Những câu hỏi thường gặp về tiêu chuẩn BRC PAQ

BRC PAQ

BRC PAQ

I, Tiêu chuẩn BRC (tiêu chuẩn sản phẩm bán lẻ của Anh)

Tiêu chuẩn toàn cầu BRC do Hiệp hội Bán lẻ Anh và các nhóm bán lẻ Anh, cơ quan chứng nhận và các đoàn thể học kỹ thuật được thiếp lập không định kỳ, được các quốc gia liên bang Anhvà các tập đoàn bán lẻ châu Âu tiếp nhận cho là tiêu chuẩn mang tính kiểm định cao của các nhà cung ứng . Trước mắt, BRC đang được Hiệp hội Bán lẻ Thực phẩm và Dinh dưỡng Quốc tế (CIES) công nhận và giới thiệu cho các thành viên và nhà cung cấp của nó. Thiết lập các tiêu chuẩn BRC cải tiến các tiêu chuẩn và tính nhất quán của nhà cung cấp, tránh các sai sót của sản phẩm, loại bỏ nhiều cuộc kiểm toán bởi các nhà sản xuất thực phẩm và hỗ trợ các nhà bán lẻ ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng sản xuất. Trong những điều kiện tương tự, người tiêu dùng sẽ ưu tiên mua các sản phẩm được chứng nhận BRC, bởi vì nó là một đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

BRC hiện có bốn tiêu chuẩn chứng nhận, BRC Food (Thực phẩm BRC), BRC Package (vật liệu bao bì BRC), BRC Consumer ( Sản phẩm tiêu thụ BRC) và BRC Transportation ( Vận chuyển BRC). Tiêu chuẩn BRC đã được UKAS chấp nhận như là một tiêu chuẩn kiểm toán của bên thứ ba được công nhận bởi các tổ chức công nhận. BSI đã được UKAS chấp thuận, cung cấp chứng nhận chuẩn BRC. BRC Food chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm, BRC Package chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp bao bì thực phẩm, và BRC Consumer là hàng tiêu dùng ngoài thực phẩm. BRC Food \ BRC Package \ BRC Consumer thuộc về chứng nhận sản phẩm, sản phẩm chỉ có giá trị trong 1 năm, được cấp lại sau khi kiểm toán hàng năm của chứng chỉ mới. Tuy nhiên, kiểm toán phát hiện ra rằng thời gian qua chu kỳ phải xem xét số lượng và mức độ NC được chia thành sáu tháng và 12 tháng hai loại, và báo cáo này sẽ xác định chu kỳ xem xét tiếp theo bằng cách kiểm toán viên vào cuối cuộc họp với khách hàng.

Nếu sản phẩm của bạn được dự định bán ở cửa hàng Châu Âu, thì chứng nhận BRC chắc chắn là hiệu quả nhất.

II, Lịch sử phát triển của BRC

câu hỏi thường gặp về brc

Tiêu chuẩn Thực phẩm Toàn cầu của BRC đã được đưa vào hoạt động từ năm 1996, khi các nhà bán lẻ Anh công nhận vấn đề an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu của BRC  chính thức được công bố vào năm 1998. Năm 1998, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm, BRC (Hiệp hội Bán lẻ Anh) đã phát triển và công bố Tiêu chuẩn Công nghệ Thực phẩm BRC để đánh giá thương hiệu bán lẻ. Trong một khoảng thời gian ngắn, các tiêu chuẩn công nghệ thực phẩm của BRC được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp thực phẩm.

Các tiêu chuẩn công nghệ thực phẩm của BRC được coi là điểm chuẩn cho những thực tiễn tốt nhất trong ngành thực phẩm. Tiêu chuẩn kỹ thuật thực phẩm BRC và vận dụng ngoài các Vương quốc Anh cho thấy, tiêu chuẩn kỹ thuật BRC Thực phẩm và dần dần phát triển , không chỉ là một tiêu chuẩn toàn cầu để đánh giá các nhà cung cấp bán lẻ, nó là một khuôn khổ, nhiều công ty dựa vào đó để đánh giá dự án và nhà cung cấp các nhà sản xuất các nhãn hiệu sản phẩm.

Hầu hết các nhà bán lẻ ở Anh và Scandinavia chỉ xem xét việc kinh doanh với các nhà cung cấp được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Công nghệ Thực phẩm BRC. Chúng tôi hiện đang sử dụng ấn bản thứ tư, được phát hành vào năm 2005.1 và được thực hiện từ ngày 30 tháng 6 năm 2005. Tiếp nối thành công và chấp nhận rộng rãi các tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu , BRC ban hành “BRC tiêu chuẩn toàn cầu – Bao bì Thực phẩm và vật liệu đóng gói khác”, “BRC tiêu chuẩn toàn cầu – Lưu kho và phân phối” và “BRC tiêu chuẩn toàn cầu – Sản Phẩm Tiêu Dùng” và ba loạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn sản phẩm tiêu dùng BRC đã trải qua hai phiên bản, hiện đang thực hiện ấn bản thứ hai, vào tháng 10 năm 2006, tiêu chuẩn mới được công bố. Các tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các sản phẩm do các nhà bán lẻ bán ra như siêu thị và công ty bách hóa.

Chẳng hạn như “BRC tiêu chuẩn quốc tế – Sản Phẩm Tiêu Dùng” bao gồm các mặt hàng DIY, hàng du lịch, sản phẩm điện tử, dụng cụ và thiết bị, sản phẩm viễn thông, đồ gia dụng, đồ gia dụng kích thước lớn, đồ gỗ, các loại thuốc không cần kê toa. Đồng thời, để ngăn chặn các nhà cung cấp bị kiểm tra nhiều lần bởi các nhà bán lẻ khác nhau và tạo điều kiện cho nhà bán lẻ lựa chọn và đánh giá các nhà cung cấp, BRC đã phát triển chương trình chứng nhận có liên quan và phê duyệt cơ quan chứng nhận tương ứng.

III, Tiêu chuẩn toàn cầu BRC

Sau thành công của các tiêu chuẩn công nghệ thực phẩm của BRC, được chính phủ Anh khuyến khích, các nhóm thương mại Anh đang tiếp tục làm việc cùng nhau nhằm đạt được tính gắn kết và thành tựu trong các lĩnh vực khác. Điều này dẫn đến các tiêu chuẩn khác của BRC. Tiêu chuẩn thực phẩm BRC toàn cầu bao gồm bốn tiêu chí:

Tiêu chuẩn toàn cầu BRC – Tiêu chuẩn Thực phẩm BRC Toàn cầu – Duy trì thân phận đối với thực phẩm không chuyển.

Tiêu chuẩn BRC toàn cầu – Bao bì Thực phẩm BRC Tiêu chuẩn Toàn cầu – Hàng tiêu dùng

IV, Các tiêu chuẩn BRC tập trung vào kiểm soát chất lượng chuỗi cung ứng.

Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn BRC, các thành viên chủ chốt của Hiệp hội Bán lẻ Anh tham gia vào quá trình soạn thảo và cũng đã tổ chức tham vấn đầy đủ với các bên có liên quan. Vì vậy tiêu chuẩn là yêu cầu của nhà bán lẻ đối với các nhà cung cấp. Mục tiêu là làm giảm rủi ro cho các nhà bán lẻ như “Tiêu chuẩn BRC toàn cầu – Hàng tiêu dùng” phân chia hàng tiêu dùng thành bốn loại chính:

Loại thứ nhất: Các sản phẩm có yêu cầu pháp lý đặc thù và vệ sinh, và / hoặc những vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng bình thường có thể dẫn tới thương tích hoặc tử vong.

Loại 2: Các sản phẩm có yêu cầu pháp lý đặc biệt, và / hoặc gây ra vấn đề nếu sử dụng bình thường, có thể dẫn đến thương tích hoặc tử vong.

Loại 3: Sản phẩm có yêu cầu pháp lý đặc biệt và / hoặc có thể gây thương tích nhẹ nếu có vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng bình thường.

Loại 4: Rủi ro thấp, không có yêu cầu pháp lý về sản phẩm cụ thể của sản phẩm.

Tiêu chuẩn BRC toàn cầu – Sản phẩm tiêu dùng do quản lý rủi ro các sản phẩm, hệ thống quản lý sản phẩm tiêu dùng, tiêu chuẩn môi trường nhà máy, kiểm soát sản phẩm, giám sát quá trình và quản lý nhân sự 6 tổ hợp chính. Mỗi phần bao gồm một số điều khoản tạo thành, chẳng hạn như phần quản lý rủi ro sản phẩm do sự nguy hại của loại sản phẩm quyết định, hệ thống quản lý rủi ro và các quy định đòi hỏi ba điều khoản tạo thành.

Từ phân loại hàng hoá tiêu dùng và nội dung tiêu chuẩn trên, có thể thấy nội dung toàn diện tiêu chuẩn BRC, phù hợp với nhu cầu của các nhà bán lẻ. Vì vậy, khi phát hành, tiêu chuẩn đã được đáp ứng đầy đủ cho các nhà bán lẻ

V, Mục tiêu của tiêu chuẩn toàn cầu BRC:

◆ Nâng cao các tiêu chuẩn và tính nhất quán của nhà cung cấp, để tránh lỗi sản phẩm.

◆ Loại bỏ kiểm toán nhiều lần bởi các nhà sản xuất thực phẩm do tuân thủ các tiêu chuẩn khác nhau.

◆ Hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu của các nhà bán lẻ ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng sản xuất.

◆ Cung cấp thông tin súc tích.

VI, Chương trình chứng nhận tiêu chuẩn BRC

  • Tự đánh giá sự phù hợp với các văn bản chuẩn của BRC
  • Chọn lựa và đặt tổ chức BRC chứng nhận tất cả các cơ cấu chứng nhận tiến hành đánh giá.
  • Khóa học làm quen một ngày có thể giúp bạn lập kế hoạch và chuẩn bị chương trình đánh giá
  • Đánh giá hiện trường BRC thực tế.
  • Thực hiện kế hoạch cải tiến cho sự không phù hợp
  • Cơ quan chứng nhận quyết định có nên cấp chứng chỉ hay không
  • Phát hành chứng chỉ

VII, Tại sao chúng ta cần các tiêu chuẩn toàn cầu của BRC:

Các tiêu chuẩn công nghệ thực phẩm BRC bắt đầu được phát triển để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan lập pháp về an toàn thực phẩm nói chung của EU và luật An toàn Thực phẩm Anh. Khi ngành công nghiệp tăng trưởng, nó đã nhanh chóng chứng tỏ lợi ích to lớn cho các nhà cung cấp bán lẻ của Anh, tiếp theo là EU và các nhà bán lẻ trên toàn thế giới. Ngoài ra, người sử dụng các tiêu chuẩn Công nghệ Thực phẩm BRC cũng mở rộng cho ngành công nghiệp ẩm thực

VIII, Lợi ích của các tiêu chuẩn toàn cầu của BRC:

BRC tiêu chuẩn toàn cầu để mang lại các lợi ích thương mại quan trọng nhất là làm cho những công ty và các nhà cung cấp có chứng nhận BRC họ có thể chứng minh cho khách hàng của họ trong lĩnh vực kinh doanh nhất định như: an toàn sản phẩm, chất lượng và tính hợp pháp để đạt được một mức độ cao.

◆ Là cơ sở để chứng nhận

◆ Một loạt các lĩnh vực bao gồm an toàn sản phẩm, chất lượng và tính hợp pháp

◆ Phát triển một phần yêu cầu của nhà cung cấp và nhà bán lẻ

◆ Được công nhận rộng rãi bởi các nhà bán lẻ Anh và ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon