Một số phân tích về kiểm tra nhà máy Wal-Mart

Walmart (Walmart) kiểm toán nhà máy, ban đầu và phân tích tập trung.

Walmart sẽ xác định ba ưu tiên chính là tiêu chuẩn đạo đức nhân quyền, chống khủng bố và quản lý chất lượng của nhà sản xuất, trong đó các yêu cầu về các tiêu chuẩn đạo đức nhân quyền đặc biệt xa lạ và khó khăn để đối phó với nội dung kiểm toán của họ.

Walmart Kiểm tra nhà máy, Tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Standards, viết tắt là ES). Sự an toàn và phúc lợi của người lao động trong chuỗi cung ứng là rất quan trọng đối với Walmart. Các tiêu chuẩn nhà cung cấp của Walmart và hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn nhà cung cấp xác định những kỳ vọng cơ bản cho các nhà cung cấp và nhà máy. Tất cả các nhà cung cấp và nhà máy của họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn này.

13 Tiêu chuẩn Nhà cung cấp của Walmart

 1. Tuân thủ pháp luật

Các nhà cung cấp và nhà máy sản xuất được chỉ định của họ (sau đây gọi chung là “Nhà cung cấp”) phải tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong nước và/hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật về lao động, nhập cư, sức khỏe và an toàn cũng như môi trường.

 1. Lao động tình nguyện

Tất cả nhân viên phải làm việc một cách tự nguyện và không được phép sử dụng nô lệ, lao động trẻ em, trẻ vị thành niên, lao động bị ép buộc, thế chấp hoặc lao động theo hợp đồng. Các nhà cung cấp không được tham gia hoặc hỗ trợ buôn bán người. Các nhà cung cấp phải chứng minh rằng các quy trình quản lý dữ liệu, bao gồm tất cả các quy trình liên quan đến lao động, đã được triển khai và áp dụng cho các sản phẩm để đảm bảo tuân thủ luật chống buôn bán người và nô lệ. Người lao động có quyền giữ và quản lý giấy tờ tùy thân của mình.

 1. Giờ làm việc

Các nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên những ngày nghỉ ngơi và đảm bảo rằng giờ làm việc của họ phù hợp với quy định pháp luật và không được vượt quá số giờ làm việc hợp pháp.

 1. Thực tiễn việc làm

Các nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp tuyển dụng phù hợp để xác nhận độ tuổi và quyền làm việc hợp pháp của nhân viên trong nước trước khi tuyển dụng. Tất cả các điều khoản và điều kiện tuyển dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuyển dụng, bồi thường, thăng tiến đào tạo, chấm dứt hợp đồng và nghỉ hưu) phải dựa trên khả năng và sự sẵn sàng thực hiện công việc của một cá nhân.

 1. Tiền lương

Các nhà cung cấp phải cung cấp cho tất cả nhân viên tiền lương, tiền làm thêm giờ và các lợi ích đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn theo luật định hoặc các thỏa thuận tập thể, tùy theo mức nào cao hơn. Các nhà cung cấp được khuyến khích trả lương tuân thủ các tiêu chuẩn ngành địa phương. Các nhà cung cấp được khuyến khích trả lương và phúc lợi phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân viên và mang lại thu nhập tùy ý cho nhân viên và những người phụ thuộc của họ.

 1. Quyền tự do tổ chức công đoàn và quyền thương lượng tập thể

Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền của nhân viên trong việc lựa chọn thành lập hoặc tham gia công đoàn và thương lượng tập thể một cách hợp pháp và hòa bình.

 1. Sức khỏe và An toàn

Các nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Các nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm tại nơi làm việc.

 1. Ký túc xá và nhà ăn

Các nhà cung cấp phải cung cấp cho nhân viên các phương tiện sinh hoạt và ăn uống an toàn, lành mạnh và hợp vệ sinh.

 1. Môi trường

Các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các cơ sở sản xuất tuân thủ các yêu cầu pháp lý về môi trường, bao gồm tất cả các luật về xử lý chất thải, khí thải, thải bỏ, chất độc hại và chất thải nguy hại có liên quan. Ngoài việc tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương, các nhà cung cấp cũng phải xác minh rằng tất cả các nguyên liệu và thành phần đầu vào đều có nguồn gốc hợp pháp tuân thủ các điều ước và thỏa thuận quốc tế.

 1. Quà tặng và giải trí

Nhà cung cấp không được tặng quà hoặc chiêu đãi cho nhân viên Walmart.

 1. Xung đột lợi ích

Các nhà cung cấp không được tham gia vào các giao dịch với nhân viên Walmart có thể tạo ra xung đột lợi ích.

 1. Chống tham nhũng

Các nhà cung cấp không được che chở, cho phép hoặc tham gia vào hành vi hối lộ, tham nhũng hoặc phi đạo đức, cho dù là trong giao dịch với các quan chức nhà nước hay những người làm việc trong ngành công nghiệp tư nhân.

 1. Liêm chính về tài chính

Các nhà cung cấp phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Walmart theo các thông lệ kế toán tiêu chuẩn, chẳng hạn như Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) hoặc Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Ngoài việc đánh giá hiệu suất trách nhiệm xã hội dựa trên các tiêu chuẩn của nhà cung cấp, Walmart còn quan tâm đến điều gì khác không?

Ngoài các yêu cầu về trách nhiệm xã hội (và nhân quyền), hai chủ đề lớn về an ninh chuỗi cung ứng (chống khủng bố) và kiểm soát chất lượng là những yêu cầu chung đối với Walmart.

Giám định nhà máy Walmart, Global Security Verification (gọi tắt là GSV).

Ngoài chứng nhận an ninh toàn cầu, người ta thường nghe thấy các thuật ngữ như kiểm toán chống khủng bố và chứng nhận an ninh chuỗi cung ứng Do vụ tấn công khủng bố 911 gây chấn động thế giới, Hải quan Hoa Kỳ đã tích cực thúc đẩy Quan hệ đối tác thương mại-Hải quan Hoa Kỳ chống khủng bố (C- gọi tắt là TPAT)., WalMart cũng xem xét và coi trọng vấn đề an ninh của hàng hóa vào Hoa Kỳ, đồng thời tiến hành kiểm tra theo 8 nguyên tắc mà C-TPAT yêu cầu.

Tám chủ đề chính của chống khủng bố là:

 • Đối tác kinh doanh
 • An ninh
 • Kiểm soát truy cập
 • An ninh nhân sự
 • Thủ tục an ninh
 • Bảo mật vật lý
 • An ninh công nghệ thông tin
 • Đào tạo bảo mật và nhận thức về mối đe dọa.

Giám định nhà máy Walmart, năng lực quy trình nhà máy (Factory Capability & Capacity Assessment, viết tắt là FCCA)

Kiểm tra FCCA tập trung vào khả năng quản lý chất lượng của nhà máy. Nếu công ty đã đạt được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, thì đại khái có thể đáp ứng các yêu cầu của Wlamaer FCCA, nhưng Walmart có nhiều yêu cầu hơn, chẳng hạn như thử nghiệm sản phẩm.

Các yêu cầu chung về quản lý chất lượng như:

 • Quản lý nhà cung cấp
 • Kiểm soát quản lý sản xuất
 • Cơ chế tiêu chuẩn kiểm tra
 • Sản phẩm không phù hợp và quản lý ngoại lệ
 • Kiểm soát thiết bị và dụng cụ đo lường

Bạn muốn hoàn thành việc kiểm tra và đánh giá nhà máy Walmart, chỉ cần tạo một tệp chương trình?

Ngoài kiểm tra hệ thống, kiểm toán nhà máy Walmart cũng sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ, phỏng vấn nhân sự, kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ, v.v. Do đó, nếu môi trường tại chỗ, dây chuyền di chuyển, cơ sở vật chất và thiết bị cần được kiểm tra lại và sửa chữa, thì nhân viên phải được giáo dục và đào tạo để có nhận thức phù hợp, để việc kiểm tra có thể được thực hiện suôn sẻ.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon