HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng là một quy trình chính thức ghi lại các thủ tục của công ty để đạt được các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Hệ thống quản lý chất lượng giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu quy định, làm hài lòng khách hàng và liên tục cải thiện hiệu quả, hiệu quả và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Về cơ bản, QMS là một quy trình chính thức để đảm bảo kiểm soát chất lượng chuyên sâu và chứng nhận ISO 9001 xác minh rằng một công ty có.

Tại sao Hệ thống quản lý chất lượng lại quan trọng?

QMS của nhà sản xuất ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh về hiệu suất của nó. Một QMS toàn diện và được ghi chép đầy đủ có nhiều lợi ích, chẳng hạn như:

 • Phòng ngừa sai sót, khuyết điểm lớn
 • Giảm chất thải
 • Giá rẻ
 • Quy trình kinh doanh được xác định và kiểm soát
 • Cải tiến liên tục các quy trình kinh doanh
 • Cơ hội đào tạo cho nhân viên
 • Mục tiêu kinh doanh được thiết lập rõ ràng
 • Sản phẩm ổn định và được kiểm soát chất lượng
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của công ty và quy định
 • Cải thiện chuỗi cung ứng
 • Chứng nhận ISO 9001 có làm cho việc đánh giá trở nên dư thừa không?
 • Kiểm toán viên chuyên sâu tại chỗ tại một nhà máy

Tóm lại: không. Có chứng nhận ISO 9001 là một sự chứng thực tuyệt vời của một cơ sở. Điều đó có nghĩa là họ đã bỏ ra chi phí và nỗ lực để chứng tỏ rằng họ có một hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chỉ riêng chứng nhận không có nghĩa là một nhà máy sẽ luôn cung cấp những sản phẩm hoàn hảo. Bạn vẫn cần tiến hành thẩm định để đảm bảo nhà sản xuất của bạn vẫn tuân theo QMS của họ, đặc biệt là ở nước ngoài.

Luôn luôn là một ý tưởng hay khi tiến hành kiểm tra thường xuyên và đánh giá nhà cung cấp bất kể trạng thái chứng nhận của nhà sản xuất của bạn. Ví dụ: có thể điều tra các lĩnh vực quan tâm cụ thể khi đặt tiêu chí cho các cuộc đánh giá hướng đến khách hàng. Đánh giá cũng có thể kiểm tra các vấn đề tiềm ẩn ngoài phạm vi của ISO 9001.

Gia hạn chứng nhận được yêu cầu ba năm một lần, nhưng rất nhiều thứ có thể thay đổi trong khoảng thời gian đó. Thay đổi quản lý, thay đổi chính sách, thay đổi nhà cung cấp và thay đổi tiêu chuẩn quốc tế có thể yêu cầu kiểm toán từ phía bạn. Bạn luôn nên kiểm tra lại trước khi gặp rủi ro khi đặt hàng sản phẩm kém chất lượng.

Bao lâu thì bạn nên kiểm toán?

Bạn phải luôn tiến hành kiểm toán trước khi làm việc với một nhà cung cấp mới. Ngoài ra, một điểm chuẩn tốt để hướng tới là kiểm toán 12-18 tháng một lần.

Tần suất cũng phải dựa trên cấp độ của lần đánh giá trước. Nếu cuộc đánh giá cho thấy kết quả xuất sắc, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi lên lịch cho cuộc đánh giá tiếp theo của mình. Nếu một cuộc kiểm tra mang lại kết quả kém, bạn nên lên lịch cho cuộc kiểm toán tiếp theo sớm hơn. Ngoài ra, nếu nhà sản xuất của bạn không vượt qua cuộc kiểm tra, bạn nên xác nhận rằng bất kỳ hành động khắc phục nào họ đã hứa đều thành công và nhất quán trong tương lai.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon