Tiêu chuẩn RCS trong hệ thống quản lý

THÔNG TIN VỀ RCS

RCS (Recycled Claim Standard – Tiêu chuẩn Tuyên bố Tái chế) là bộ tiêu chuẩn Quốc tế mang tính chất tự nguyện có đưa ra những yêu cầu đối với những chứng nhận của bên thứ 3 về đầu vào được tái chế và chuối hành trình sản phẩm. Mục tiêu của RCS chính là tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu tái chế cũng như sử dụng các yêu cầu của chuỗi hành trình sản phẩm của bộ tiêu chuẩn CCS xác nhận quyền sở hữu nội dung.

Tiêu chuẩn yêu cầu Tái chế được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào có chứa ít nhất 5% Nguyên liệu tái chế. Mỗi giai đoạn sản xuất bắt buộc phải được chứng nhận, bắt đầu từ giai đoạn tái chế và kết thúc ở người bán cuối cùng trong giao dịch cuối cùng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Các địa điểm Thu thập Vật liệu và Tập trung Vật liệu có thể tự khai báo, thu thập tài liệu và thăm quan tại chỗ.

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN RCS

 • Bộ tiêu chuẩn RCS chính là sự phù hợp với các định nghĩa tái chế trên nhiều ứng dụng
 • Theo dõi và truy tìm nguyên liệu đầu vào tái chế
 • Cung cấp cho người tiêu dùng (cả thương hiệu và người tiêu dùng cuối cùng) một công cụ để đưa ra quyết định sáng suốt
 • Đảm bảo rằng vật liệu thực sự được tái chế và thành sản phẩm cuối cùng

TRỌNG TÂM CỦA TIÊU CHUẨN RCS

Bộ tiêu chuẩn RCS xác minh sự hiện diện và số lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng. Tiêu chuẩn này xác minh đầu vào và chuỗi hành trình sản phẩm từ bên thứ 3. Chúng là phép đánh giá cũng như xác minh độc lập một cách minh bạch và nhất quán cũng như toàn diện về việc công bố hàm lượng vật liệu tái chế trên sản phẩm.

Bộ tiêu chuẩn RCS không có đề cập đến các yếu tố đầu vào khác nhau bất kì vấn đề chất lượng hoặc xã hội nào có tuân thủ pháp luật. Đối tượng của các bên áp dụng RCS là nhà tái chế, nhà sản xuất, thương hiệu và các nhà bán lẻ cùng cơ quan chứng nhận và tổ chức hỗ trợ các sáng kiến về vật liệu tái chế.

RCS có thể được sử dụng như một công cụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để cung cấp cho các công ty phương tiện đảm bảo rằng họ đang bán các sản phẩm chất lượng và nhận được những gì họ phải trả. Nó cũng được sử dụng như một cách để đảm bảo giao tiếp chính xác và trung thực với người tiêu dùng.

Chứng nhận RCS đáp ứng yêu cầu của pháp luật về nguyên liệu và sản phẩm tái chế

Lợi ích của chứng nhận RCS

 • Thiết lập mô hình sản xuất giảm tiêu thụ tài nguyên
 • Tiết kiệm nguyên liệu thô, nước và năng lượng trong quá trình sản xuất
 • Giảm tác hại của sản xuất tới con người và môi trường
 • Giảm bớt chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận kinh doanh
 • Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Là bằng chứng tuyên bố về tính bền vững về sản phẩm của doanh nghiệp
 • Thuận lợi xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỨNG NHẬN RCS?

 • Bước 1: Khai báo các thông tin để đăng ký chứng nhận RCS
 • Bước 2: Ký kết hợp đồng đánh giá chứng nhận RCS và chuẩn bị cho đánh giá chính thức
 • Bước 3: Đánh giá sơ bộ giai đoạn 1 về việc áp dụng tiêu chuẩn
 • Bước 4: Đánh giá thực tế giai đoạn 2, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường
 • Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng RCS
 • Bước 6: Cấp chứng chỉ RCS có hiệu lực trong vòng 1 năm sau khi kiểm tra chắc chắn rằng Doanh Nghiệp đã hoàn thành các khắc phục theo yêu cầu
 • Bước 7: Tái đánh giá chứng nhận RCS sau 1 năm chứng chỉ hết hiệu lực.
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon