Thông tin tóm gọn về chứng nhận hệ thống ASPICE – Ngành công nghiệp ô tô

Chứng nhận ASPICE trong ngành công nghiệp ô tô là gì?

Đó là một thuật ngữ bạn có thể đã nghe thấy trong ngành công nghiệp ô tô – ASPICE, hay Automotive SPICE, là một khuôn khổ đánh giá khả năng của một tổ chức trong việc cung cấp các sản phẩm phần mềm một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Nó được phát triển bởi ISO và IEC vào năm 1993 như một phần phụ của khuôn khổ SPICE để đánh giá quá trình phần mềm. ASPICE khác với các tiêu chuẩn an toàn chức năng (chẳng hạn như ISO 26262) ở chỗ nó bao gồm cách thiết kế được tiến hành nếu an toàn không phải là mối quan tâm. Hãy cùng xem xét kỹ hơn về ASPICE và nó có thể mang lại lợi ích như thế nào cho việc kinh doanh ô tô của bạn.

ASPICE cụ thể là gì? 

ASPICE được viết tắt từ Automotive SPICE. Đó là một khung cải tiến quy trình phần mềm được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp ô tô. Nó được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu quan trọng của lĩnh vực ô tô, vốn đòi hỏi mức độ chất lượng và độ tin cậy cao hơn so với các ngành công nghiệp khác.

Nói cách khác, Automotive SPICE, hay như thường được biết đến, ASPICE là một khuôn khổ dựa trên các thực tiễn tốt nhất của ngành để phát triển hệ thống CNTT trong lĩnh vực ô tô. Đó là một phương pháp làm việc cho các nhà phát triển phần mềm trong lĩnh vực này. Do thực tế rằng việc tạo ra phần mềm là một khía cạnh quan trọng của ngành công nghiệp này, bộ quy trình làm việc được tiêu chuẩn hóa này đã được thiết lập.

Mục tiêu của ASPICE là giúp các tổ chức đánh giá và cải thiện khả năng cung cấp các sản phẩm phần mềm một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Khung này dựa trên khung SPICE để đánh giá quá trình phần mềm, được phát triển bởi ISO và IEC vào năm 1993.

Có hai yêu cầu chính để tuân thủ ASPICE?

 • Các mức khả năng xử lý
 • Thuộc tính quy trình

Để đạt được sự tuân thủ ASPICE, các tổ chức phải đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu tối thiểu cho cả hai tiêu chí này. Tiêu chuẩn cũng xác định một tập hợp các thực hành được khuyến nghị mà các tổ chức nên tuân theo để tối ưu hóa các quy trình của họ.

Làm cách nào để đạt được sự tuân thủ ASPICE?

V-Model, còn được gọi là cách tiếp cận Xác minh và Xác thực, là một giai đoạn thử nghiệm cho từng giai đoạn phát triển trong đó ASPICE xây dựng dựa trên V-Model. Đó là một cách tiếp cận có phương pháp đòi hỏi phải đánh giá liên tục để đảm bảo cải tiến liên tục. Các nhà cung cấp được hưởng lợi từ việc loại bỏ các vấn đề tiềm ẩn trong giai đoạn đầu, trong khi khách hàng được hưởng lợi từ việc áp dụng một quá trình phát triển và lý tưởng tỉ mỉ. Tiêu chuẩn có hai mục đích bổ sung: đảm bảo sự đổi mới liên tục và tạo ra sản phẩm ở mọi giai đoạn và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Sự tuân thủ của nó có thể đạt được thông qua việc sử dụng các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ cải tiến quy trình, công cụ phát triển phần mềm và chương trình chứng nhận.

Phương pháp ASPICE được biểu diễn dễ dàng nhất dưới dạng hình chữ “V” với hai ngạnh, mô tả toàn bộ và quá trình phát triển liên tục.

Các giai đoạn ban đầu, hoặc phía bên trái của chữ V, bao gồm:

 • Phân tích yêu cầu – đánh giá và sắp xếp các yêu cầu của khách hàng.
 • Thiết kế hệ thống – hoạch định các yêu cầu của các bên liên quan để tái cấu trúc chúng thành một quy trình làm việc khả thi.
 • Thiết kế kiến ​​trúc – tổ chức các yêu cầu này thành các hoạt động hợp lý bao gồm phần cứng, phần mềm và giao tiếp.
 • Thiết kế mô-đun – việc tạo ra các yêu cầu phần mềm để phù hợp với yêu cầu hệ thống và sự phát triển của các đơn vị dịch vụ.
 • Lập trình – là điểm của chữ V, nơi thực hiện các thiết kế và triển khai của các đơn vị.

Các pha thứ cấp, hoặc phía bên phải của chữ V, bao gồm:

 • Kiểm tra đơn vị – phân tích xem mã có phù hợp với thiết kế hay không và nếu các yêu cầu cơ bản đã được đáp ứng.
 • Thử nghiệm hội nhập – đánh giá kiến ​​trúc phần mềm và hoạt động của các đơn vị dịch vụ.
 • Thử nghiệm hệ thống – kiểm tra các chức năng và thành tựu yêu cầu bằng cách tích hợp tất cả các dịch vụ vào hệ thống đầy đủ.
 • Kiểm tra chấp nhận – các thử nghiệm cuối cùng được thực hiện bởi khách hàng hoặc các bên liên quan.

Mỗi vấn đề này bao gồm giai đoạn thử nghiệm riêng, cũng như các thủ tục quản lý và truy xuất nguồn gốc bổ sung. Các nhà cung cấp có thể đạt được sự công nhận của ASPICE bằng cách vượt qua các giai đoạn xác định nói trên và nhận các mức cụ thể (từ 0 – 5) từ khách hàng dựa trên các đánh giá của họ.

Các cấp độ của ASPICE?

ASPICE xác định một tập hợp các mức năng lực quy trình mà các tổ chức có thể sử dụng để đánh giá các quy trình phát triển phần mềm của họ. Các cấp độ này bao gồm từ

Cấp độ 0 (Không tuân thủ) đến Cấp độ ASPICE (Tối ưu hóa). Tiêu chuẩn cũng xác định một tập hợp các thuộc tính quy trình phải được đáp ứng để đạt được từng mức năng lực. Các tổ chức có thể sử dụng các thuộc tính này để đánh giá sự tuân thủ của họ đối với SPICE Ô tô và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

 • Cấp độ 0: Cơ bản. Bạn chỉ có thể đáp ứng “một phần” tiêu chí ASPICE và bạn nên tập trung nhiều hơn vào các hoạt động đơn giản hơn là vượt qua các tiêu chuẩn cao hơn.
 • Cấp độ 1: Đã thực hiện. Bạn có thể đáp ứng gần như hoặc hoàn toàn các tiêu chí cơ bản, ngoại trừ một lĩnh vực.
 • Cấp độ 2: Được quản lý. Bạn có thể cung cấp thành công các sản phẩm công việc và thậm chí bạn có thể đạt được đầy đủ hoặc gần đạt được các tiêu chí ASPICE ngoài chúng.
 • Cấp độ 3: Thành lập. Bạn đã thiết lập và thực hiện các mục tiêu của tổ chức, cũng như duy trì và cập nhật chúng.
 • Cấp độ 4: Có thể đoán trước. Bạn đánh giá kết quả của những nỗ lực của mình bằng cách so sánh chúng với các tiêu chí hiệu suất đã thiết lập và đạt được, cũng như theo dõi, ghi lại và phân tích kết quả để đưa ra đánh giá khách quan.
 • Cấp độ 5: Đổi mới. Để nhận được phản hồi định lượng và giải quyết phân tích nhân quả, bạn đánh giá và phân tích các tiêu chuẩn hiệu suất.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon