Thông tin tóm lược về chứng nhận ASTM

Giới thiệu chứng nhận ASTM Hoa Kỳ.

ASTM, trước đây gọi là Hiệp hội các thử nghiệm vật liệu Quốc tế (International Association for Testing Materials, IATM).

Những năm 80 của thế kỷ XIX, để giải quyết những kỳ thị và ý kiến trong quá trình sản xuất giữa nhà thu mua và nhà cung ứng trong quá trình mua bán vật liệu công nghiệp, nó đã được đề xuất để thiết lập hệ thống ủy ban kỹ thuật, bao gồm đại diện của tất cả các khía cạnh của Ủy ban kỹ thuật của Tổ chức để tham gia vào các buổi hội thảo kỹ thuật, các cuộc thảo luận để giải quyết các thông số kỹ thuật vật chất, các vấn đề gây tranh cãi như các chương trình thử nghiệm.

ASTM là một trong những tiêu chuẩn cộng đồng học thuật phi lợi nhuận lâu đời nhất và lớn nhất của nước Mỹ. Sau một thế kỷ phát triển, ASTM hiện 33.669 thành viên (cá nhân và nhóm), trong đó có 22.396 thành viên của Ủy ban chính là một chuyên gia kỹ thuật làm việc tại các ủy ban khác nhau của nó. Ủy ban kỹ thuật tiêu chuẩn ASTM tổng cộng có 2004 kỹ thuật tiểu ban. Có 105817 đơn vị tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn ASTM, nhiệm vụ chính là phát triển các đặc điểm và tiêu chuẩn hiệu suất, phương pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn chương trình trong lĩnh vực vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ, và thúc đẩy sự phát triển và phổ biến kiến ​​thức.

Tiêu chí ASTM chia thành sáu loại sau:

(1) Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn (Sandard Test Method) là để xác định, phát hiện và đánh giá các nguyên liệu, sản phẩm, dịch vụ, hoặc chất lượng của hệ thống, đặc điểm và thông số của các chỉ số được sử dụng.

(2) Quy định tiêu chuẩn (Standard Specification) đối với vật liệu, sản phẩm, hệ thống, hoặc yêu cầu kỹ thuật dự án của mình và đưa ra một mô tả cụ thể, chương trình cũng đề xuất để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nên được sử dụng.

(3) Tập luyện tiêu chuẩn (Standard Practice) đối với một loại hoặc nhiều loại nói rõ thao tác hoặc công năng, nhưng không tạo ra kết quả của chương trình thử nghiệm.

(4) Thuật ngữ tiêu chuẩn (Standard Terminology) được mô tả hay định nghĩa danh từ, ký hiệu, chữ viết tắt, viết tắt chứ đầu sẽ được giải thích.

(5) Hướng dẫn tiêu chuẩn (Standard Guide) có một loạt các sử dụng hoặc lựa chọn sẽ được mô tả, nhưng phương pháp này không mô tả các phương án cụ thể.

(6) Phân loại tiêu chuẩn (Class.fication) mà theo nguồn gốc, thành phần, tính năng hoặc thực hiện, đối với vật liệu, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ hoặc phân biệt cụ thể và phân loại

Phạm vi kiểm tra ASTM Hoa Kỳ.

Tiêu chuẩn ASTM bao gồm các thành phần sau:

Phần 1: Các sản phẩm thép

Phần 2: Các sản phẩm kim loại màu

Phần 3: Chương trinh phân tích và phương pháp thử nghiệm kim loại.

Phần 4: Kiến trúc

Phần 5: Sản phẩm dầu mỏ, dầu nhờn và nhiên liệu hóa thạch

Phần 6: Sơn, chất phủ và nước hoa có liên quan

Phần 7: Sản phẩm dệt may

Phần 8: Nhựa

Phần 9: Cao su

Phần 10: Điện và Điện tử

Phần 11: Nước và Công nghệ Môi trường

Phần 12: Hạt nhân, năng lượng mặt trời và địa nhiệt

Phần 13: Thiết bị y tế và các dịch vụ y tế

Phần 14: Thủ tục chung và thử nghiệm thiết bị

Phần 15: Các sản phẩm chung, các sản phẩm hóa chất và đặc biệt sản phẩm cuối cùng sử dụng

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon