Hệ thống quản lý ISO 22163

 Tổng quan về chứng nhận hệ thống ISO/TS 22163:2017

Hiệp hội Công nghiệp Đường sắt Châu Âu (UNIFE) xác nhận rằng Ủy ban Kỹ thuật của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã chính thức công bố tiêu chuẩn ISO /TS 22163:2017 vào tháng 5 năm 2017. Tiêu chuẩn công nghiệp vận tải đường sắt quốc tế IRIS chính thức được nâng cấp và chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc tế ISO / TS series ISO.

Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO / TS 22163 sẽ chính thức thay thế các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng hiện tại cho ngành công nghiệp vận tải đường sắt quốc tế IRIS Rev02. Khách hàng được xác minh cũng được yêu cầu phải hoàn thành việc kiểm toán lại trước hạn chót ngày 14 tháng 9 năm 2018 IRIS Rev02 và trao đổi chứng chỉ xác minh ISO /TS 22163 mới.

Tiêu chuẩn ISO/TS 22163:2017 sắp xếp lại nội dung chương theo cấu trúc bậc cao của tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Bao gồm tất cả các yêu cầu ban đầu của tiêu chuẩn IRIS Revision 02 và ISO 9001:2015, trên cơ sở đó nhiều nội dung mới được thêm vào các yêu cầu đặc biệt của ngành vận tải đường sắt.

Các tính năng và yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO/TS 22163:2017

▪ Tập trung vào nền tảng của tổ chức và quản lý nhu cầu của các bên liên quan;

▪ Tăng cường tư duy quản lý theo định hướng quy trình và yêu cầu mô tả kết quả phân tích mối quan hệ quá trình;

▪ Các chỉ số hiệu suất chính mới, KPIs, yêu cầu đánh giá mức độ hiệu suất mà khách hàng quan tâm;

▪ Chú ý nhiều hơn đến kết quả đánh giá hiệu suất của các quy trình khác nhau của hệ thống;

▪ Chú ý nhiều hơn đến việc đánh giá và phản hồi của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi người được kiểm toán;

▪ Yêu cầu nhập bản đồ dài và phương pháp đánh giá hiệu quả của quá trình ứng dụng (PEAR) để đánh giá quá trình bắt buộc đối với các yêu cầu tiêu chuẩn;

▪ Kiểm toán vẫn cần phải được thực hiện thông qua phần mềm kiểm toán “IRIS Audit-Tool” và danh sách kiểm tra IRIS;

▪ Bằng cách sử dụng một mô hình trưởng thành của hệ thống quản lý doanh nghiệp để đánh giá xếp hạng của tổ chức được kiểm toán (đồng-bạc-vàng).

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon