Hệ thống quản lý an toàn lao động OHSAS18001

Hệ thống quản lý an toàn lao động OHSAS18001

I. Giới thiệu Chứng nhận OHSAS18000

Tên đầy đủ của OHSAS18000 là Đánh giá Sức khoẻ và An toàn Lao động số 18000, là một tiêu chuẩn xác nhận của hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ quốc tế.

Tại sao OHSAS phát triển, chủ yếu bởi vì khi giải quyết vấn đề của khách hàng về quản lý an toàn vệ sinh, làm thế nào để nắm được vấn đề: thay thế tầm nhìn cao của BS8800 (chỉ là hướng dẫn, chứ không phải là tiêu chí xác nhận) mà trở thành chứng nhận chính thức của tiêu chuẩn quốc tế.

OHSAS18000 do Hiệp hội tiêu chuẩn Anh (BSI), hiệp hội Nauy (DNV) và 13 tổ chức khác của an toàn lao động và hàng loạt sức khỏe của các tiêu chuẩn được thiết kế để giúp các tổ chức kiểm soát rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động và cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một mô hình quản lý sản xuất an toàn hiện đại từ cuối những năm 1980 , và vì vậy nó và ISO9000 , ISO14000 được gọi là thời kỳ hậu công nghiệp, trong đó nguyên nhân chủ yếu là yêu cầu phát triển riêng của doanh nghiệp. Với sự phát triển và mở rộng của các doanh nghiệp, doanh nghiệp phải áp dụng nhiều mô hình quản lý hiện đại và sẽ bao gồm kiểm soát chất lượng, vệ sinh lao động và quản lý an toàn lao động, bao gồm các hoạt động quản lý kinh doanh của doanh nghiệp phải khoa học hóa, tiêu chuẩn hóa và hợp pháp hóa.

Một số công ty quốc tế lớn nổi tiếng trong khi tăng cường những nỗ lực kiểm soát chất lượng, đã thành lập tương đối hoàn chỉnh kỷ luật tự giác hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động, để nâng cao hơn hình ảnh xã hội của công ty và kiểm soát ,giảm thương tích nghề nghiệp tránh mang lại tổn thất.

Một lý do quan trọng đối với sức khỏe nghề nghiệp và hệ thống quản lý an toàn được sản xuất bởi quá trình hội nhập quốc tế tăng nhanh, do quá trình sản xuất có liên quan mật thiết đến sức khỏe và an toàn lao động là mối quan tâm ngày càng tăng và sự chú ý của cộng đồng quốc tế liên quan đến pháp luật này hơn các chính sách và các biện pháp kinh tế chặt chẽ cũng được áp dụng và cải tiến liên tục.

Vào những năm 80, một số nước phát triển đã đi đầu trong việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động của hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp.

Trong số đó, Nước Anh vào năm 1996 ban hành BS8800 “Hướng dẫn về sức khỏe và hệ thống quản lý an toàn nghề nghiệp” Kể từ đó, một số tổ chức Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, Na Uy cũng phát triển những hướng dẫn liên quan, năm 1999 Viện tiêu chuẩn Anh, Hiệp hội Na Uy và 13 tổ chức đề xuất hàng loạt tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe và an toàn lao động (OHSAS), OHSAS18001 “quản lý an toàn sức khỏe và hệ thống nghề nghiệp – quy phạm”, OHSAS18002 ” hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp –OHSAS18001 Hướng dẫn thực hiện “, mặc dù các tiêu chuẩn tổ chức quốc tế (ISO) đã quyết định tạm thời không ban hành các tiêu chuẩn như vậy, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục tiến hành nghiên cứu và thực hành có liên quan, và sau đó tạo nên tiêu chuẩn ISO9000, ISO14000 .

II. Những lợi ích của việc thực hiện OHSAS18000

1, Tăng mối quan tâm xã hội và ý thức trách nhiệm của tổ chức, và nâng cao hiệu quả chất lượng tổng thể

2, Loại bỏ hoặc giảm rủi ro nhân viên và các rủi ro về an toàn lao động liên quan

3, Để tăng cường sự hấp dẫn của tổ chức và ý thức của nhân viên

4, Để tránh thiệt hại do tai nạn, bảo vệ thành quả hoạt động

5, Tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất lao động

III. Các lợi ích chứng nhận

1, nâng cao hình ảnh công ty của công ty, tăng cường sự gắn kết.

2, để giảm rủi ro nghề nghiệp và sức khỏe rủi ro của kinh doanh, để đạt được kinh doanh bền vững.

3, để cải thiện quản lý nội bộ, để tránh các vấn đề an toàn lao động và sức khoẻ gây ra bởi tổn thất trực tiếp / gián tiếp.

4, trách nhiệm quốc tế / xã hội của doanh nghiệp.

5, phù hợp với xu hướng mới của thương mại quốc tế, phá vỡ rào cản thương mại.

Lợi ích hệ thống

Thành lập Tầm quan trọng cho Tổ chức: Mặc dù không phải tất cả các tổ chức trong nước đều nhận được chứng nhận của OSHA, việc thiết lập hệ thống quản lý ATVSLĐ và tìm kiếm sự công nhận chắc chắn sẽ trở thành một xu hướng quốc tế mới với những lợi ích sau: :

(1) Có giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khoẻ thông qua việc công nhận bên thứ ba và đáp ứng các yêu cầu công bố bên ngoài và các tiêu chuẩn có liên quan để cải tiến hình ảnh tổ chức của công ty;

(2) Thể hiện mối quan tâm của người quản lý đối với nhân viên, thiết lập nền văn hóa tổ chức theo định hướng “người” và tăng cường sự gắn kết của công ty;

(3) Giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của tổ chức, tránh những tổn thất trực tiếp và gián tiếp do các vấn đề liên quan gây ra và đạt được mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp;

(4) Cải thiện quản lý nội bộ thông qua sự tham gia có hệ thống và đầy đủ

(5) Cam kết tuân thủ pháp luật, các quy định và các yêu cầu khác, chủ động tuân thủ luật pháp và các trách nhiệm của tổ chức về trách nhiệm quốc tế / trách nhiệm xã hội;

(6) Phù hợp với xu hướng mới của thương mại quốc tế.

Từ việc chứng nhận hệ thống toàn cầu, xu hướng xác nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn sẽ trở thành rào cản phi quan thuế đối với thương mại. Việc sớm thiết lập một hệ thống và chứng nhận sẽ giúp các tổ chức nắm bắt cơ hội trong thương mại quốc tế.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon