Chứng nhận CE về sản phẩm điều khiển từ xa không dây

Giới thiệu Hướng dẫn Kết nối Không dây R & TTE

Về sản phẩm điều khiển từ xa không dây, sản phẩm truyền thông phải đáp ứng R & TTE Directive (Chỉ thị của đài phát thanh và thiết bị thông tin liên lạc) -1999 / 5 / EC yêu cầu.

Chỉ thị R & TTE bao gồm các sản phẩm là:

  1. Sản phẩm điều khiển từ xa không dây tầm ngắn (SRD) ví dụ: đồ chơi xe điều khiển từ xa, hệ thống báo động từ xa, chuông cửa từ xa, công tắc điều khiển từ xa, chuột từ xa, bàn phím hoặc tương tự.
  2. Các sản phẩm điều khiển từ xa vô tuyến chuyên nghiệp (PMR) Ví dụ: bàn phím không dây chuyên nghiệp, micro không dây và v.v. Điện thoại có dây, fax, modem, máy điện thoại trả lời, tổng đài nhỏ (PABX), điện thoại không dây CTO, CT1, CT1 + …, ISDN (sản phẩm điện thoại kỹ thuật số), DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone), GSM, CDMA …
  3. Sản phẩm Bluetooth như: Tai nghe Bluetooth.

Thử nghiệm Tương thích điện từ EMC

Kiểm tra an toàn LVD (chỉ thị mới, cho các sản phẩm RF đầu vào pin, cũng được yêu cầu cho thử nghiệm này)

Theo tiêu chuẩn ETSI của Châu Âu, tiêu chuẩn FCC của Hoa Kỳ về kiểm tra thiết bị truyền thông vô tuyến (RF test)

Châu Âu cho phép thông báo quang phổ (Notification)

Kiểm tra CTR (TBR)

Thử nghiệm bảo vệ sức khoẻ và an toàn điện (Đánh giá SAR)

Chứng nhận R & TTE đối với việc bán các sản phẩm này ở thị trường Châu Âu có ý nghĩa quan trọng.

Chứng nhận CE về các sản phẩm điện và điện tử – Chỉ thị R & TTE liên quan đến các tiêu chuẩn phối hợp số tiêu chuẩn, Tiêu đề chuẩn Ghi chú

 

EN50360: 2001 Mô tả sản phẩm điện thoại di động đáp ứng các tiêu chuẩn EN50364 : 2001trên con người phơi nhiễm với trường điện từ (300MHz-3GHz) những hạn chế cơ bản để làm việc dải tần số 0Hz-3GHz cho giám sát điện tử (EAS), nhận dạng tần số radio (RFID) và các thiết bị sử dụng tương tự, cơ thể con người được tiếp xúc với những giới hạn của trường điện từ

EN60215: 1989 Yêu cầu về an toàn đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện

EN300065-2V1.1.1 (04-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn phổ điện không dây (ERM); nhận thông tin thời tiết hoặc máy in điện báo chuyển hướng hẹp (NAVTEX); Phần 2: R & TTE chứa các yêu cầu chính của Điều 3.2 của Phối hợp tiêu chuẩn EN.

EN300065-3V1.1.1 (04-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn phổ điện không dây (ERM); nhận thông tin thời tiết hoặc máy in điện báo chuyển hướng hẹp (NAVTEX); Phần 3: R & TTE chỉ thị chứa trong những yêu cầu chính của Điều 3.3e tiêu chuẩn phối hợp EN.

EN300152-2V1.1.1 (07-2000) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn phổ điện không dây (ERM); hàng hải đèn hiệu chỉ báo vị trí khẩn cấp vô tuyến (EPIRBs), hoặc 121,5MHz 121,5MHz cho hàng hải và tần số 243MHz; Phần 2 : Bao gồm là các yêu cầu chính theo Điều 3.2 của Chỉ thị R & TTE các tiêu chuẩn phối hợp EN

EN300152-3V1.1.1 (04-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); hàng hải đèn hiệu chỉ báo vị trí khẩn cấp vô tuyến (EPIRB), hoặc 121,5MHz 121,5MHz cho hàng hải và tần số 243MHz; Phần 3 : Bao gồm đối với các yêu cầu chính theo Điều 3.3e của Chỉ thị R & TTE các tiêu chuẩn phối hợp EN.

EN300162-2V1.1.2 (12-2000) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); trạm điện thoại không dây máy phát và một máy thu cho các ban nhạc VHF nước dịch vụ thông tin di động; Phần 2: R & TTE chứa Các yêu cầu chính theo điều 3.3e của các tiêu chuẩn điều phối hợp EN

EN300162-3V1.1.1 (04-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); trạm điện thoại không dây máy phát và một máy thu cho các ban nhạc VHF nước dịch vụ thông tin di động; Phần 3: R & TTE chứa Các yêu cầu chính theo điều 3.3e của các tiêu chuẩn điều phối EN

EN300219-2V1.1.1 (03-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); dịch vụ di động Đất đai; analog chủ yếu được sử dụng trong cuộc đối thoại, hoặc ban nhạc ngoài của đầu nối RF vô tuyến điện; Phần 2: R & TTE chứa Các yêu cầu chính theo điều 3.2 của tiêu chuẩn điều phối EN.

EN300220-3V1.1.1 (09-2000) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); thiết bị ngắn (SRD); một sức mạnh của 500MW, chiếm tần số của thiết bị vô tuyến giữa 2525MHz-1000MHz; Phần 3: R & TTE chứa Các yêu cầu chính theo điều 3.2 của tiêu chuẩn điều phối EN

EN300224-2V1.1.1 (01-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); lĩnh vực phân trang; Phần 2: R & TTE chứa Các yêu cầu chính theo điều 3.2 của tiêu chuẩn điều phối EN

EN300296-2V1.1.1 (02-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); dịch vụ di động đất đai; tương tự với bộ phận thiết bị không dây ăng ten tổng thể . Phần2: R & TTE chứa Các yêu cầu chính theo điều 3.2 của tiêu chuẩn điều phối EN

EN300328-2V1.2.1 (11-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); hệ thống băng thông rộng truyền; hoạt động băng tần số của ISM2,4GH, kỹ thuật quy định sử dụng thiết bị truyền dữ liệu phổ lây lan; Phần 2: R & TTE chứa Chỉ thị Các yêu cầu chính theo điều 3.2 của các tiêu chuẩn điều phối EN

EN300330-2V1.1.1 (06-2001) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); Thiết bị ngắn (SRD); 9kHz-25NHz tần số cảm ứng ăng ten và tần số vô tuyến của 9kHz-30NHz; Phần 2: Bao gồm các tiêu chuẩn hài hoà cho EN theo yêu cầu theo Điều 3.2 của Chỉ thị R & TTE

EN300339: 1998 (05-1998) Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); Tương thích điện từ thiết bị viễn thông nói chung (EMC)

EN300341-2V1.1.1 (11-2000)  Tương thích điện từ và tiêu chuẩn điện phổ không dây (ERM); Dịch vụ di động đất đai (RP02); sử dụng một ăng-ten tổng thể, để gửi một tín hiệu đặc biệt để truyền nhận sự thừa nhận của thiết bị vô tuyến điện; Phần 2: Bao gồm các tiêu chuẩn hài hoà cho EN theo yêu cầu theo Điều 3.2 của Chỉ thị R & TTE.

 

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon