Giấy chứng nhận hợp quy lô hàng (SCoC)

Giấy chứng nhận hợp quy lô hàng (SCoC)
Mọi sản phẩm được quy định trong lô hàng sẽ được CB xác minh để đảm bảo có một PCoC hợp lệ hiện có cho sản phẩm.
Nếu một PCoC hợp lệ được xác nhận, một SCoC sẽ được cấp.
Quy trình bao gồm các bước sau:
• Nhà nhập khẩu gửi yêu cầu trực tuyến, qua SABER, để xin SCoC nhập sản phẩm vào KSA.
• CB xác nhận nếu có PCoC hợp lệ cho mọi sản phẩm được quy định.
• Nếu PCoC được điều chỉnh thẳng đứng, CB xác nhận trong SABER rằng điều đó đã được tìm thấy là đúng.
• Nhà nhập khẩu trả phí SCoC.
• SCoC được phát hành trực tuyến trong SABER, chỉ có giá trị cho lô hàng cụ thể đó.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon