ErP, Energy-related Products Chứng nhận chỉ thị về sản phẩm năng lượng Châu Âu

ErP, Energy-related Products Chứng nhận chỉ thị về sản phẩm năng lượng Châu Âu

Chỉ thị Sản phẩm Năng lượng Liên quan (ERP) là một yêu cầu của Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu đối với việc bán hàng tại Liên minh châu Âu và xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Chỉ thị về Sản phẩm Năng lượng đã được cải thiện dựa trên Chỉ thị Sản phẩm Năng lượng năm 2005 (Chỉ thị của EuP).

Các nhà sản xuất phải thể hiện sự quan tâm tích cực tới việc thiết kế lại sản phẩm của mình để giảm tác động của sản xuất lên môi trường. Các nhà sản xuất cũng phải dán nhãn sản phẩm đúng cách để người tiêu dùng có thể nhìn thấy ảnh hưởng của sản phẩm.

ErP, Energy-related Products Chứng nhận Chỉ thị về sản phẩm năng lượng Châu Âu – Quy trình Chứng nhận

  • Cung cấp ErP, Energy-related Products Chỉ thị về sản phẩm năng lượng EU Thông tin chứng nhận và mẫu đơn
  • Đánh giá trước hiệu suất năng lượng mẫu đáp ứng các yêu cầu về xác nhận của ErP, Energy-related Products các yêu cầu về chứng nhận .
  • Gửi thông tin mẫu và sản phẩm
  • Mẫu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
  • Nộp báo cáo công bố ErP, Energy-related Products Chứng nhận hợp lệ.

ErP, Energy-related Products Chứng nhận chỉ thị về sản phẩm năng lượng Liên minh Châu Âu – Những Câu Hỏi Thường Gặp Q & A

Hỏi: Chứng nhận ErP, Energy-related Products có mang tính bắt buộc không?

Đáp: Tất cả các sản phẩm chiếu sáng LED được tiêu thụ trên thị trường châu Âu , vào ngày 1 tháng 9 năm 2013 sẽ bắt buộc thực hiện.

Hỏi: Khác biệt giữa đơn đặt hàng No. 1194 và No. 244 là gì? Liệu sản phẩm mà trước đây đã được cấp giấy chứng nhận No. 244 , có cần phải thực thi No. 1194? No. 874 là gì ?

Đáp: No. 1194 so với No. 244 đã làm tăng yêu cầu về hiệu suất năng lượng của các sản phẩm chiếu sáng bằng đèn LED và thêm 6000 giờ thử nghiệm ánh sáng dài hạn cho cuộc sống. No. 874 chủ yếu là các hướng dẫn ghi nhãn hiệu quả năng lượng hiệu quả, giải thích cách tạo nhãn sản phẩm.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon