Lợi ích khi chứng nhận hệ thống

Lợi ích khi chứng nhận hệ thống

Chương trình Hội tụ Lao động & Xã hội cung cấp các công cụ và hệ thống để đo lường điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sáng kiến đa bên này bao gồm chia sẻ dữ liệu và thay thế nhu cầu kiểm toán xã hội lặp đi lặp lại.

Bằng chứng đã chỉ ra rằng bản thân kiểm toán xã hội không cải thiện được nhiều điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, trong 20-30 năm qua, hoạt động kiểm tra xã hội đã phát triển mạnh mẽ, khiến các nhà sản xuất phải thực hiện các cuộc kiểm tra lặp đi lặp lại và trùng lặp, tốn nhiều tài nguyên nhiều lần trong năm. Theo truyền thống, thiếu sự hợp tác trong toàn ngành, với các công ty tạo ra các giao thức kiểm toán của họ và không chia sẻ các phát hiện. SLCP được thành lập để phát triển một giải pháp mang tính hệ thống cho vấn đề này.

Các chủ đề sẽ được đề cập:

  • Mô-đun 1: Giới thiệu về SLCP
  • Mô-đun 2: Giới thiệu Công cụ Thu thập Dữ liệu
  • Mô-đun 3: Giới thiệu Hệ thống CNTT SLCP
  • Mô-đun 4: Tìm hiểu sâu về Công cụ thu thập dữ liệu
  • Mô-đun 5: Đi sâu vào các Lỗi thường gặp trong Công cụ
  • Mô-đun 6: Đi sâu vào Xác minh SLCP
  • Mô-đun 7: Đi sâu vào Cổng SLCP
  • Mô-đun 8: Đi sâu vào các Trạng thái Đánh giá Hệ thống SLCP

Những lợi ích:

Đánh giá đã được xác minh có thể được chia sẻ với nhiều khách hàng may mặc và giày dép sử dụng khung SLCP. Điều này nhằm mục đích loại bỏ sự mệt mỏi của kiểm toán – loại bỏ trùng lặp và giảm số lượng kiểm toán xã hội và lao động, bằng cách thay thế các công cụ đánh giá độc quyền hiện tại.

Mục đích của khách hàng (người mua) đối với đánh giá đã được xác minh là giúp hướng dẫn các nhà cung cấp cải thiện điều kiện làm việc tại công trường của họ và nắm quyền sở hữu các kết quả, để trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm. Nó cũng thúc đẩy sự hợp tác, giúp tạo ra các chương trình cải tiến lâu dài.

Ai nên tham dự?

Những người hành nghề mới và hiện tại có nhiệm vụ công việc liên quan đến kiểm toán Tuân thủ xã hội

Những người có ý định tìm kiếm sự nghiệp trong ngành kiểm toán

Hoan nghênh các cá nhân quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tham gia

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon