Đánh giá chứng nhận WCA

Đánh giá chứng nhận WCA tập trung vào những điều sau đây

 • Đánh giá Điều kiện Nơi làm việc (WCA)

Các thương hiệu và người mua đa quốc gia muốn có những cách hiệu quả hơn để đánh giá nhà máy của nhà cung cấp và các nhà máy đang tích cực tìm cách hiểu họ khác với đối thủ cạnh tranh và tiêu chuẩn quốc gia như thế nào. Giờ đây, ngày càng có nhiều nhà máy tập trung vào việc cải thiện tính minh bạch trong hoạt động và áp dụng cách tiếp cận toàn diện và thực tế để đánh giá hiệu quả của việc cải tiến liên tục.

 • Đánh giá chứng nhận WCA tập trung vào những điều sau:
 1. Lao động — Lao động trẻ em, Lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, kỷ luật, quấy rối và lạm dụng, quyền tự do lập hội của người lao động và Hợp đồng lao động
 2. Tiền lương và giờ làm việc — bồi thường và phúc lợi, giờ làm việc
 3. sức khỏe và an toàn – cơ sở vật chất môi trường làm việc tổng thể, khả năng ứng phó khẩn cấp, chấn thương công nghiệp, an toàn vận hành máy móc, khủng hoảng không gian làm việc tiềm ẩn, hóa chất độc hại, môi trường nhà ở và cơ sở căng tin
 1. Hệ thống quản lý – lưu trữ hồ sơ và hồ sơ, phản hồi và sự tham gia của người lao động, các biện pháp đánh giá và cải tiến
 2. môi trường – tuân thủ các yêu cầu quy định, hệ thống quản lý môi trường, chất thải và khí thải WCA lợi ích cho bạn:
 • Tinh thần cao, đội ngũ lành mạnh và năng suất hơn
 • Đưa ra quyết định nhanh chóng và sáng suốt thông qua quản lý kiến thức và thông tin theo thời gian thực
 • Tính minh bạch cao và tự tin hơn trong việc hợp tác với các nhà cung cấp
 • Giảm đánh giá quá mức/trùng lặp
 • Để đạt được sự giám sát hiệu quả của công ty và giúp các nhà cung cấp trở thành nhà cung cấp ưu tiên
 • Nhà cung cấp sẽ nhận được giấy chứng nhận “Giải thưởng Thành tích Xuất sắc” để thể hiện kết quả xuất sắc của mình

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon