Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Hồi giáo (IFRC) và LP.POM-MUI (Hiệp hội đánh giá thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm)

Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Hồi giáo (IFRC)

Là một tổ chức được chính phủ Malaysia ủy quyền và là thành viên của Ủy ban Halal Thế giới (WHC). WHC là một tổ chức liên minh chứng nhận Halal thế giới. Thành viên của WHC đại diện cho chứng nhận Halal do IFRC cấp trên thế giới.

Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Hồi giáo (IFRC) là chủ yếu do cơ quan được chứng nhận Halal cho các công ty sản xuất thực phẩm, các công ty chế biến thực phẩm, nhà hàng, và các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm khác tiến hành. Tổng giám đốc Tuan Hj Abdullah Fahim Ab Rahman là cựu cơ quan của Cơ quan phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM), có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, có đội ngũ công tố viên có trình độ cao và có thể cung cấp cho các công ty những đề xuất tốt.

 

 

LP.POM-MUI (Hiệp hội đánh giá thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm)

Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư nhất thế giới, với gần 220 triệu người, trong đó khoảng 87% dân số người Hồi giáo, là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Các quy định của chính phủ Indonesia cũng phải do Tổ chức cao nhất Hồi giáo ở Indonesia là Đại hội Hồi giáo Indonesia (MUI) công nhận, sản phẩm sau khi đạt được chứng nhận “Halal ” mới được sử dụng.

Ngày 6 tháng 1 năm 1989 MUI (Majelis Ulama Indonesia or Indonesian Council of Ulama) thành lập LP.POM-MUI (Hiệp hội đánh giá thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm). LP.POM-MUI là một tổ chức độc lập, nghiên cứu sâu vào thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm, điều tra và thử nghiệm, và nộp kết quả cho MUI. Vì sự thanh bình của tinh thần dân tộc Hồi giáo, MUI đã cấp giấy chứng nhận Halal.

LP.POM-MUI có hơn 60 chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau và kiểm toán riêng của mình, chẳng hạn như công nghệ thực phẩm, công nghệ công nghiệp, hóa học, hóa sinh, gia cầm, thuốc thú y và các lĩnh vực liên quan khác. Trong phân tích phòng thí nghiệm, MUI đã hợp tác với IPB (Đại học Nông nghiệp Bogor) để sử dụng các thiết bị thí nghiệm tiên tiến của trường đại học.

Qua 18 năm làm việc chăm chỉ, LP.POM-MUI đã thu được sự tin tưởng của ngày càng nhiều người, cả người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất. Nó không chỉ là niềm tin của người dân chúng tôi, mà còn là sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Do đó, LP.POM-MUI có thể được thực hiện cho cuộc điều tra đa quốc gia và kiểm toán, và tài liệu tham khảo tương tự trở thành tổ chức chứng nhận Halal khác trên thế giới.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon