Phạm vi áp dụng của Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ và quy trình chứng nhận CE

Khả năng tương thích điện từ có nghĩa là một thiết bị điện tử không can thiệp cũng như không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác. Khả năng tương thích điện từ, giống như sự an toàn mà chúng ta quen thuộc, là một trong những chỉ số quan trọng nhất về chất lượng sản phẩm. An toàn liên quan đến cá nhân và tài sản, trong khi khả năng tương thích điện từ liên quan đến bảo vệ cá nhân và môi trường.

Giải thích các từ khóa tương thích điện từ:

 1. “Thiết bị” dùng để chỉ tất cả các thiết bị điện, dụng cụ và thiết bị điện tử và thiết bị được trang bị các bộ phận điện hoặc (và) linh kiện điện tử.
 2. “Nhiễu điện từ” là bất kỳ hiện tượng điện từ nào đủ để làm suy giảm chức năng của dụng cụ, thiết bị, máy móc hoặc thiết bị. Nhiễu điện từ cũng có thể là nhiễu điện từ, tín hiệu không mong muốn hoặc thay đổi trong chính phương tiện truyền dẫn.
 3. “Khả năng miễn nhiễm” là hiệu suất mà các bộ phận của máy móc, thiết bị có thể hoạt động bình thường mà không bị suy giảm chất lượng khi có nhiễu điện từ.
 4. “Khả năng tương thích điện từ” đề cập đến hiệu suất của các thiết bị, dụng cụ, thiết bị máy móc hoặc các bộ phận của thiết bị có thể hoạt động tốt trong môi trường điện từ và sẽ không gây nhiễu điện từ cho bất kỳ thứ gì.

Phạm vi áp dụng của Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ:

 1. Chỉ thị này áp dụng cho các dụng cụ và thiết bị dễ bị nhiễu điện từ hoặc hoạt động của chúng dễ bị nhiễu điện từ. Chỉ thị này quy định các yêu cầu bảo vệ và quy trình kiểm tra đối với các dụng cụ và thiết bị nêu trên.
 2. Các yêu cầu bảo vệ được quy định trong Chỉ thị này sẽ được điều phối bởi các chỉ thị đặc biệt đối với một số công cụ, Sau khi các chỉ thị đặc biệt có hiệu lực, Chỉ thị này sẽ không áp dụng hoặc ngừng áp dụng đối với các công cụ hoặc yêu cầu bảo vệ nêu trên.

LƯU Ý: Thiết bị vô tuyến được sử dụng bởi những người nghiệp dư vô tuyến không nằm trong phạm vi của Chỉ thị này trừ khi thiết bị được dùng để bán thương mại.

Yêu cầu về dấu chứng nhận CE:

Dấu chứng nhận CE bao gồm các chữ cái tiếng Anh viết hoa hình bán elip C và E, và vòng tròn bên trong của C tiếp xúc với vòng tròn bên ngoài của E. Dấu CE có thể được chia tỷ lệ theo tỷ lệ, nhưng phải đảm bảo rằng chiều cao của nó không nhỏ hơn 5 mm và chiều cao của C và E là như nhau; tổng chiều dài của ký tự CE không được vượt quá 12 mm; độ dày của CE phông chữ phải đạt ít nhất 1/5 chiều cao, và đường bao tròn bên trong chiều ngang của Cột phải đạt ít nhất 80% bán kính. Dấu CE được dán trên sản phẩm hoặc nhãn thông số của sản phẩm, nếu không thể dán trực tiếp dấu CE lên sản phẩm thì cũng có thể dán lên bao bì sản phẩm hoặc tệp đi kèm của sản phẩm, nhưng cần chứng minh lý do tại sao Dấu CE không thể được gắn vào sản phẩm.

Quy trình chứng nhận CE:

 1. Ứng dụng dự án – Gửi ứng dụng chứng nhận CE cho cơ quan kiểm tra giám sát.
 2. Chuẩn bị tài liệu — theo yêu cầu chứng nhận CE, công ty chuẩn bị các hồ sơ chứng nhận có liên quan.
 3. Kiểm nghiệm sản phẩm – doanh nghiệp gửi mẫu cần kiểm nghiệm đến phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm.
 4. Biên soạn báo cáo – kỹ sư chứng nhận viết báo cáo dựa trên dữ liệu thử nghiệm đủ điều kiện.
 5. Gửi để xem xét – kỹ sư sẽ xem xét báo cáo hoàn chỉnh.
 6. Cấp chứng chỉ——Sau khi báo cáo được xác minh và chính xác, chứng chỉ chứng nhận CE sẽ được cấp.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon