau:

– Nhiên liệu: thùng chứa đầy ít nhất 90% công suất do nhà sản xuất quy định;

– Các thiết bị phụ trợ thường được cung cấp bởi nhà sản xuất , và các thiết bị cần thiết cho hoạt động bình thường

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon