Tiêu Chuẩn Quản Lý Dự Án ISO 21500

Tiêu Chuẩn Quản Lý Dự Án ISO 21500

ISO 21500:2012, Hướng dẫn về quản lý dự án, được phát triển bởi Ban quản lý dự án theo tiêu chuẩn ISO dự án ISO/PC 236. Nó được thiết kế để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế liên quan như tiêu chuẩn ISO 10006:2003, hệ thống quản lý chất lượng- Hướng dẫn quản lý chất lượng trong các dự án, ISO 10007:2003, hệ thống quản lý chất lượng- Hướng dẫn quản lý cấu hình, ISO 31000:2009, Quản lý rủi ro- Nguyên tắc và hướng dẫn, và một số tiêu chuẩn ngành cụ thể trong các ngành công  nghiệp như hàng không vũ trụ và CNTT.

Tiêu chuẩn ISO 21500 sẽ được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn sẵn có và tiến hành ở cấp độ quốc gia. ISO 21500 hướng tới các tổ chức ở mọi quy mô và lĩnh vực, và sẽ được thiết kế cho các đối tượng tương đối mới với quản lý dự án hoặc được xây dựng giống như một bản ghi nhớ tóm tắt dành cho các đối tượng đã có kinh nghiệm.

Lợi ích

– Hỗ trợ trong việc chuyển tải các kiến thức giữa các dự án và kết quả là các tổ chức giao dự án cải thiện.

-Tạo thuận lợi cho quá trình đấu thầu hiệu quả hơn đặc biệt là các dự án lớn quốc tế thông qua sử dụng các thuật ngữ phù hợp quản lý dự án.

-Cho phép các tổ chức đa quốc gia để phối hợp các quy trình quản lý dự án và hệ thống của họ.

-Tạo thuận lợi cho tính di động của nhân viên quản lý dự án và khả năng của mình để làm việc về các dự án quốc tế.

-Cung cấp một khuôn khổ có thể được dùng làm cơ sở để lập bản đồ của các chương trình cấp giấy chứng nhận trên toàn cầu và do đó hỗ trợ tương hỗ của họ.

-Cung cấp một khuôn khổ cho các nguyên tắc quản lý dự án chung và các quá trình có thể được xây dựng khi cho sự tiến bộ của các nghiệp vụ quản lý dự án.

Phạm vi áp dụng

Bộ tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ, quy trình, thông tin hướng dẫn đối với các ngành nghề như: xây dựng công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng, quốc phòng, công nghệ thông tin, khai khoáng / khoáng sản, dầu khí / năng lượng, tài chính / ngân hàng / bảo hiểm, sản xuất. dược phẩm, giáo dục / đào tạo, nghiên cứu / phát triển và một số ngành khác.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon