CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG 50430

  1. Giới thiệu chứng nhận hệ thống ISO50430

ISO50430 là chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật. Việc vượt qua chứng nhận này có thể cải thiện điểm trúng thầu và tăng tỷ lệ trúng thầu; đưa mọi công việc của doanh nghiệp vào tầm kiểm soát, tối ưu hóa và hợp nhất quy trình kinh doanh.

Để tăng cường công tác kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng và xây dựng kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa hành vi kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng và thúc đẩy việc cải thiện các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng, “Thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng cho xây dựng kỹ thuật và xây dựng GB/T50430-2007 Doanh nghiệp xây dựng” được xây dựng.

Phạm vi áp dụng: áp dụng đối với các đơn vị thi công xây dựng, giám sát, thiết kế, khảo sát và các công việc khác; các ngành công nghiệp khác nhau như kỹ thuật điện, kỹ thuật đường cao tốc, kỹ thuật đường sắt, kỹ thuật môi trường, v.v. Ngoài ra, ngoài việc được sử dụng cho các đơn vị hợp đồng chung, nó còn có thể được sử dụng cho các đơn vị hợp đồng chuyên nghiệp-đơn vị thầu phụ.

2. Chứng nhận Hệ thống Quản lý 50430 cho Ngành Xây dựng

Để nâng cao hơn nữa mức độ kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng, cung cấp các tòa nhà chất lượng cao cho xã hội và đáp ứng nhu cầu chuyên nghiệp của công tác kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực xây dựng, Ủy ban Quản lý Chứng nhận và Công nhận Quốc gia và Bộ Nhà ở và Đô thị -Phát triển nông thôn quyết định tiến hành chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực xây dựng Trong việc áp dụng “đặc điểm kỹ thuật kiểm soát chất lượng doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật” (GB/T50430-2007). Các tiêu chuẩn chứng nhận để doanh nghiệp xây dựng cơ khí và xây dựng đạt được dấu chứng nhận phải là: GB/T19001-2008/ISO9001:2008 và GB/T50430-2007.

  • Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, trong chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng trong lĩnh vực xây dựng kỹ thuật, theo “Yêu cầu hệ thống kiểm soát chất lượng” (GB/T19001-2008) và GB/T50430-2007 “Thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng cho kỹ thuật Doanh nghiệp xây dựng” 》Thực hiện các hoạt động chứng nhận.
  • Các doanh nghiệp xây dựng tham gia hoạt động kỹ thuật xây dựng phải thực hiện tất cả các yêu cầu của “Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật” và khuyến khích sử dụng chứng nhận đủ điều kiện của bên thứ ba. Nội dung của chứng nhận phải bao gồm cả “Yêu cầu của hệ thống kiểm soát chất lượng” và “GB / Theo yêu cầu của T50430-2007 “Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật”, các bộ phận liên quan sẽ tin tưởng hơn vào kết quả.
  • Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011, tất cả các cơ quan chứng nhận sẽ thực hiện chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng cho các doanh nghiệp xây dựng ở Trung Quốc theo “Yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng” và “Quy định kỹ thuật” GB/T50430-2007 “Kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật” để thực hiện hoạt động đánh giá chứng nhận.
  • Trung tâm Đánh giá Tuân thủ Quốc gia Trung Quốc nên kết hợp các yêu cầu của “GB/T50430-2007 “Thông số kỹ thuật Kiểm soát Chất lượng cho Doanh nghiệp Xây dựng Kỹ thuật” để sửa đổi các yêu cầu công nhận đối với phạm vi chuyên môn của ngành xây dựng. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 trở đi Chứng nhận các cơ quan thuộc lĩnh vực chuyên môn về xây dựng công trình thẩm định lại, xác nhận, cơ sở nào đáp ứng đủ điều kiện thì tiếp tục được cấp chứng chỉ công nhận tương ứng.
  • Sau khi được tổ chức cấp chứng chỉ có phạm vi chuyên môn thi công xây dựng phê duyệt lại đối với doanh nghiệp đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn “Các yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng” Kỹ thuật xây dựng công trình “GB/T50430-2007” “Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng doanh nghiệp xây dựng” yêu cầu hoàn thành chuyển đổi chứng chỉ chứng nhận sau kiểm toán; các chứng chỉ chứng nhận chưa được chuyển đổi trong thời hạn là không hợp lệ và cơ quan chứng nhận phải xử lý chứng chỉ không hợp lệ một cách phù hợp.
  • Đối với các hoạt động chứng nhận được thực hiện theo các tiêu chuẩn của “Yêu cầu hệ thống kiểm soát chất lượng” và GB/T50430-2007 “Thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng cho các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật”, tiêu chuẩn cơ sở chứng nhận được đánh dấu trên chứng chỉ chứng nhận phải là: GB/T19001 -2008/ISO9001: 2008 và GB/T50430-2007.
  • Các hoạt động chứng nhận được thực hiện theo các tiêu chuẩn của ISO9001:2008 “Yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng” và GB/T50430-2007 “Thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng cho các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật” vẫn có thể được so sánh với Hệ thống quản lý môi trường GB/T24001/ISO14001, GB /T28001/ Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001 được kết hợp để thiết lập một hệ thống quản lý toàn diện tích hợp chất lượng, môi trường và sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Kỹ thuật xây dựng doanh nghiệp xây dựng kiểm soát chất lượng đặc điểm kỹ thuật lập kế hoạch và thiết lập hệ thống chất lượng

Việc thiết lập hệ thống chất lượng phải tuân theo các yêu cầu và nhu cầu của các thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng của các doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật và có thể áp dụng các phương pháp sau:

  • Chỉ định các hệ thống liên quan, xác định các hoạt động và hướng dẫn quản lý
  • Xây dựng kế hoạch và biện pháp hoạt động chất lượng

3. Tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống

Khi lập kế hoạch thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng, đơn vị xây dựng nên tuân theo các yêu cầu được đề cập trong thông số kỹ thuật kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp xây dựng kỹ thuật hoặc quản lý cấp cao có thể ủy thác cho người khác chịu trách nhiệm thiết lập và làm rõ trách nhiệm và quyền hạn. Để thiết lập các hồ sơ của hệ thống kiểm soát chất lượng, cần phải mô tả tình hình chung của doanh nghiệp xây dựng công trình, mối quan hệ và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hoạt động kiểm soát chất lượng khác nhau.

Các hướng dẫn kiểm soát chất lượng có thể có hình thức và cấu trúc phù hợp và có thể tạo thành một tệp riêng biệt hoặc được kết hợp với các tệp khác. Cấu trúc, mức độ và hình thức của hệ thống kiểm soát chất lượng có thể được xác định theo nhu cầu.

Nội dung của mỗi hệ thống quản lý cần tập trung vào các yêu cầu vận hành đối với từng hoạt động và tính đến các yếu tố như mức độ phức tạp của hoạt động quản lý và chất lượng nhân sự. Hệ thống kiểm soát chất lượng có thể tham khảo trực tiếp các luật, quy định và tiêu chuẩn có liên quan. Các tài liệu hỗ trợ cần thiết đề cập đến các yêu cầu quản lý và kỹ thuật như quy trình vận hành, phương pháp xây dựng và phương pháp quản lý cần thiết để hỗ trợ hệ thống kiểm soát chất lượng. Hệ thống kiểm soát chất lượng lưu trữ và các tệp hỗ trợ của nó có thể áp dụng hợp lý các hình thức phương tiện khác nhau tùy theo nhu cầu.

Thực hiện và cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng

Đơn vị thi công xác định và phân bổ nguồn lực theo phạm vi, chiều sâu và phương pháp kiểm soát chất lượng.

Doanh nghiệp xây dựng áp dụng phương thức giám sát, kiểm tra mọi hoạt động kiểm soát chất lượng và làm rõ trách nhiệm, quyền hạn kiểm tra. Phân tích kết quả, đưa ra các biện pháp phù hợp để cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả

Đơn vị thi công cần có khả năng thích ứng nhất định với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài, đó là khả năng thích ứng của hệ thống kiểm soát chất lượng. Các hoạt động và yêu cầu chất lượng phải có khả năng và mức độ thực hiện nhất định, đó chính là hiệu quả của việc thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon