Quản lý ngành đường sắt ISO22163

Quản lý ngành đường sắt ISO22163

ISO/TS 22163:2017 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức:

a) Cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định hiện hành, và

b) Nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định hiện hành.

Tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn Quốc tế này là chung chung và nhằm mục đích áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể loại hình, quy mô hay sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon