MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN NHÂN LỰC

 1. MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN NHÂN LỰC
  HR AUDIT-KIỂM TOÁN NHÂN LỰC
  Các quan hệ quản trị nhân lực luôn chứa đựng vấn đề của sự rủi ro, không rõ ràng, và thiếu tính hiệu quả. HR audit sẽ làm minh bạch hóa những vấn đề này của doanh nghiệp. Hoạt động Kiểm toán nhân lực tập trung vào chức năng, hoạt động quản trị nhân lực, bao gồm:
  Kiểm soát, đánh giá hiệu quả, chất lượng vận hành hệ thống nhân lực gắn với chiến lược, mục tiêu tổ chức.
  2. Xác định vấn đề trong hệ thống nhân lực, chính sách, thủ tục, quy trình quản trị.
  3. Đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, chính sách hay phương pháp quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  Kiểm toán nhân sự phù hợp nhất với các tổ chức có quy mô nhân sự trung bình từ 150-200 trở lên, khi hệ thống đã được hình thành, các chính sách đã rõ ràng và trải qua thời gian áp dụng.
 2. Các chương trình HR Audit cho doanh nghiệp
  ODI MORGAN cung cấp giải pháp HR Audit cho các doanh nghiệp những vấn đề nhân lực trọng tâm của doanh nghiệp.
  Đánh giá môi trường làm việc vì hạnh phúc nhân viên
  Rà soát môi trường, hệ thống, chính sách đặt trong tương quan với hạnh phúc nhân viên và đề xuất giải pháp.
  2. Đánh giá động lực và cam kết của nhân viên
  Phân tích sâu các yếu tố, rào cản tác động tới động lực và cam kết của nhân sự, hình thành giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
  3. Đánh giá hệ thống quản trị nhân tài
  Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng gắn với các trọng tâm phát triển. Mục tiêu giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng nhân tài từ bên trong.
  4. Đánh giá hiệu quả đào tạo và sau đào tạo
  Doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhưng hiệu quả sau chương trình chưa đạt như kỳ vọng. ODI MORGAN sẽ tiến hành khảo sát hệ thống đào tạo và thu thập thông tin để xác định mức độ hiệu quả của các chương trình đã triển khai. Đồng thời, xây dựng lộ trình phát triển năng lực đội ngũ và tiến hành báo cáo đánh giá trong và sau đào tạo.
 3. Hệ thống đào tạo đội ngũ quản lý cấp trung
  Phân tích hoạt động, chương trình phát triển quản lý cấp trung gắn với yêu cầu thị trường và đề ra lộ trình cho doanh nghiệp.
  6. Đánh giá hệ thống nhân lực gắn với mô hình PCMM
  Nhìn nhận hoạt động nhân lực hiện tại và xác định ưu tiên để nâng cao hệ thống quản trị cũng như tạo ra trưởng thành năng lực của đội ngũ.
  7. Đánh giá thương hiệu nhà tuyển dụng
  Phân tích hiệu quả tuyển dụng, khảo sát thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp từ đội ngũ nhân sự hiện tại và ứng viên bên ngoài. Đề xuất giải
  pháp xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng gắn với các giá trị văn hóa và EVP cho nhân sự.
  8. Đánh giá hệ thống đãi ngộ
  ODI MORGAN rà soát tổng thể hệ thống đãi ngộ vật chất và phi vật chất trong doanh nghiệp, so sánh, liên hệ với các doanh nghiệp có nét tương đồng để lãnh đạo doanh nghiệp có được góc nhìn sâu sắc về nội bộ doanh nghiệp cũng như tương quan trọng thị trường lao động.
  9. Đánh giá hệ thống truyền thông nội bộ
  ODI MORGAN tập trung vào việc khảo sát thực tiễn, xác định rào cản, vấn đề trong truyền đạt của doanh nghiệp. Tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ dựa trên hệ thống công cụ để tạo ra dòng chảy thông tin xuyên suốt, sự thấu hiểu trong doanh nghiệp.
  10. Đánh giá hệ thống quản trị nhân lực
  Hệ thống quản trị nhân lực bao gồm quy trình, chính sách hay phương pháp quản trị nguồn nhân lực. ODI MORGAN đi sâu vào các khía cạnh thông qua khảo sát, phỏng vấn, phân tích và xây dựng đề xuất nâng cao hiệu quả.
  11. Phân tích hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên
  Rà soát phương pháp, cách thức và công cụ đánh giá hiệu suất. Báo cáo kết quả về thực trạng, đào tạo nhận thức và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả dựa trên đặc thù ngành, đặc điểm nhân sự.
  Các sản phẩm hay chương trình đánh giá khác như: Khảo sát năng lực tổ chức, Khảo sản năng lực lãnh đạo, Khảo sát văn hóa tổ chức, hay các chương trình xây dựng theo yêu cầu đặt hàng của doanh nghiệp nhằm phục vụ các mục tiêu quản trị và phát triển đội ngũ con người, nhằm đưa nguồn nhân lực trở thành tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp.
 4. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng
  Các gói sản phẩm HR Audit của ODI MORGAN được thực hiện nhằm mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả và hiệu năng của công tác nhân lực, tuân theo quy định của HĐQT và lãnh đạo công ty, phân bố lại chi phí nhân sự, xác lập và định vị lại vai trò nhân sự trong hoạt động kinh doanh, xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của bộ phận nhân sự cũng như toàn công ty.
  ODI MORGAN cam kết hỗ trợ và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các hoạt động HR Audit, cũng như các dịch vụ tư vấn đánh giá theo yêu cầu khách hàng.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon