CÁC CHỨNG NHẬN ISO PHỔ BIẾN HIỆN NAY

I . Giới thiệu chứng nhận ISO

 • ISO ( International Standard Organiztion) là một tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn hóa quốc tế được thành lập năm 1947. Đây là cơ quan thiết lập và đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế về thương mại và công ngiệp áp dụng trên toàn thế giới.
 • Hiện nay đã có hơn 160 nước là thành viên của ISO. Trụ sở chính của tổ chức này được đặt tại Geneva – Thụy Sĩ. Tổ chức này được thành lập với nhiệm vụ và mụ tiêu chính là thúc đẩy về sự phát triển về các vấn đề tiêu chuẩn hóa. Nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hành hóa và dịch vụ quốc tế. Hiện nay, phạm vi áp dụng đã được mở rộng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm.

 • Tính đến hiện tại, ISO đã ban hành hớn 20000 tiêu chuẩn chất lượng từ dịch vụ, công nghệ, thực phẩm, y tế, giáo dục… Và các tiêu chuẩn về thương nghiệp và công nghệ được áp dụng trên toàn thế giới.

II . Các tiêu chuẩn chứng nhận ISO phổ biến nhất hiện nay.

 • Theo số liệu Khảo sát và thông kê ISO 2019 gần đây, hơn 1,3 triệu chứng chỉ ISO đang được sử dụng và có hiệu lực trên toàn thế giới.

BẢNG TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN HỢP LỆ TRÊN THẾ GIỚI

      1. Chứng nhận ISO 9001

 • Dựa theo bản khảo sát, đứng đầu danh sách chứng nhận phổ biến của ISO đó là hệ thống tiêu chuẩn 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001 thuộc bộ tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9000 – bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi tổ chức chứng nhận ISO. Trong đó, ISO 9001 được coi là tiêu chuẩn chính và quan trọng nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9000.
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập hệ thống chất lượng trong doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với mọi doanh nghiệp không kể quy mô hay loại hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

 • ISO 9001tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý để đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp và tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

 

      2. Chứng nhận ISO 14001

 • Chứng nhận phổ biến thứ hai đó là chứng nhận 14001 – tiêu chuẩn về quản lý môi trường. Với tình trạng thế giới ngày càng bị ô nhiễm và tràn ngập trong tình trạng rác thải có lẽ đây là chứng nhận sẽ đáng được quan tâm và ngày càng phát triển.
 • ISO 14001: 2015 là tiêu chuẩn được quốc tế ban hành về các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường. Vai trò của chứng nhận này nhằm giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Do đó, nó cũng hạn chế các chất thải công nghiệp ra ngoài môi trường. ISO 14001 cũng bao gồm các nhu cầu cải tiến liên tục của một hệ thống tổ chức và cách tiếp cận về các vấn đề môi trường.

      3. Chứng nhận ISO/EIC 27001

 • ISO 27001: 2013 là tiêu chuẩn quốc tế cung cấp các yêu cầu cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Nhằm cung cấp bảo mật liên tục, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cũng như tuân thủ pháp luật. Chứng nhận ISO 27001 cần thiết để bảo vệ các tài sản quan trọng nhất của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO này bao gồm cách tiếp cận dựa trên quy trình để triển khai, thực hiện, vận hành và duy trì ISMS của tổ chức.

      4. Chứng nhận ISO 45001

 • Chứng nhận ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quuy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. Chứng nhận kèm theo hướng dẫn sử dụng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về việc cải thiện hiệu suất trong việc phòng ngừa thương tích và những vấn đề về sức khỏe.

 • ISO 45001 đưa ra các yêu cầu nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát an toàn lao động và sức khỏe. Phạm vi áp dụng chứng nhận cho mọi loại hình doanh nghiệp trên thế giới, bên cạnh đó nó cũng luôn được cải tiến để phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

      5. Chứng nhận ISO 22000

 • Chứng nhận ISO 22000 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về lĩnh vực chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm. ISO 22000 có thể được bất kỳ tổ chức nào sử dụng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Bằng các yêu cầu có thể đáng giá, tiêu chuẩn này kết hợp với HACCP với các chương trình tiên quyết cũng như các yêu cầu về hệ thống an toàn thực phẩm khác. Điều này nhằm tăng uy tín và đảm bảo về chứng nhận an toàn thực phẩm ở mọi mức độ.

 • An toàn thực phẩm hiện đang là mối quan tâm toàn cầu. Chứng nhận ISO 22000 có thể xác định chắc chắn về các tổn thương hay bệnh tật do việc tiêu thụ thức ăn gây ra.

      6. Chứng nhận ISO 13485

 • ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 13485 do tổ chức ISO ban hành.  Tiêu chuẩn ISO 13485 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô.
 • Lợi ích của tổ chức: Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 13485, tổ chức có hệ thống quản lý an toàn có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan an toàn sản phẩm y tế, sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu luật pháp.

      7. Chứng nhận ISO 50001

 • ISO 50001 là một tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ các tổ chức cải thiện hiệu quả quản lý năng lượng của họ. Đồng thời tối ưu hóa hoạt động năng lượng ở tất cả các quy trình. Khung tiêu chuẩn ISO 50001 phù hợp với các chương trình ISO khác. Điều này có nghĩa là các tổ chức được chứng nhận ISO sẽ dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của ISO 50001.
 • Việc giảm tiêu thụ năng lượng có thể cắt giảm chi phí và giúp bảo vệ môi trường tự nhiên. Quản lý năng lượng đang trở thành một trong những lĩnh vực tập trung cơ bản nhất trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon